Lerarenopleider Engels

 • Part Time
 • Utrecht

Ben jij die ondernemende lerarenopleider voor onze opleiding Engels?

Als lerarenopleider bij Archimedes verzorg je actueel en toekomstgericht onderwijs, zowel in de bachelor als master. Je begeleidt studenten bij hun studieloopbaanontwikkeling, stage en onderzoek. Daarnaast werk je mee aan de voortdurende verbetering van het eigen vakgebied en de innovatie van het onderwijs.


In het kort

 • Het verzorgen van actueel en toekomstgericht onderwijs in een of meerdere leerlijnen van de opleiding
 • Begeleiding bij studieloopbaanontwikkeling, stage en onderzoek van studenten
 • Meewerken aan onderwijsinnovatie


Instituut Archimedes

Archimedes leidt studenten op tot tweedegraads leraren voor het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. De bacheloropleidingen worden zowel in voltijd als de deeltijd verzorgd. Instituut Archimedes leidt via de Master of Education tevens leraren op voor de eerstegraads lesbevoegdheid.


Wat je gaat doen

Het onderwijs dat je bij ons verzorgt is altijd gericht op zowel de vakdidactiek als vakinhoud. Je kent en gebruikt verschillende didactische methodes, je stelt je eigen lesgeven als voorbeeld voor de studenten en hun praktijk en je verbindt op inspirerende en zichtbare wijze theorie en praktijk met elkaar. In het vakoverstijgende, beroepsvoorbereidende deel ligt de nadruk op het pedagogisch-didactisch handelen in de klas, het doen van praktijkgericht onderzoek en het leren reflecteren van studenten op hun persoonlijk en professioneel handelen. Hierbij wordt steeds de verbinding gezocht met de vakinhoudelijke leerlijnen. Je begeleidt studenten bij hun studieloopbaanontwikkeling en stage. In het coachen van studenten heb je er plezier in om in leersituaties telkens de verbinding te maken tussen het leren in de opleiding en hun toekomstige werkpraktijk.


Wat jij hebt

 • Je hebt een relevante master
 • Je hebt in ieder geval een tweedegraads onderwijsbevoegdheid en bij voorkeur een eerstegraads (bij tweedegraads ook een master hebben in bv speciaal onderwijs of een Engelstalig equivalent kan ook);
 • Je hebt ervaring met digitaal onderwijs en bent bekend met activerende didactiek, zowel fysiek als online;
 • Je hebt kennis van het educatieve domein en weet de vertaling te maken van maatschappelijk relevante ontwikkelingen naar de concrete onderwijspraktijk;
 • Je hebt bij voorkeur kennis van de domeinen van Curriculum.nu en affiniteit met inclusie/kansengelijkheid en/of digitale geletterdheid.


Wie jij bent

 • Je bent een bevlogen docent(e), met een duidelijke visie op het opleiden van leraren in verschillende fasen en varianten (voltijd en deeltijd);
 • Je bent communicatief sterk, flexibel en hebt het vermogen om samen te werken en met collegas kennis en kunde te delen;
 • Je bent ervaren in het inrichten en realiseren van de ontwikkeling van grote delen van onderwijsprogrammas;
 • Je bent proactief en gericht op kwaliteit en innovatie; verantwoordelijkheid;
 • Je kunt netwerken en omgaan met complexe vraagstukken.


Jouw werkomgeving

Je komt te werken in een enthousiast, professioneel team met een grote mate van zelfstandigheid en taakverantwoordelijkheid. Binnen de organisatie is veel ruimte is voor loopbaanontwikkeling en het initiëren en coördineren van onderwijsontwikkeling. Onze standplaats is Padualaan 97 in Utrecht. In verband met COVID-19 werken wij nu met name vanuit huis.


Wat wij jou bieden

Je krijgt een jaarcontract D3 met uitzicht op een vast dienstverband en een omvang van 0,8 1,0 fte in overleg. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is minimaal 3658,64 en maximaal 5026,84 (schaal 11). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en eindejaarsuitkering van 8.3%. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden.


Solliciteren

Ben je enthousiast geworden en wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Rachel Collins, Instituut Archimedes, via rachel.collins@hu.nl Dit e-mailadres is uitsluitend bedoeld voor het inwinnen van informatie en niet om te solliciteren. Je kunt tot en met 16 april uitsluitend direct online solliciteren.

Gewenste startdatum is 1 augustus 2021. Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op www.werkenbijhu.nl

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.

Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina