Kinderoppas particulieren

Nanny Service Nederland B. V. – Bosch enDuin zoekt een Nanny Bosch en Duin (3 dagen) te Bosch en Duin MBOgeplaatst op 08-06-2021 Vacature Nanny in Bosch en Duin (tussenBilthoven en Zeist) Bruto salaris per uur(vast aantal uren) : €16,00 – €17,00 | 27-30 uur perweek Werkdagen en uren : woensdag (voorkeur),andere twee dagen naar jouw voorkeur op de maandag, dinsdag ofdonderdag van 8:00 tot 17:30 uur (ouder zijn flexibel)Aantal kinderen en leeftijden: 3 meiden, een meisje van 5en een tweeling van 2 jaar. Startdatum: 30augustus 2021 Voor een liefdevol gezin zijn wijop zoek naar een energieke en lieve Nanny.

Het gezin bestaat uitvader, moeder, een meisje van vijf en een tweeling van 2 jaar. Hetgezin verhuisd in augustus van Amsterdam naar Bosch en Duin en zezoeken vanaf eind augustus een Nanny voor drie dagen perweek.  Bosch en Duin ligt tussen Bilthoven en Zeistin.   Ouders zijnflexibel en staan open voor 3 dagen een Nanny maar ook bijvoorbeeldvoor twee nanny’s verdeeld over de drie dagen.

Ook eventueel eerderte starten. Het oudste meisje wordtin september 6 jaar. Ze vindt het erg leuk om naar school te gaan,daarnaast houdt ze van zingen en dansen op bijvoorbeeld kinderenvoor kinderen. Ook vindt ze het heerlijk om te knutselen, dat kankleien zijn, een elven of feeën tekening maken of een elvenhuis tecreëren door een lege eierdoos te beplakken.

Ze zit op zwemles enop hockey. Ouders vinden het leuk als straks vriendjes ofvriendinnetjes af en toe kunnen komen spelen na schooltijd. Ze iseen vrolijke en zorgzame grote zus voor haar kleine zusjes, samenhebben ze steeds vaker rollenspellen. Detweeling is net twee jaar.

Het zijn lieve en ondernemende meisjes. Ouders vinden het leuk om de verschillende karaktereigenschappenvan de eeneiige tweeling te zien. Het ene meisje maakt graaggrapjes en ze observeert vaak voordat ze het probeert. Als haar daniets lukt is ze erg trots.

Het andere meisje is iets ondeugender energ ondernemend. Ze vindt het leuk om te klimmen. Beide meisjesvinden het leuk om met de duplo te bouwen en kunnen zich hier langetijd mee vermaken. Daarnaast zijn ze graag buiten, ouders verteldeons dat een van de eerste woorden die ze konden zeggen: ‘buiten’was.

De tweeling slaapt tussen de middag. Alledrie de meiden houden van zingen, de jongste gaan steeds meerliedjes mee zingen. Ze kunnen het goed met elkaar vinden en makenzo nu en dan ruzie zoals iedere kind. Bij hetgezin staat rust, regelmaat en reinheid centraal.

Ze zouden zichaan een dagritme, zodat de kinderen goed weten waar ze aan toezijn. Ouders vinden het belangrijk dat de kinderen de ruimtekrijgen zich te ontwikkelen binnen bepaalde kaders. Ouders zoeken een actieve Nanny die goed kijkt naar debehoefte van het kind en voor iedere kind aandacht heeft. Ze vindenhet leuk als je bijvoorbeeld koekjes bakt en werkt aan de hand vanthema’s.

Daarnaast vinden ouders het fijn als je aandacht hebt voorde natuur en de seizoenen. Het gezin woont ineen groene omgeving en er is een grote tuin aanwezig. Kort na deverhuizing zullen een speelhuisje, zandbak en een trampoline wordengeplaatst, zodat de kinderen heerlijk buiten kunnen spelen. Naastde woonkamer is er een groot souterrain waarin gespeeld kanworden.

  Er is een elektrisch bakfiets aanwezig waar je dekinderen mee naar school kunt brengen. Het zal fijn zijn dat deNanny een rijbewijs heeft en auto. Het gezin is lastig per OVbereikbaar. Als Nanny ben jij verantwoordelijkvoor de zorg van de kinderen en stimuleer je de ontwikkeling.

Jeonderneemt leuke activiteiten, bent creatief en je vindt het leukom met verschillende thema’s te werken. Daarnaast vinden ouders hetfijn als er gekookt is aan het einde van de dag en het huis weernetjes is. Ben jij deNanny die bij dit gezin komt werken, reageer dan snel, als jij aande volgende eisen voldoet: een kindgerichte opleiding en relevantewerkervaring in de Kinderopvang en minimaal een jaarbeschikbaar. Bij interesse of voor meerinformatie bel of whatsapp via 06 41 62 76 92, of bel Amanda op 023737 05 52 Jouw kwaliteiten Je hebt een kindgerichte opleiding afgerond.

Je hebt aantoonbare werkervaring in dekinderopvang. Je bent enthousiast enmeedenkend. Je hebt een grootverantwoordelijkheidsgevoel. Je bent zorgzaamen liefdevol.

Je hebt een passie voorpedagogiek. Je bent flexibel. Wie zijn wij. Nanny Service Nederland is een professioneel bemiddelings-en begeleidingsbureau voor Nanny’s en ouders.

Wij biedenprofessionele kinderopvang aan huis, voor kinderen van 0 tot 12jaar. Wij zien opvang als een samenwerkingtussen ouders en Nanny’s om kinderen een liefdevolle enstimulerende omgeving te bieden, waarin ze zich optimaal kunnenontwikkelen. Ben jij in het bezit van eendiploma van een kindgerichte opleiding (harde eis). Heb jeaantoonbare ervaring in de kinderopvang en ben je geïnteresseerd.

Reageer dan snel… Werken als Nannybij Nanny Service Nederland. Wijvinden het belangrijk om regelmatig contact te hebben met alleNanny’s en de gezinnen. Hierdoor kunnen wij jou optimaalbegeleiden. Ons doel is dat jij als Nanny prettig kunt samenwerkenmet het gezin en dat jij je onderdeel voelt van ons team.

Ookstimuleren wij het contact tussen jou en de andere Nanny’s. Wijwillen graag dat onze Nanny’s zich pedagogisch blijven ontwikkelen. Onze pedagogische trainingen worden gegeven onder de noemer “NannyAcademy”. Alle Nanny’s werken volgens de Regeling dienstverleningaan huis waarbij zij recht hebben op 4 vakantieweken per jaar en 6weken doorbetaling tijdens ziekte.

Solliciteerop deze functie Solliciteer op deze functie en wijnemen snel contact met je op. Interesse in de functie van Nanny Bosch en Duin (3dagen) bij Nanny Service Nederland B. V. – Bosch en Duin regio Boschen Duin.

Reageer nu met je CV en motivatie viade “solliciteer” button. Acquisitie naaraanleiding van deze vacature wordt niet op prijsgesteld.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina