Kinderoppas particulieren

Nanny Service Nederland B. V. – Haarlemzoekt een Nanny Haarlem (zwangerschapsverlof) te MBO geplaatst op18-05-2021 Vacature Nanny in Haarlem(zwangerschapsverlof) Vervangingzwangerschapsverlof Bruto salarisper uur (vast aantal uren) : €16,00 (gediplomeerd) |  €13. 00(oppas nanny), 20 uur per week Werkdagen enuren : dinsdag en donderdag van 8:00 tot 18:00 uurAantal kinderen en leeftijden: 3 kinderen, 6, 3 en 1jaar.

Startdatum: september 2021 Voor een liefdevol engezellig gezin zijn we opzoek naar een actieve Nanny die tijdenshet verlof van de huidige Nanny de opvang overneemt. Het gezinbestaat uit vader, moeder, twee jongens van 6 en 3 jaar en eenmeisje van 1 jaar. Het oudste jongen is 6 jaaroud en zit momenteel in groep 3. Hij gaat met veel plezier naarschool en vindt het gezellig om met zijn vriendjes te spelen naschooltijd.

Ouders vinden het fijn dat er vriendjes na school komenspelen. Het is een lief sociaal ventje. Hij kan zich goed zelfvermaken met bijvoorbeeld de lego. Ook speelt hij graag buiten,lekker voetballen of naar de speeltuin.

Hetmiddelste jongentje wordt in november 4 jaar.   Het is eengevoelig en zelfstandig ventje die het fijn vindt om zo nu en daneen knuffel te krijgen of een aai over zijn bol. Hij kan zich goedzelf vermaken. Hij vindt het leuk om te tekenen of te knutselen.

Daarnaast speelt hij graag buiten met de step of buiten op detrampoline in de tuin. Hij vindt alles leuk watzijn grote broer doet en de kinderen kunnen goed met elkaaropschieten. Het jongste meisje is 1 jaar. Ze kansinds kort lopen en wiebelt nog een beetje.

Op het moment dat jebij het gezin aan de slag zal gaan zal ze waarschijnlijk de kamerrondrennen. Het is een lief, makkelijk meisje die goed eet enslaapt. Ze is gek op haar grote broers, die alles voor haar doen. Ze kan heerlijk spelen en vindt het ook gezellig om op schoot tezitten of te knuffelen.

Het gezin is op zoeknaar een ondernemende Nanny die met de kinderen op pad gaat. Dekinderen vinden het heerlijk om op avontuur te gaan. Er is eenelektrische bakfiets aanwezig. De school is om  14:45 uur uiten is op 3 minuten fietsafstand.

Het gezin woontin Haarlem in een fijn huis, ze hebben een trampoline, speelhuisjeen grasveldje in de tuin om te voetballen. Haarlem Station is op5/8 minuten loopafstand. Als Nanny ben jijverantwoordelijk voor de zorg van de kinderen en stimuleer je deontwikkeling. Je onderneemt leuke activiteiten, bent creatief en jevindt het leuk om met verschillende thema’s te werken.

Daarnaastvinden ouders het fijn als er gekookt is aan het einde van de dagen het huis weer netjes is. Ben jij de Nanny die bij dit gezinkomt werken, reageer dan snel, als jij aan de volgende eisenvoldoet: een kindgerichte opleiding en relevante werkervaring in deKinderopvang en minimaal een jaar beschikbaar. Bij interesse of voor meerinformatie bel of whatsapp via 06 41 62 76 92, of bel Kirsten op023 737 05 52 Jouw kwaliteiten: Je hebt eenkindgerichte opleiding afgerond. Je hebtaantoonbare werkervaring in de kinderopvang.

Je bent enthousiast en meedenkend. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent zorgzaam en liefdevol. Jehebt een passie voor pedagogiek.

Je bentflexibel. Wie zijn wij. Nanny Service Nederland is een professioneel bemiddelings-en begeleidingsbureau voor Nanny’s en ouders. Wij biedenprofessionele kinderopvang aan huis, voor kinderen van 0 tot 12jaar.

Wij zien opvang als een samenwerkingtussen ouders en Nanny’s om kinderen een liefdevolle enstimulerende omgeving te bieden, waarin ze zich optimaal kunnenontwikkelen. Ben jij in het bezit van eendiploma van een kindgerichte opleiding (harde eis). Heb jeaantoonbare ervaring in de kinderopvang en ben je geïnteresseerd. Reageer dan snel… Werken alsNanny bij Nanny Service Nederland:Wij vinden het belangrijk om regelmatig contact te hebbenmet alle Nanny’s en de gezinnen.

Hierdoor kunnenwij jou optimaal begeleiden. Ons doel is dat jij als Nanny prettigkunt samenwerken met het gezin en dat jij je onderdeel voelt vanons team. Ook stimuleren wij het contact tussen jou en de andereNanny’s. Wij willen graag dat onze Nanny’s zich pedagogisch blijvenontwikkelen.

Onze pedagogische trainingen worden gegeven onder denoemer “Nanny Academy”. Alle Nanny’s werken volgens de Regelingdienstverlening aan huis waarbij zij recht hebben op 4vakantieweken per jaar en 6 weken doorbetaling tijdensziekte. Solliciteer op dezefunctie: Solliciteer op deze functie en wijnemen snel contact met je op. Interesse in de functie van Nanny Haarlem(zwangerschapsverlof) bij Nanny Service Nederland B.

V. – Haarlemregio . Reageer nu met je CV en motivatie viade “solliciteer” button. Acquisitie naaraanleiding van deze vacature wordt niet op prijsgesteld.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina

Kinderoppas particulieren

Nanny Service Nederland B. V. – Heemstedezoekt een Nanny Heemstede (zwangerschapsverlof) te MBO geplaatst op18-05-2021 Vacature Nanny Heemstede(zwangerschapsverlof) Brutosalaris per uur (vast aantal uren) : €19,50 (gediplomeerd) | €14,00(oppas Nanny),  gemiddeld 11,23 uur per weekWerkdagen en uren : maandag van 14:45 tot 17:45 enwoensdag van 12:15 tot 17:45 Aantal kinderenen leeftijden: 3 kinderen van 9, 7 en 4 jaarStartdatum:media september 2021 tot januari2022 Vooreen leuk, spontaan, sociaal en gezellig gezin zijn we op zoek naareen Nanny die de opvang na school wil verlenen aan drie gezelligekinderen die het fijn vinden om zich in hun vertrouwde omgeving teontwikkelen en te ontspannen. Zo kunnen ze naar sport en met hunvriendjes en vriendinnetjes spelen.

Het gezinbestaat uit vader en moeder een meisje van 9, een jongen van 7 eneen meisje van 4 jaar. Ze zijn op zoek naar eenNanny die met hen meedenkt en de kinderen een vellige, gezellige enleuke middag kan bezorgen. Het gezin is sportief en heeft buitenwerk en school een sociaal gezellig leven met familie envrienden. Het oudste meisje in 9 jaar en zit ingroep 5 waar ze het naar haar zin heeft.

Ze heeft veel vriendinnenen heeft bijna elke dag wel een playdate. Samen met haarvriendinnen muziek luisteren, dansen en filmpjes maken doet zegraag. Ze is echt een oudste dochter en zeer zorgzaam en liefdevolnaar haar ouders en broertje en zusje. Ze isheel sportief en zit op hockey en tennissen.

Demiddelste jongen is 7 jaar, het is een echte jongen heel lief metveel energie en speelt daardoor graag buiten. Lekker potjehockeyen, voetballen, steppen of op zijn skelter door de buurtcrossen. Hij speelt ook graag met vriendjes, maar kan ook heerlijkzichzelf vermaken. Ook hij is lekker sportief en zit op hockey.

Hijheeft een liefde voor lekker eten en vindt daardoor alles lekker. Hij zit in groep 3 waar hij het naar zijn zin heeft. Het jongste meisje is 4 jaar en gaat met heel veel pleziernaar school. Ze heeft daar echt haar plekje gevonden.

Doordat zijde jongste is heeft zij al veel geleerd van haar grote broer enzus. Ze is pienter en is een lief meisje die zich makkelijkaanpast. Ze doet overal aan mee ook speelt ze graag met haar grotebroer en zus mee. Ze is sociaal en gaat met regelmaat spelen meteen vriendje of vriendinnetje.

Ze is sinds kort begonnen metzwemles en in het weekend doet ze op spelenderwijs kennismaken methet hockeyen. Het gezin woont in een twee ondereen kap woning met een grote tuin, met een trampoline en veelspeelgoed waar de kinderen zich lekker kunnen vermaken. Het huis isvan alle gemakken voorzien in de buurt wonen veel bekenden om hunheen. De school is op fietsafstand, er is een elektrische bakfietsaanwezig.

De duinen, het strand en het bos is nabij. Ookspeeltuinen, bibliotheek, kinderboerderij en winkels zijn opfietsafstand te vinden. Als Nanny ben jijverantwoordelijk voor de zorg van de kinderen en stimuleer je deontwikkeling. Je onderneemt leuke activiteiten, bent creatief en jevindt het leuk om met verschillende thema’s te werken.

Daarnaastvinden ouders het fijn als er gekookt is aan het einde van de dagen het huis weer netjes is. Ben jij de Nanny die bij dit gezinkomt werken, reageer dan snel, als jij aan de volgende eisenvoldoet: een kindgerichte opleiding en relevante werkervaring in deKinderopvang en minimaal de aangegeven periodebeschikbaar. Bij interesse of voor meerinformatie bel of whatsapp via 06 41 62 76 92, of bel Kirsten op023 737 05 52 Jouw kwaliteiten: Je hebt eenkindgerichte opleiding afgerond. Je hebtaantoonbare werkervaring in de kinderopvang.

Je bent enthousiast en meedenkend. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent zorgzaam en liefdevol. Jehebt een passie voor pedagogiek.

Je bentflexibel. Wie zijn wij. Nanny Service Nederland is een professioneel bemiddelings-en begeleidingsbureau voor Nanny’s en ouders. Wij biedenprofessionele kinderopvang aan huis, voor kinderen van 0 tot 12jaar.

Wij zien opvang als een samenwerkingtussen ouders en Nanny’s om kinderen een liefdevolle enstimulerende omgeving te bieden, waarin ze zich optimaal kunnenontwikkelen. Ben jij in het bezit van eendiploma van een kindgerichte opleiding (harde eis). Heb jeaantoonbare ervaring in de kinderopvang en ben je geïnteresseerd. Reageer dan snel… Werken alsNanny bij Nanny Service Nederland.

Wij vinden het belangrijk om regelmatig contact te hebbenmet alle Nanny’s en de gezinnen. Hierdoor kunnen wij jouoptimaal begeleiden. Ons doel is dat jij als Nanny prettig kuntsamenwerken met het gezin en dat jij je onderdeel voelt van onsteam. Ook stimuleren wij het contact tussen jou en de andereNanny’s.

Wij willen graag dat onze Nanny’s zich pedagogisch blijvenontwikkelen. Onze pedagogische trainingen worden gegeven onder denoemer “Nanny Academy”. Alle Nanny’s werken volgens de Regelingdienstverlening aan huis waarbij zij recht hebben op 4vakantieweken per jaar en 6 weken doorbetaling tijdensziekte. Solliciteer op dezefunctie: Solliciteer op deze functie en wijnemen snel contact met je op.

Interesse in de functie van Nanny Heemstede(zwangerschapsverlof) bij Nanny Service Nederland B. V. – Heemstederegio . Reageer nu met je CV en motivatie viade “solliciteer” button.

Acquisitie naaraanleiding van deze vacature wordt niet op prijsgesteld.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina