Kinderoppas particulieren

Nanny Service Nederland B. V. – Soesterbergzoekt een Nanny Soesterberg (3 dagen per week) te MBO geplaatst op17-05-2021 Vacature Nanny in Soesterberg(loondienst)Bruto salaris per maand (vastaantal uren) : €1. 850-€2000Werkdagen en uren :maandag, dinsdag en donderdag Aantal kinderen enleeftijden: 2 kinderen, 3 jaar en 1 jaar Startdatum: juli2021 Voor een warm Nederlands gezinmet een multi-culturele afkomst, wonende in Soesterberg zijn wij opzoek naar een liefdevolle, energieke Nanny aan huis per1 juli 2021 .

Hetgezin bestaat uit: vader, moeder, een meisje van 3 jaar en eenjongetje van 1 jaar. Ook lopen er 2 poezen rond. Het gezin is opzoek naar een Nanny die drie dagen per week voor hun jonge kinderenkomt zorgen. Je werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag.

Jewerktijden zijn van 8. 00-18. 00uur. De oudste is een vrolijk,ondernemend, energiek en slim meisje van drie jaar.

Ze kan zichbinnen heerlijk vermaken met het spelen van rollenspellen, maar ookgeniet ze om samen te puzzelen of te knutselen. Iedere dag evennaar buiten, wordt zeer gewaardeerd. De jongsteis een jaar oud, hij is een vrolijk en gevoelige mannetje. Hijobserveert graag en is regelmatig onder de indruk van zijn zus.

Dekinderen zijn erg hecht met elkaar. Als Nannyvan dit liefdevolle en warme gezin ben je positief ingesteld. Jebent zorgzaam en ondernemend. Je hebt een flexibele instelling enbent bereid om in overleg eventueel meer uren te werken als datnodig is.

Het gezin zoekt een Nanny voor de lange termijn. Jij hebtdus ook de intentie om je voor minimaal 1 jaar aan een gezin tebinden. Het gezin is goed te bereiken met deauto. In de omgeving kun je mooi wandelen.

Zo is de vliegbasis omde hoek, met een grote buiten speeltuin en diverse speeltuintjes inde wijk. Voor de dagen met wat minder lekker weer is er ook eenindoorspeeltuin. Bij voorkeur heb je een rijbewijs en auto in jouwbezit, en kom je uit de omgeving. Je verdienteen indicatief loon van bruto €1850 – €2000 per maand, eenjaarcontract inclusief 8% vakantiegeld.

En bij indiensttreding (bijhet gezin) kun je een maand meelopen met de huidigeNanny. Als Nanny ben jij verantwoordelijk voorde zorg van de kinderen en stimuleer je de ontwikkeling. Jeonderneemt leuke activiteiten, bent creatief en je vindt het leukom met verschillende thema’s te werken. Daarnaast vinden sommigeouders het fijn als er gekookt is aan het einde van de dag en hethuis weer netjes is.

Ben jij de Nanny die bij dit gezin komt werken,reageer dan snel, als jij aan de volgende eisen voldoet: eenkindgerichte opleiding en relevante werkervaring in de Kinderopvangen minimaal een jaar beschikbaar. Bij interesse of voor meerinformatie bel of whatsapp via 06 41 62 76 92, of bel Amanda op 023737 05 52 Jouw kwaliteiten Je hebt eenkindgerichte opleiding afgerond. Je hebtaantoonbare werkervaring in de kinderopvang. Je bent enthousiast en meedenkend.

Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent zorgzaam en liefdevol. Jehebt een passie voor pedagogiek. Je bentflexibel.

Wie zijn wij. Nanny Service Nederland is een professioneel bemiddelings-en begeleidingsbureau voor Nanny’s en ouders. Wij biedenprofessionele kinderopvang aan huis, voor kinderen van 0 tot 12jaar. Wij zien opvang als een samenwerkingtussen ouders en Nanny’s om kinderen een liefdevolle enstimulerende omgeving te bieden, waarin ze zich optimaal kunnenontwikkelen.

Ben jij in het bezit van eendiploma van een kindgerichte opleiding (harde eis). Heb jeaantoonbare ervaring in de kinderopvang en ben je geïnteresseerd. Reageer dan snel… Werken alsNanny bij Nanny Service Nederland. Wij vinden het belangrijk om regelmatig contact te hebbenmet alle Nanny’s en de gezinnen.

Hierdoor kunnen wij jouoptimaal begeleiden. Ons doel is dat jij als Nanny prettig kuntsamenwerken met het gezin en dat jij je onderdeel voelt van onsteam. Ook stimuleren wij het contact tussen jou en de andereNanny’s. Wij willen graag dat onze Nanny’s zich pedagogisch blijvenontwikkelen.

Onze pedagogische trainingen worden gegeven onder denoemer “Nanny Academy”. Alle Nanny’s werken volgens de Regelingdienstverlening aan huis waarbij zij recht hebben op 4vakantieweken per jaar en 6 weken doorbetaling tijdensziekte. Interesse in de functie van Nanny Soesterberg (3 dagenper week) bij Nanny Service Nederland B. V.

– Soesterberg regio. Reageer nu met je CV en motivatie via de”solliciteer” button. Acquisitie naar aanleidingvan deze vacature wordt niet op prijsgesteld.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina

Kinderoppas particulieren

Nanny Service Nederland B. V. – Tiel zoekteen Nanny Tiel (2 dagen per week) te MBO geplaatst op 07-05-2021Nanny in Tiel Brutosalaris per uur (vast aantal uren) : €16,00 | 20,5 uur perweek Werkdagen en uren : maandag en donderdagvan 7:45 – 17:30 uur Aantal kinderen enleeftijden: 3 jongens, 7, 4 en 2 jaarStartdatum: 1 september 2021Het oudste jongentje wordt in september achtjaar. Hij zit momenteel in groep drie van de vrije school.

Hijheeft het erg naar zijn zin op school. Het is een vrolijke,extravent ventje die van gezelligheid houdt. Het is een creatiefventje die het fijn vindt om te knutselen, te tekenen of te dansen. Daarnaast speelt hij graag buiten, klimmen of lekker op de fiets.

Op de woensdag heeft hij hockey training. Vanaf september heeft hijschool tot 14:30 uur. Het middelste jongetjewordt in oktober 5 jaar. Het is een lief, sociaal en vrolijkventje.

Hij zit momenteel in groep 1 en gaat met veel plezier naarschool. Zijn schooldag duurt tot 13:00 uur. Hij kan goed zelfspelen met de auto’s, trein en hij vindt het leuk om te bouwen. Daarnaast speelt hij graag buiten, in de straat steppen, op deskelter of een hut bouwen.

Ouders vinden het gezellig dat er af entoe een vriendje van school met de jongens kan komenspelen. De jongste van het gezin is twee jaaroud. Het is een vrolijk mannetje die dol is op auto’s, stoeien enzijn broers uitdagen. Hij kan goed zelf spelen en hij vindt hetheerlijk om op pad te gaan.

Samen naar de speeltuin, fietsen ofsteppen. Het gezin is op zoek naar een actieveNanny die lekker met de kinderen speelt en met ze op pad gaat. Erzijn meerdere speeltuinen in de buurt, evenals natuurgebieden enwinkels. De kinderen zijn dol op lezen en vinden het leuk om naarde bibliotheek te gaan die ook in de buurt aanwezig is.

Daarnaastvinden de kinderen het fijn om naar een luisterverhaal teluisteren, hierdoor komen ze tot rust. Het zijndrie gezellige en vrolijke jongens met veel energie. Het gezinvindt structuur en duidelijkheid belangrijk en zoekt dan ook eenactieve nanny die stevig in haar schoenenstaat. Het gezin woont in een doodlopende straatwaardoor de kinderen heerlijk in de straat kunnen fietsen, steppenof skelteren.

Het is een fijn huis, waar genoeg ruimte is om tespelen, zowel binnenshuis als in de tuin waar een trampolineaanwezig is. Daarnaast heeft het gezin een abonnement op dedierentuin waar je in de vakanties met de kinderen heen kan gaan. Er is een elektrische bakfiets aanwezig en een auto waar je dekinderen van school kunt ophalen. Het station isop 10 minuten loopafstand en er is voldoende gratisparkeergelegenheid in de straat aanwezig.

Als Nanny ben jijverantwoordelijk voor de zorg van de kinderen en stimuleer je deontwikkeling. Je onderneemt leuke activiteiten, bent creatief en jevindt het leuk om met verschillende thema’s te werken. Daarnaastvinden ouders het fijn dat huis weer netjes is aan het einde van dedag. Ben jij de Nanny die bij dit gezin komtwerken, reageer dan snel, als jij aan de volgende eisen voldoet:een kindgerichte opleiding en relevante werkervaring in deKinderopvang en minimaal een jaarbeschikbaar.

Bij interesse of voor meerinformatie bel of whatsapp via 06 41 62 76 92, of bel Amanda op 023737 05 52Jouw kwaliteiten:Je hebt een kindgerichte opleiding afgerond. Je hebt aantoonbare werkervaring in dekinderopvang. Je bent enthousiast enmeedenkend. Je hebt een grootverantwoordelijkheidsgevoel.

Je bent zorgzaamen liefdevol. Je hebt een passie voorpedagogiek. Je bent flexibel. Wie zijn wij.

Nanny ServiceNederland is een professioneel bemiddelings- en begeleidingsbureauvoor Nanny’s en ouders. Wij bieden professionele kinderopvang aanhuis, voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Wij zienopvang als een samenwerking tussen ouders en Nanny’s om kindereneen liefdevolle en stimulerende omgeving te bieden, waarin ze zichoptimaal kunnen ontwikkelen. Ben jij in het bezitvan een diploma van een kindgerichte opleiding (harde eis).

Heb jeaantoonbare ervaring in de kinderopvang en ben je geïnteresseerd. Reageer dan snel…Werken als Nanny bij NannyService NederlandWij vinden het belangrijk omregelmatig contact te hebben met alle Nanny’s en degezinnen. Hierdoor kunnen wij jou optimaalbegeleiden. Ons doel is dat jij als Nanny prettig kunt samenwerkenmet het gezin en dat jij je onderdeel voelt van ons team.

Ookstimuleren wij het contact tussen jou en de andere Nanny’s. Wijwillen graag dat onze Nanny’s zich pedagogisch blijven ontwikkelen. Onze pedagogische trainingen worden gegeven onder de noemer “NannyAcademy”. Alle Nanny’s werken volgens de Regeling dienstverleningaan huis waarbij zij recht hebben op 4 vakantieweken per jaar en 6weken doorbetaling tijdens ziekte.

Interesse in de functie van NannyTiel (2 dagen per week) bij Nanny Service Nederland B. V. – Tielregio . Reageer nu met je CV en motivatie viade “solliciteer” button.

Acquisitie naaraanleiding van deze vacature wordt niet op prijsgesteld.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina