Manager VTH – BlueTrail – Emmeloord

 • Part Time
 • Emmeloord

Functie omschrijving


Opdrachtspecificaties

Referentienummer: BTIT34651
Omgeving: Emmeloord
Startdatum: 2 november 2020
Einddatum: 31 december 2021
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 28-36
Intakegesprek: 23 oktober in de ochtend
Sluitingsdatum: vrijdag 16 oktober om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Manager VTH voor 28 tot 36 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

Help jij het cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving zich klaar te maken voor de toekomst?
Het cluster VTH is recentelijk gestart met een doorontwikkeling om te onderzoeken wat het cluster nodig heeft voor de toekomst. De invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging staat voor de deur. De begrippen Maatwerk, Dynamisch, Vertrouwen en Belangenafweging zijn voor ons daarin leidend. Dit betekent dat we toe willen werken naar een cluster met zelfstandige teams, die nog meer in verbinding staan met onze inwoners.
Het cluster bestaat uit twee teams: team Vergunningen en team Handhaving. In het cluster werken ca. 30 medewerkers. Het werkveld van het cluster is breed en gevarieerd.
Team Vergunningen houdt zich bezig met onder andere omgevings- en evenementenvergunningen. Het team Handhaving is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van het omgevingsrecht, de APV, ASV, Wet op de kinderopvang en de Drank- en Horecawet.

Wij zijn op zoek naar een Manager die het ingezette proces van doorontwikkeling samen met de medewerkers van het cluster verder weet te brengen.
Je bent een gedreven en daadkrachtige manager die ruime ervaring heeft met het integraal en situationeel leidinggeven en die medewerkers het vertrouwen geeft om zich verder te ontwikkelen. Je bent goed op de hoogte van het werkveld vergunningverlening en handhaving en hebt hier een duidelijke visie op. Je geeft leiding aan het cluster en bent er primair om medewerkers te faciliteren om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Je bent een klankbord voor strategisch-inhoudelijke vraagstukken. Je weet door een coachende manier van leidinggeven het cluster aan te sturen zonder zaken over te nemen en stelt je hierin dienstbaar op.

In onze organisatie werken we volgens vier kernwaarden die we belangrijk vinden en die onze strategie ondersteunen. Dit zijn: samenwerken, creativiteit, lef en verantwoordelijkheid. De manager die we zoeken, onderkent die waarden en neemt de medewerkers hierin mee. Samenwerken betekent ook nadrukkelijk de strategische samenwerking en verbinding zoeken met de andere managers in onze organisatie. De processen zijn op onderdelen nauw verweven en alleen als we die gezamenlijk aanvliegen, komen we tot het beste resultaat.


Functie eisen


KNOCK-OUT:

 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als leidinggevende met het realiseren van veranderingen binnen het team in de afgelopen 5 jaar.
 • Je hebt ervaring met het verbeteren van processen en je kent de ontwikkelingen op het terrein van vergunningen, toezicht en handhaving goed.
 • Je hebt kennis heeft van de nieuwe Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging.
 • Je hebt minimaal 1 relevante referentie.
 • Freelance niet mogelijk (pay-roll / loondienst wel mogelijk).


Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in een politiek-bestuurlijke organisatie in de afgelopen 5 jaar.
 • Je hebt kennis van de werkwijzen van de gemeente en de daarmee samenhangende bedrijfsvoeringsprocessen.
 • Je bent beschikbaar per 2 november 2020.


Competenties:

 • Verantwoordelijkheid. Je komt gemaakte afspraken na.
 • Creativiteit. Je komt met verschillende mogelijkheden (ook niet voor de hand liggende alternatieven) voor het oplossen van problemen.
 • Visie en strategie. Je neemt afstand van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband. Je bent in staat je op de lange termijn te richten. Je vertaalt informatie naar ideeën voor de toekomst.
 • Coachen. Je geeft sturing aan een individuele medewerker en/of een groep in het kader van de verdere ontwikkeling, passend bij de (werk)situatie.
 • Omgevingssensitiviteit. Je kunt vraagstukken in een bredere context plaatsen en weegt omgevingsfactoren mee in je advies. Je weet je op een goede manier te verhouden tot de politiek-bestuurlijke omgeving waarin je opereert.

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

 • Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
 • Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
 • Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
 • Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Gelieve alleen te reageren indien je:

 • een leverancier bent met eigen personeel in vast dienstverband.
 • geen freelancer bent en op tijdelijke basis bij BlueTrail in dienst wil treden.
 • een freelancer bent met de bereidheid om voor de duur van de opdracht, op basis van een projectovereenkomst, in tijdelijk dienstverband te treden.


Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina
Plaats je Curriculum Vitae (CV) online!

Plaats nu je Curriculum Vitae (CV) online op VacatureKinderopvang.nl. Niet alleen kan je deze bij je sollicitatie meesturen naar de werkgever(s). Het is ook mogelijk voor de deelnemende werkgevers op onze site om deze in te zien en contact met jou op te nemen. Lees hier verder.