Functie Omschrijving

De Almeerse Scholen Groep is voor het Oostvaarders College, school voor Gymnasium, Atheneum, Havo, met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een

Gespecialiseerde Mentor/Coach voor de structuurklas
voor havo- en vwo-leerlingen met een autismespectrum stoornis (ASS) of leerlingen met een vergelijkbare ondersteuningsbehoefte.
wtf 1,0

Het Oostvaarders College gaat de structuurklas voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum of leerlingen met een vergelijkbare ondersteuningsbehoefte in augustus 2022 uitbreiden met een extra klas.
Het gaat hier om een kleine dakpanklas havo/ vwo met maximaal 16 leerlingen. Voor deze leerlingen is de overstap van het basisonderwijs naar een reguliere klas met trajectbegeleiding in het voortgezet onderwijs nog te groot.
De gespecialiseerde klassenmentor/ coach geeft een deel van de lessen en een beperkt aantal vakdocenten komt naar de structuurklas om les te geven. De begeleiding vindt plaats in een vast lokaal op een rustige plek binnen de school met daarnaast een aparte pauzeruimte.
Het is de bedoeling, dat de leerlingen uit de structuurklas tijdens of aan het eind van het tweede leerjaar instromen in een reguliere klas. Door de extra begeleiding en de aangepaste omgeving kunnen de leerlingen langzaam aan het voortgezet onderwijs wennen. De gespecialiseerde klassenmentor/ coach werkt nauw samen met het leerlingondersteuningsteam, dat bestaat uit de manager leerlingondersteuning, de orthopedagoog, de gespecialiseerde mentor/coach van de reeds bestaande structuurklas, medewerkwerkers van het trajectlokaal, de pedagoog van het zorglokaal en de schoolbegeleider van passend onderwijs. Daarnaast is er ook regelmatig contact met het samenwerkingsverband en VSO Nautilus.

Functie-eisen
Wij zoeken een enthousiaste collega, die affiniteit heeft met deze doelgroep en over onderstaande vaardigheden beschikt.

Persoonlijke vaardigheden:

 • Leerlingen respecteert om wie ze zijn en niet om wat ze doen
 • Duidelijk is en zegt wat hij/ zij doet en doet wat hij/ zij zegt
 • Expertise heeft op het gebied van gedrag- en ontwikkelingsstoornissen
 • Uitgaat van het principe “elke dag is een nieuwe kans”
 • Stevig in de schoenen staat
 • Sociaal en communicatief vaardig is
 • Over een goede zelfreflectie en een groot incasseringsvermogen beschikt
 • Een groot hart, brede schouders en een gezonde dosis humor heeft
 • Een kei is in het bieden van structuur
 • Kan anticiperen op gedrag
 • Kan improviseren en out of de box kan denken.

Vaardigheden op gebied van onderwijs:

 • Beschikt over een leerkrachtbevoegdheid, HBO of universitair denkniveau
 • Kennis van en vaardigheid heeft in het handelingsgericht werken (HGW).
 • Over een goed klassenmanagement beschikt
 • Coachend (bege)leiding kan geven aan leerlingen
 • In kan spelen op verschillende niveaus in een groep en op verschillende leerstijlen van leerlingen.
 • Pedagogische, didactische en organisatorische expertise kan vertalen naar de ondersteuningsbehoefte van Vakdocenten, rekening houdend met de specifieke problematiek van de leerling
 • Kan signaleren waar de handelingsverlegenheid van vakdocenten ligt en ondersteuning kan geven in het ontwikkelen van handelingsverlegen- naar handelingsgericht leerkrachtgedrag.

Partnerschap ouders:

 • Ouders ziet als partners met als doel een gezamenlijke aanpak met en rond de leerling
 • In samenspraak met ouders contacten met hulpverleners onderhoudt
 • Zelfstandig aan de slag kan gaan, maar ook een teamplayer is.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden:

 • Een uitdagende functie in de structuurklas, die deel uitmaakt van een goed functionerende zorgstructuur binnen de school
 • Een aanstelling van 1,0 fte welke in eerste instantie tijdelijk (op projectbasis) zal zijn
 • Inschaling volgens CAO-VO, schaal 10 of 11, afhankelijk van ervaring.

Sollicitatie informatie
Interesse?
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met mevrouw J. van Staveren, Manager leerlingondersteuning, via telefoonnummer 036-5492492 of per mail via j.vanstaveren@ovc.asg.nl.
In verband met de meivakantie zijn wij niet bereikbaar van 25 april tot 9 mei.

Kijk voor meer informatie over onze school op: www.ovc.nl.

Sollicitatie:
Kunt u zich vinden in ons profiel? Wij vragen belangstellenden, vóór 10 mei 2022 te solliciteren en zien uw sollicitatiebrief en CV graag tegemoet. Deze kunt u versturen via de button ‘solliciteren’ op deze pagina.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 20.
Een afstemmingsgesprek met het leerlingondersteuningsteam is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Het overleggen van een “Verklaring Omtrent het Gedrag” (VOG) maakt onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.

Over de school
Oostvaarders College

Misschien wel de slimste keuze van je leven

Het Oostvaarders College (OVC) is een school voor havo en vwo in Almere Buiten. We willen onze leerlingen de beste voorbereiding geven op een vervolgopleiding. Dat doen wij door kwalitatief hoogwaardig en toekomstgericht onderwijs te bieden, afgestemd op de voorkeuren en talenten van onze leerlingen. Dat valt of staat natuurlijk met de kwaliteit van de docent.
Wij nemen jou en je ontwikkeling dan ook serieus en bouwen graag, samen met jou, aan zowel jouw toekomst als de toekomst van onze leerlingen. Voel jij je uitgedaagd om ons team te versterken? Reageer dan snel en wie weet word jij onze nieuwe collega!

Over het OVC

Het OVC maakt deel uit van de Almeerse Scholengroep (ASG), bestaande uit 8 middelbare scholen en 38 basisscholen in Almere.
Het OVC is een gecertificeerde UNESCO-school (de enige in Almere), die naast interessante lessen allerlei extra’s biedt, zoals talentklassen, plusklassen, een elektronische leeromgeving en vele sportieve, culturele en maatschappelijke activiteiten. Je leest er alles over op www.ovc.nl.

Source

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina