Koersconsulenten

Samenwerkingsverband Koers VO is op zoek naar twee nieuwe collega’s:

1. Koersconsulent 32 – 40 uur

2. Koersconsulent 24 – 32 uur

Functieomschrijving
De rol van koersconsulent is een unieke en dynamische functie waarin je bijdraagt aan passend onderwijs voor en op de scholen in de regio van Koers VO. De koersconsulent ondersteunt de ondersteuningscoördinator als regisseur van het ondersteuningsteam op school. Hierbij wordt samengewerkt met de leden van het ondersteuningsteam en worden contacten onderhouden en geïntensiveerd met andere samenwerkingspartners waarbij een integrale aanpak rondom leerlingen wordt nagestreefd.

Wat ga je doen?
Als koersconsulent ondersteun je een aantal toegewezen scholen bij verschillende situaties:

· leerlingen waarbij de school/ schoolondersteuningsteam (na raadplegen van o.a. de eigen Begeleider Passend Onderwijs) nog zoekend is naar de juiste aanpak, onderwijsondersteuning of oplossingsrichting;

 • leerlingen waar inzet vanuit de expertisepool (expertise cluster 3 LZ/LG/MG) gewenst is;
 • leerlingen die door problemen dreigen af te stromen of uit te vallen (dreigende thuiszitters);
 • leerlingen waarvoor een andere onderwijsplek meer passend lijkt;
 • leerlingen die thuiszitter zijn (langer dan 4 weken thuiszitten);
 • leerlingen die komen wonen in het gebied van regio Koers VO en geen school hebben.

Tevens heeft de koersconsulent een poortwachtersfunctie voor de arrangementen OPDC en voortgezet speciaal onderwijs. Je werkt hierin veel samen met de gedragsdeskundigen van de Adviescommissies Beoordeling Toelaatbaarheid.
Je expertise kan ook worden ingezet bij het verzorgen van workshops, voorlichtingsbijeenkomsten, het voeren van jongere- en oudergesprekken of andere werkzaamheden/ inhoudelijke projecten, al naar gelang de ontwikkelingen binnen Koers VO.

Wat vragen we van jou?
Je hebt minimaal de HBO Lerarenopleiding of PABO afgerond. Daarnaast zijn aanvullende opleidingen, zoals Pedagogiek of Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Master SEN en/of vergelijkbare opleiding een voorwaarde. Tevens is minimaal 5 jaar recente werkervaring in voortgezet (speciaal) onderwijs vereist. Eventuele ervaring in aanverwante werkvelden, zoals Jeugdzorg of GGZ is een pré.

Wij zoeken een functionaris die o.a.:

 • kennis heeft van en inzicht in het functioneren van vo en vso-scholen en de ondersteuningsstructuur hiervan
 • kennis heeft van beperkingen, (kenmerken van) stoornissen en/of ziektebeelden, en de daaruit voortvloeiende onderwijsondersteuningsbehoeften
 • kennis heeft van kind- en systeemniveau
 • kennis heeft van de “sociale kaart” anno 2021 regio Koers VO
 • kennis heeft van o.a. de wet en regelgeving Passend Onderwijs.
 • een sterke persoonlijkheid is en ervaring heeft met:

o goede samenwerking met directe collega’s, andere disciplines (o.a. in een multidisciplinair team) en professionals, maar ook met ouders en leerlingen zelf

o het omgaan met veranderingen in structuren en mee kunnen gaan in ontwikkelingen in een steeds veranderende omgeving

o het vervullen van en schakelen in diverse rollen, zoals adviseur, coach, loods, verbinder, voorzitter.

Daarnaast ben je zeer sociaal en communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Je durft en kan duidelijke adviezen geven, je bent zorgvuldig, nauwkeurig en stressbestendig en begrijpt dat administratie erbij hoort. Je bent flexibel en ambulant inzetbaar. Bezit van rijbewijs en auto is handig.

Wat bieden we jou?
Wij bieden een afwisselende en verantwoordelijke baan in een energieke en complexe grootstedelijke omgeving bij het grootste samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs van Nederland. Samenwerkingsverband Koers VO heeft een stevige basis voor passend onderwijs gelegd en is volop in ontwikkeling. Deze functie is gewaardeerd in schaal 11 cao vo waarbij de trede-indeling afhangt van je werkervaring. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Samenwerkingsverband Koers VO
Samenwerkingsverband Koers VO is een regionaal samenwerkingsverband passend onderwijs in de zin van de Wet op het voortgezet onderwijs. Het samenwerkingsverband wordt gevormd door 18 schoolbesturen met 112 vestigingen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Rotterdam. Koers VO streeft naar een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere.

De koersconsulent behoort, net zoals de andere consulenten en de medewerkers Expertisepool, bij het Koersloket. Binnen het Koersloket en met de gedragsdeskundigen van Koers VO wordt intensief samengewerkt. Daarnaast is er uiteraard een vanzelfsprekende samenwerking met de andere medewerkers van Bureau Koers VO.

Sollicitatieprocedure
Om in aanmerking te komen voor deze vacature ontvangen wij graag je CV en motiveringsbrief ter attentie van Peggy Olthof, coördinator van het Koersloket, voor 21 juni 2021 per mail. Voor meer informatie over de functie kun je via de mail contact opnemen met Peggy Olthof voor het maken van een belafspraak.

In de week na 21 juni zullen de eerste sollicitatiegesprekken plaatsvinden. Het streven is de procedure binnen twee weken af te ronden. Of dit haalbaar is, zal de praktijk uitwijzen. De planning is dat de nieuwe Koersconsulent – indien mogelijk – per 1 september start.

Deadline sollicitaties: 21-6-2021

Soort dienstverband: Fulltime, Parttime, Bepaalde tijd

Werkschema:

 • Dagdienst

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina