Manager sociaal werk (36 uur)

 • Stage
 • Tijdelijk
 • Vakantiewerk
 • Vrijwilligerswerk
 • Zelfstandig / franchise
 • Arnhem, Gelderland

De Manager Sociaal Werk betreft een functie met een strategisch karakter. De Manager Sociaal Werk is onder verantwoording van de directie belast met leidinggevende taken op een of meerdere beleidsterreinen en neemt hierbij de beleidskaders op het gebied van financiën, personeel et cetera in acht.

Over Rijnstad

Rijnstad versterkt mensen in hun ontwikkeling en biedt ondersteuning bij problemen met dienstverlening op maat. Onze dienstverlening is degelijk en beproefd, met aandacht voor innovatie en ontwikkeling. Rijnstad bevordert – voor kinderen, jongeren, volwassenen en vrijwilligers – een actieve deelname aan de samenleving, zelfregie en sociale cohesie.

Doel van de functie

Het realiseren van de operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen binnen de organisatie-eenheid en het waarborgen dat de dienstverlening van de organisatie- eenheid op korte en lange termijn aansluit bij marktontwikkelingen en -eisen. De Manager Sociaal Werk is verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van het strategische beleid.

Organisatorische positie

De Manager Sociaal Werk ressorteert hiërarchisch onder de Directeur. De Manager Sociaal Werk geeft hiërarchisch leiding aan één of meerdere toegewezen beleidsgebieden of organisatieonderdelen. De Manager Sociaal Werk maakt deel uit van het Managementteam.

Uit welke werkzaamheden bestaat je werkdag?

Strategisch beleid voorbereiden en realiseren

 • Draagt bij aan de ontwikkeling en voorbereiding van het totale strategische beleid;
 • Signaleert ontwikkelingen met betrekking tot welzijn en maatschappij en vertaalt deze naar mogelijkheden voor nieuwe dienstverlening en instellingsbeleid;
 • Vertaalt het strategische beleid van de instelling naar specifieke doelstellingen voor de organisatie-eenheid en voert dit uit;
 • Stelt beleidsplannen en -rapportages op.

Resultaatgericht coachen

 • Richting en sturing geven aan een groep medewerkers in het kader van hun taakvervulling; samenwerkingsverbanden tot stand brengen en handhaven teneinde een gesteld doel te bereiken;
 • Spreekt medewerkers aan op de resultaten van de eenheid, geeft expliciet feedback en beloont gewenst gedrag;
 • Medewerkers tot prestaties brengen door stelselmatig terug te koppelen, samen met hen oorzaken van successen en falen na te gaan, mogelijkheden tot verbetering te onderzoeken, verder aanwijzingen te geven en oefeningen aan te bieden;
 • Verdeelt bevoegdheden die een effectieve en efficiënte inzet van medewerkers bevorderen.

Verwerven van nieuwe opdrachten en uitbouwen huidige opdrachten

 • Schept kansen om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en op de markt te brengen;Stelt marktstrategieën op en coördineert marktbewerkings-plannen en -acties;
 • Treedt op als beïnvloeder van de markt en verbetert hiermee de eigen marktpositie.
 • Vertaalt marktwaarde en concurrentiepositie van diensten/producten naar wijzigingen in portfolio of dienstverlening
 • Zoekt actief naar mogelijkheden in de markt zowel voor bestaande als nieuwe activiteiten, diensten en producten;
 • Ontwikkelt nieuwe producten of diensten en beëindigd niet rendabele producten o.b.v. inzicht in marktontwikkelingen en kernkwaliteiten van de organisatie;
 • Is voortdurend bezig met kwaliteitsverbetering en rendementsverhoging.

Beheersen en managen van interne en externe veranderingen

 • Signaleert kansen en zet deze om in verbetering- of vernieuwingsacties die bijdragen aan betere resultaten; durft daarbij verantwoorde risico’s te nemen.
 • Schakelt naar een ander abstractieniveau, gebruikt andere toon, als dit beter overkomt bij de gesprekspartners.
 • Blijft effectief handelen in situaties waar meerdere variabelen plotseling veranderen en hakt knopen door in onzekere situaties.
 • Is snel inzetbaar bij complexe projecten van verschillende aard en laat meerdere stijlwisselingen zien wanneer de situatie daar om vraagt.

Financiële doelstellingen behalen

 • Bereikt een optimale kosten/batenverhouding.
 • Kent alle relevante beïnvloedingsfactoren in de interne en externe omgeving en weet hiermee te sturen.
 • Is medebepalend voor het budget en de (project)begroting en houdt in de gaten dat er geen kostenoverschrijding ontstaat. Heeft oog voor financiële consequenties en beperkt daar waar mogelijk kosten.
 • Weegt de kosteneffectiviteit van besluiten en activiteiten in het organisatieonderdeel af en kijkt op een zakelijke manier naar de inzet van mensen en middelen.

Wij vragen

 • Academisch werk- en denkniveau

Kennis van

 • De Welzijnssector;
 • Maatschappelijk participatie dmv vrijwilligerswerk;
 • Preventie van armoede en schulden;
 • Kennis van managementtechnieken, organisatie-, personeels-, financieel- en kwaliteitsbeleid.

Specifieke functiekenmerken

 • Proactief en ondernemend in het signaleren en inspelen op feitelijke en verwachte (markt)ontwikkelingen en het (mede) vertalen hiervan in beleid;
 • Analytisch vermogen voor het structureren van beleidslijnen naar concrete haalbare consistente doelen;
 • Managementvaardigheden voor het leidinggeven en aansturen van de organisatie-eenheid;
 • Sociale vaardigheden voor het motiveren, coachen en instrueren van medewerkers en voor contacten met derden;
 • Aantoonbare ervaring in het resultaatgericht begeleiden van veranderingen;
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het vertalen van beleidsplannen en het onderhouden van contact met in- en externe contactpersonen.

Wij bieden

 • Enthousiaste en betrokken collega’s, waarbij hard werken, kwaliteit leveren en innovatie samengaan.
 • Een zelfstandige functie met veel eigen verantwoordelijkheid, midden in de samenleving;
 • Een inspirerende werkomgeving met volop kansen om je talenten te ontwikkelen.

Arbeidsvoorwoorden en salaris

 • Tijdelijke aanstelling obv vervanging voor ca. een half jaar
 • Arbeidsvoorwaarden conform de Cao Sociaal Werk, schaal 12;
 • Individueel keuzebudget (ruim 18% van het salaris);
 • Persoonlijk loopbaanbudget (1,5% van het salaris).

Informatie en reactie

Voor meer informatie of vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Esther Aleksandrova, manager Sociaal werk. Tel: 06- 46 18 32 31 of mail naar

Je kunt tot en met 14 juni 2021 je CV en motivatiebrief als PDF-bestand onine uploaden via . Een Talent Motivatie Analyse kan deel uitmalen van de procedure.

Acquisitie nav deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Bestanden:

Details

Vacature status:

Open

Reageren voor:

15 juni 2021

Organisatie:

Postcode:

6811 JN

Plaats:

Arnhem

Over WZW

Dé plek waar je alle vacatures van Zorg en Welzijn in Gelderland vindt en jouw talent centraal staat! Hier vind je alle vacatures, opdrachten stages, vakantiewerk en vrijwilligerswerk in Zorg en Welzijn Gelderland. Jouw unieke e-profiel staat centraal. Hiermee solliciteer je op vacatures en sluit je je aan bij interessante forumgroepen. Maak je profiel aan en doe vast de competentietest!

Contact

Werkeninzorgenwelzijn.nl is een initiatief van WZW, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn. Heb je vragen over je profiel op deze site, heb je algemene vragen of wil je als werkgever meer weten over aansluiting bij het regionale netwerk, neem dan contact met ons op.

FAQ

Zie onze voor informatie over ons privacybeleid, onze proclaimer en de copyright informatie.

Werken in Zorg en Welzijn

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina