• Deeltijd
  • Voltijd
  • Zelfstandig / franchise
  • Nederland

Website VacatureKinderopvang.nl

Al uw vacatures online

Overweeg je ook om zzp’er in de kinderopvang te worden? Om hoge inkomsten te hebben als freelancer terwijl je werkzaam bent als pedagogisch medewerker in de kinderopvang?

Lees dan de vacature snel verder op de website.

Je kan namelijk niet als zzp’er werkzaam zijn in de kinderopvang in de functie als pedagogisch medewerker. Je werkt namelijk altijd met een gezagsverhouding. Dus je bent geen zzp’er maar een schijnzelfstandige. En dus heb je ook geen recht op de fiscale voordelen als IB-ondernemer.

Dat is natuurlijk niet nieuw. Een echte zzp’er had zich natuurlijk laten voorlichten door een onafhankelijke deskundige (fiscalist, jurist etc). Wat wel nieuw is, is dat het kabinet de wet gaat aanscherpen en op naleving handhaven. Het einde van zzp in de kinderopvang is in zicht.

Het kabinet is voornemens wetgeving aan te passen en het grijze gebied in de wetgeving te verduidelijken, op basis van drie lijnen die uit recente rechterlijke uitspraken (Uber, Deliveroo) naar voren zijn gekomen. Vanuit de Europese Commissie is ook wetgeving in de maak om de schijnzelfstandigheid bij het platformwerk aan te pakken. (platformwerk : diensten die via digitale platforms worden aangeboden).

De drie lijnen zijn ‘materieel gezag‘ (Krijgt iemand instructies en staat hun werk onder toezicht?), ‘organisatorische inbedding‘ (Maakt het werk deel uit van de kernactiviteiten van een bedrijf? Doet de opdrachtnemer in feite hetzelfde werk als een werknemer in de organisatie?) en ‘zelfstandig ondernemerschap binnen een arbeidsrelatie‘.

En als pedagogisch medewerker is er materieel gezag (gezagsverhouding) en behoort de functie tot de kernactiviteiten van een bedrijf. Vanaf 1 januari 2025 is het dus al helemaal niet meer mogelijk om als zzp’er actief te zijn in de meeste functies van de kinderopvang.

Aanpak

De continuïteit en de kwaliteit van de kinderopvang en onderwijs lijden onder de problematiek van de zzp’ers. Het kabinet is ook bezig om in zorg- en welzijnssector de aanwezigheid al eerder aan te pakken dan 2025.

Bijvoorbeeld door voorlichting. Veel zzp’ers zijn slecht geïnformeerd over de nadelen van het freelancer zijn en dat er meer bij hoort dan inschrijven bij de KVK. Wat is dan een echte ZZP’er ? Dat kan je hier lezen.

Veel freelancers beseffen dus niet dat ze gewoon schijnzelfstandig zijn, waarbij dit aandeel vaak nog hoger is als ze werkzaam zijn via platformwerk.

Platformwerk

Gebleken is dat veel zzp’ers niet of nauwelijks zijn voorgelicht over de nadelen van het zzp’erschap.  Vanuit de Europese Commissie is ook wetgeving in de maak om platforms (platformwerk) aanpakken. Digitale platforms zijn bijvoorbeeld bedrijven die diensten aanbieden via een website of een mobiele applicatie. Mensen die voor dergelijke platformen werken worden vaak onterecht als zelfstandigen aangemerkt en zijn dus schijnzelfstandig.

Wet overtreden

Als kinderopvangorganisaties of schoolbesturen nu zzp’ers inzetten als pedagogisch medewerker of leerkracht overtreden deze eigenlijk de wet. Momenteel wordt daar niet op gecontroleerd of gehandhaafd. Maar dat gaat over niet al te lange tijd wel gebeuren. Minister Karien van Gennip stelt daarom voor dat kinderopvangorganisaties zich aan de wet te gaan houden en dus geen zzp’ers meer in te zetten.

Ook zou de sector volgens de minister moeten besluiten om geen gebruik meer te maken van inleenconstructies of –bemiddelingsbureaus. Deze verhogen nog verder de stijgende kosten in de kinderopvang en dat gaat ten laste van publiek geld.

ZZP vacatures

VacatureKinderopvang.nl plaatst geen vacatures voor ZZP’ers in de basisfuncties van kinderopvang, onderwijs en zorg.

Je kan niet solliciteren op deze vacature. Deze is onderdeel van een voorlichtingscampagne voor en over ZZP/freelancers.

Bekijk hier de openstaande vacatures.

Meer informatie tref je aan op :

Om te solliciteren ga naar deze webpagina vacaturekinderopvang.nl.

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina