Leerkracht Basisonderwijs Onderbouw Leiderdorp – PROOLeiden-Leiderdorp – Leiderdorp

OBS De Pionier in Leiden is per 1 augustus a.s. op zoek naar een
Leerkracht (1,0 fte) – unit 1
‘leer je talenten benutten in een wereld vol uitdagingen’

OBS De Pionier….
…is een basisschool waar vernieuwend onderwijs wordt gegeven. De Pionier werkt in units. Met de keus om in units te werken, komen we tegemoet aan de kenmerken van het leren van kinderen in bepaalde leeftijdsgroepen en verdere differentiatie van niveaus en kunnen we beter inspelen op ontwikkelingsverschillen en verschillende onderwijsbehoeften. Leerlingen krijgen meer onderwijs op maat, werken vanuit eigen en gezamenlijke leerdoelen. Een unit bestaat uit 2 á 3 leerjaren met een gedifferentieerde bezetting van leerkrachten, leraarondersteuners en onderwijsassistenten.
Binnen een unit zijn leerkrachten en assistenten samen verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle leerlingen van de unit. Die gezamenlijke verantwoordelijkheid zorgt er mede voor dat er een professionele cultuur ontstaat waarin het gemakkelijker wordt om elkaar feedback te geven en klankbord te zijn voor elkaar. Je geeft samen onderwijs. Dit onderwijs op De Pionier gebeurt vanuit het kader van pijlers die belangrijk zijn voor alle betrokkenen: leerlingen, hun ouders en de medewerkers.

 • Eigenaarschap: de mate waarin je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen ontwikkeling;
 • Samenwerken: het samen werken en samen leren in netwerken, het verbinden van allerlei kennis; waardoor je zelf nieuwe kennis creëert;
 • Nieuwsgierigheid: zoeken naar antwoorden, informatie- en kennisbronnen;
 • Talentontwikkeling: het beseffen wie je bent, waar je blij van wordt en wat je kwaliteiten zijn;
 • Creativiteit: leren denken buiten kaders. Verrassend zijn in je oplossingen, ruimte vinden voor ‘anders’ zijn.

Functie-eisen:Het profiel van de leerkracht
Als leerkracht en als coach stel je de noodzakelijke kaders voor het leren ontdekken van de wereld. Je wilt een voorbeeld zijn, wijst de weg en bent bemiddelaar tussen kind en de wereld. Als teamlid werk je nauw samen met collega’s in je unit, ben je in gesprek over het aanbod dat je samen vormgeeft en de manier waarop. In het aanbod worden verschillende kennisbronnen gebruikt en gaan we uit van de onderwijsbehoeften van leerlingen. Vanuit je eigen talenten ontwikkel je jezelf tot vakspecialist en begeleid je het team hierin. Tot slot maak je deel uit van leer- en onderzoekteams waarin je met collega’s en ouders bouwt aan de optimalisatie van het schoolconcept. Wij zijn voor het komende schooljaar op zoek naar een fulltime collega in unit 1 (onderbouw).
Arbeidsvoorwaarden:Wij bieden

 • Tijdelijke arbeidsovereenkomst, met uitzicht op onbepaalde tijd;
 • Een bruto maandsalaris volgens CAO PO L10 of L11;
 • Een functie die uitgevoerd wordt volgens de functiebeschrijving L10 of L11;
 • Een werktijdfactor van 1,0 (40 uur per week, op basis van 41,5 werkweken per jaar);
 • Een structurele eindejaarsuitekering van 6.3%
 • Startdatum per 1 augustus 2021.

Sollicitatie informatie:Meer informatie?
Ben je geïnteresseerd? Wil jij bijdragen aan de ontwikkeling van De Pionier? Laat het ons weten. Wil je nog meer informatie? Bel even met Evelyn, Hans of Leon.
De Pionier – Houtmarkt 36 – 2312 PZ Leiden – 071 5218885 – 0651537284 – info@depionierleiden.nl
Over de school
PROOLeiden/Leiderdorp verzorgt openbaar onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar in Leiden en Leiderdorp.
Met 20 scholen bieden we een diversiteit aan eigentijds basisonderwijs: Montessori, Jenaplan, unit-onderwijs, internationaal gericht
onderwijs, profielscholen (sport & bewegen, wetenschap & techniek, Engels/VVTO), binnenstad- en buitenwijkscholen én onderwijskansenscholen. Daarnaast hebben we een regionale functie door het aanbieden van speciaal (basis)onderwijs en cluster 4 scholen (scholen voor kinderen met psychische problemen of gedragsproblemen). Met 530 medewerkers en circa 5.500 leerlingen is PROOLeiden/Leiderdorp de grootste scholengroep voor primair onderwijs in Leiden en Leiderdorp.
Werken bij PROOleiden/Leiderdorp betekent ook werken in Leiden Kennisstad; medewerkers kunnen kosteloos deelnemen aan activiteiten voor onderwijsprofessionals, zoals het Leids Onderwijs Festival, de Nacht van de Leraar, ’t LEF (Leids Educational FieldLAB), MEETUP071 en De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling. PROOLeiden/Leiderdorp biedt openbaar onderwijs. Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. ‘Onderwijs met aandacht voor elkaar’ is onze merkbelofte. Als scholengroep dagen wij iedereen uit om zichzelf en de ander te versterken in kennis, denken menskracht en vanuit verantwoordelijkheid en nieuwsgierigheid zorg te dragen voor de wereld, de ander en zichzelf.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina