Kinderoppas particulieren

Nanny Service Nederland B. V. -‘s-Hertogenbosch zoekt een Nanny in ‘s-Hertogenbosch (11-23 uurp. w.

) te ‘s-Hertogenbosch MBO geplaatst op 25-05-2021Nanny in ‘s-Hertogenbosch (11-23 uurp. w. ) Brutosalaris per maand (vastaantal uren): €895-€1140,75 Startdatum: z. s.

m. (voorkeur 1 juni 2021) Werkdagen/tijden:dinsdag en donderdag van 14. 30-20. 00 uur (de woensdag extra is eenoptie) Aantal kinderen en leeftijden: 2kinderen van 5 en 7 jaar oudVoor een actief gezin met eeninternationale achtergrond zijn wij op zoek naar een lieve Nannydie rust, regelmaat en stabiliteit kanbieden aan de kinderen.

Daarnaast ben je ondernemend en flexibel envindt je het leuk om actief met de kinderen er op uit te gaan. Dekinderen hebben een bewogen jaar gehad wegens verhuizingen waardoorrust en stabiliteit daardoor extra belangrijkis. AlsNanny ben jij verantwoordelijk voor de zorg van de kinderen enstimuleer je de ontwikkeling. Je onderneemt leuke activiteiten,bent creatief en je vindt het leuk om met verschillende thema’s tewerken.

Daarnaast vinden ouders het fijn als er gekookt is aan heteinde van de dag en het huis weer netjesis.  Het gezinbestaat uit: moeder, dochter van 7 jaar, zoon van 5 jaar en eenJack Russel. Het gezin is op zoek naar eenNanny met een proactieve houding die goed weet hoe zij stabiliteiten veiligheid kan bieden aan de kinderen. Het gezin heeft eenaantal jaren in het buitenland gewoond en spreken Nederlands, Finsen Engels.

Het 7-jarige meisje iseen lief, open en zacht meisje. Ze is erg sportief en gaatbinnenkort op ballet en kunstschaatsen. Daarnaast houdt zij vanknutselen, buitenspelen en skeeleren. Ze maakt snel vriendjes envriendinnetjes maar is ook graag op zichzelf.

Het5-jarige jongetje zit op rugby en barst van de energie Hij houdtvan buitenspelen, kunst en geschiedenis, lees graag atlassen enstept graag. Hij vindt al vrij snel alles goed maar wilt graag welzijn vrijheid hebben binnen gesteldegrenzen. Jouw werkdag begint met de kinderen uitschool halen, in het bezit zijn van een rijbewijs en eigen autoheeft een grote voorkeur. Vervolgens verzorg je voor de kindereneen leuke dag met een activiteit, bereid je het avondeten en eet jesamen met de kinderen rond half 6.

Na het avondeten loop je nog metde kinderen en de hond een rondje door het nabijgelegen parkvoordat je de kinderen helpt bij het in bad gaan. Na het badderenlees je samen nog een verhaaltje voor het slapengaan en breng je zenaar bed. Moeder werkt ver van huis waardoor zij soms wat laterthuis zal zijn, flexibiliteit is dan ook zekergewenst. Ben jij de Nannydie bij dit gezin komt werken, reageer dan snel, als jij aan devolgende eisen voldoet: een kindgerichte opleiding en relevantewerkervaring in de Kinderopvang en minimaal een jaarbeschikbaar.

Dezevacature loopt via de locatie ‘Nanny Service Nederland RegioBrabant’. Bij interesse of voor meer informatie bel of whatsapp via06 42 144 920. Jouwkwaliteiten: Je hebteen kindgerichte opleiding afgerond. Je hebtaantoonbare werkervaring in de kinderopvang.

Je bent enthousiast en meedenkend. Je bent zelfstandig en betrokken. Jehebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Jebent zorgzaam en liefdevol.

Je hebt een passievoor pedagogiek. Wiezijn wij. Nanny Service Nederlandis een professioneel bemiddelings- en begeleidingsbureau voorNanny’s en ouders. Wij bieden professionele kinderopvang aan huis,voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Wij zien opvangals een samenwerking tussen ouders en Nanny’s om kinderen eenliefdevolle en stimulerende omgeving te bieden, waarin ze zichoptimaal kunnen ontwikkelen. Ben jij in het bezitvan een diploma van een kindgerichte opleiding (harde eis). Heb jeaantoonbare ervaring in de kinderopvang en ben je geïnteresseerd. Reageer dansnel…Werken als Nannybij Nanny ServiceNederlandWijvinden het belangrijk om regelmatig contact te hebben met alleNanny’s en degezinnen.

Hierdoorkunnen wij jou optimaal begeleiden. Ons doel is dat jij als Nannyprettig kunt samenwerken met het gezin en dat jij je onderdeelvoelt van ons team. Ook stimuleren wij het contact tussen jou en deandere Nanny’s. Wijwillen graag dat onze Nanny’s zich pedagogisch blijven ontwikkelen.

Onze pedagogische trainingen worden gegeven onder de noemer “NannyService Academy”. Alle Nanny’s werken volgens de Regelingdienstverlening aan huis waarbij zij recht hebben op 4vakantieweken per jaar en 6 weken doorbetaling tijdensziekte. Interesse in de functie van Nanny in’s-Hertogenbosch (11-23 uur p. w.

) bij Nanny Service Nederland B. V. - ‘s-Hertogenbosch regio’s-Hertogenbosch. Reageer nu met je CV enmotivatie via de “solliciteer”button.

Acquisitie naar aanleiding van dezevacature wordt niet op prijsgesteld.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina

Kinderoppas particulieren

Nanny Service Nederland B. V. – Zeist zoekteen Nanny Zeist (1 a 2 dagen) te MBO geplaatst op 12-05-2021Nanny in Zeist Bruto salaris per maand (vast aantal uren) : €15,50 | 8of 16 uur per week (1 of 2 dagen) Werkdagen enuren : maandag en donderdag(voorkeur) van 8:00 tot 17:00uur Aantal kinderen en leeftijden: 3 kinderen,5 jaar, 2. 5 jaar en een baby van ongeveer 5 maanden oud.

Startdatum: z. s. m. Voor een warm gezin in Zeist zijn wij opzoeknaar een liefdevolle en begripvolle Nanny met ervaring met baby’s.

Het gezin is op zoek naar een Nanny die 1 of 2 dagen per weekbeschikbaar is op de maandag en donderdag (voorkeur). Je komt te werken in een liefdevol en positief ingesteldgezin. Ouders zoeken een rustige en zachtaardige Nanny. Je vindthet heerlijk om naar buiten te gaan, maar verzint ook leuke binnenactiviteiten voor de kinderen.

Jij weet als geen ander hoe je een‘positieve opvoedstijl’ kunt toepassen. Hetoudste meisje is een sociaal kind die graag met vriendinnetjesspeelt. Deze rustige maar vrolijke dame speelt graag met haarpoppen, en maakt de mooiste tekeningen. Hetmiddelste meisje is iets uitbundiger, lief en vrolijk.

Net als haarzus speelt zij ook graag met haar poppen, maar ook de duplo is ergin trek.  Beide meisje springen graag op de trampoline. Ookhouden ze allebei van knuffelen en lezen dan ook graag samen eenboekje op de bank. De baby is nog klein,vooralsnog een tevreden dametje.

Je komt tewerken in een bosrijke omgeving waar je de heerlijkste wandelingenkunt maken. Maar ook de tuin biedt voldoende speelruimte. Het oudste meisje gaat naar school, het halen en brengenzal ook tot jouw taken behoren. Daarnaast heb jij er geen problemenmee dat er af en toe een vriendje of vriendinnetje komtspelen.

Het gezin beschikt over een elektrischebakfiets, waarin de kinderen en ook de baby veilig vervoerd kunnenworden. Als Nanny ben jij verantwoordelijk voorde zorg van de kinderen en stimuleer je de ontwikkeling. Jeonderneemt leuke activiteiten, bent creatief en je vindt het leukom met verschillende thema’s te werken. Daarnaast vinden sommigeouders het fijn als er gekookt is aan het einde van de dag en hethuis weer netjes is.

Ben jij de Nanny die bij dit gezin komt werken, reageerdan snel, als jij aan de volgende eisen voldoet: een kindgerichteopleiding en relevante werkervaring in de Kinderopvang en minimaaleen jaar beschikbaar. Bij interesse of voor meerinformatie bel of whatsapp via 06 41 62 76 92, of bel Kirsten op023 737 05 52. Jouw kwaliteiten: Je hebt een kindgerichte opleidingafgerond. Je hebt aantoonbare werkervaring inde kinderopvang.

Je bent enthousiast enmeedenkend. Je hebt een grootverantwoordelijkheidsgevoel. Je bent zorgzaamen liefdevol. Je hebt een passie voorpedagogiek.

Je bent flexibel. Wie zijn wij. Nanny Service Nederland is een professioneel bemiddelings-en begeleidingsbureau voor Nanny’s en ouders. Wij biedenprofessionele kinderopvang aan huis, voor kinderen van 0 tot 12jaar.

Wij zien opvang als een samenwerkingtussen ouders en Nanny’s om kinderen een liefdevolle enstimulerende omgeving te bieden, waarin ze zich optimaal kunnenontwikkelen. Ben jij in het bezit van eendiploma van een kindgerichte opleiding (harde eis). Heb jeaantoonbare ervaring in de kinderopvang en ben je geïnteresseerd. Reageer dan snel… Werken alsNanny bij Nanny Service NederlandWij vinden het belangrijk om regelmatig contact te hebbenmet alle Nanny’s en de gezinnen.

 Hierdoor kunnen wij jouoptimaal begeleiden. Ons doel is dat jij als Nanny prettig kuntsamenwerken met het gezin en dat jij je onderdeel voelt van onsteam. Ook stimuleren wij het contact tussen jou en de andereNanny’s. Wij willen graag dat onze Nanny’s zich pedagogisch blijvenontwikkelen.

Onze pedagogische trainingen worden gegeven onder denoemer “Nanny Academy”. Alle Nanny’s werken volgens de Regelingdienstverlening aan huis waarbij zij recht hebben op 4vakantieweken per jaar en 6 weken doorbetaling tijdensziekte. Interesse in de functie van Nanny Zeist (1 a 2 dagen)bij Nanny Service Nederland B. V.

– Zeist regio. Reageer nu met je CV en motivatie via de”solliciteer” button. Acquisitie naar aanleidingvan deze vacature wordt niet op prijsgesteld.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina