Onafhankelijk voorzitter SWV PO Duin- en Bollenstreek – SWV Duin en Bollenstreek via Scolix – Noordwijk

 • Freelance
 • Noordwijk

Onafhankelijk voorzitter SWV PO Duin- en Bollenstreek


De functie

Al in het reageerakkoord staat de maatregel om tot meer onafhankelijkheid in het toezicht van samenwerkingsverbanden te komen. Bij de uitwerking hiervan heeft de PO Raad geadviseerd om binnen het toezicht houdend orgaan van elk samenwerkingsverband te komen tot minimaal één lid dat niet verbonden is aan een deelnemend schoolbestuur.

Het bestuur van SWV PO Duin- en Bollenstreek zoekt per 1 januari 2021 een onafhankelijk voorzitter die als zodanig deel uitmaakt van het bestuur.

U bent als onafhankelijk voorzitter van het SWV PO Duin- en Bollenstreek voorzitter van het dagelijks- (DB) en het algemeen bestuur (AB). U bewaakt de agenda conform de (meer)jarenplanning en u speelt een belangrijke rol om tot een zorgvuldige beeldvorming, oordeelsvorming en transparante besluitvorming te komen. U hebt een goed gevoel voor verhoudingen, u bent een bruggenbouwer en u bent een vaardige voorzitter die moderne vergadertechnieken inzet. U bent regisseur van het governance- en besluitvormingsproces en u ziet erop toe dat alle in het geding zijnde belangen aan bod komen en een goede belangenafweging plaatsvindt.

U hebt verbindend vermogen en zet het gezamenlijk belang van de leerling in het samenwerkingsverband centraal. U spreekt, indien nodig, de leden van het algemeen bestuur aan. U bewaakt roldiscipline en rolvastheid van het dagelijks- en algemeen bestuur en zorgt ervoor dat zij als eenheid opereert. U voorziet hen van reflectie, u stimuleert het lerend vermogen en u evalueert jaarlijks met het algemeen bestuur het functioneren van het dagelijks bestuur. U hebt als onafhankelijk voorzitter geen stemrecht.

U onderhoudt een goede werkrelatie met de directie, u voert agenda-overleg en u bent een sparringpartner van de directie. Daarnaast voert u overleg met alle direct betrokken stakeholders zoals de OPR, samenwerkingspartners in de regio Holland Rijnland en het SWV VO in de Duin- en Bollenstreek.


Ingangsdatum
: 01-01-2021


Informatie over de organisatie

Het SWV PO Duin- en Bollenstreek bestaat uit twaalf schoolbesturen in de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen. Het gaat in totaal om 67 basisscholen, drie scholen voor speciaal basisonderwijs en twee scholen voor speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor ongeveer 15.600 leerlingen.

Het bestuur van SWV PO Duin- en Bollenstreek bestaat uit 12 leden, afkomstig van de aangesloten schoolbesturen. Dit bestuur heeft de dagelijkse verantwoordelijkheid en uitvoering belegd bij een directieteam, bestaande uit twee MT leden.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website: swv-db.nl.

Wat vragen wij


Competenties & vaardigheden

De onafhankelijk voorzitter:

 • heeft kennis van het domein van het SWV PO Duin- en Bollenstreek;
 • heeft een academisch werk- en denkniveau;
 • heeft een brede maatschappelijke belangstelling en kennis van maatschappelijke ontwikkelingen;
 • heeft bestuurlijke kennis en ervaring van onderwijsorganisaties in een complexe context;
 • heeft kennis van, inzicht in en affiniteit met de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg;
 • vervult zijn/haar taak onafhankelijk, integer en op professionele wijze;
 • vervult zijn/haar taak zonder last of ruggenspraak en zonder zakelijk belang;
 • bekleedt geen andere rol binnen het SWV PO Duin- & Bollenstreek;
 • is de afgelopen vier jaar niet betrokken geweest binnen het SWV PO Duin- en Bollenstreek of bij een van de aangesloten scholen/besturen die het SWV bedient;
 • heeft geen lokaal of provinciaal vertegenwoordigende politieke functie in het werkgebied van het SWV PO Duin- en Bollenstreek;
 • handelt binnen het reglement van het bestuur en de statuten van het SWV PO Duin- en Bollenstreek.


Wat bieden wij?

Het bestuur maakt met de te benoemen onafhankelijk voorzitter afspraken over het te betalen honorarium. De externe voorzitter kan zijn uren declareren bij het bestuur van het SWV. Een inschatting van het aantal uren – op basis van vijf bestuursvergaderingen (incl. Zeedag) en vijf bijeenkomsten van het dagelijks bestuur- en andere activiteiten – is 100 tot 125 uur op jaarbasis. Met de nieuw te benoemen voorzitter sluit het bestuur een overeenkomst van opdracht conform het model van de belastingdienst.


Selectieprocedure

ScoliX begeleidt de werving en selectieprocedure voor SWV PO Duin- en Bollenstreek. Graag ontvangen wij uw cv en motivatiebrief uiterlijk maandag 9 november 2020 voor 09.00 uur via de sollicitatiebutton.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie (BAC) zijn gepland op het kantoor van Prohles in Katwijk.


Belangrijke data

Sluitingsdatum: 9 november 2020

Voorgesprekken ScoliX: 16 en 17 november 2020

1e gesprek BAC: 24 november 2020

2e gesprek BAC: 1 of 3 december 2020

Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Rozenbroek via janrozenbroek@scolix.nl of Vera Wiersema via verawiersema@scolix.nl beiden bereikbaar op 020 737 00 61.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina