Kinderoppas particulieren

Nanny Service Nederland B. V. – Bloemendaalzoekt een Nanny Bloemendaal (2 dagen per week) te Bloemendaal MBOgeplaatst op 04-05-2021 Vacature Nanny inBloemendaal Bruto salaris per uur(vast aantal uren) : 20 uur per week, €15,00 Werkdagen enuren : dinsdag en donderdag van 7:00 tot 17:00 of 8:00 tot 18:00uur Aantal kinderen en leeftijden: twee kinderen van 1jaar en 3 maanden oud. Startdatum: 1 april 2021 Voor een gezellig, jong ensociaal gezin in Bloemendaal zijn wij op zoek naar een betrouwbare,energieke en gezellige Nanny die passie heeft voor het werken metkleine kinderen.

Het gezin bestaat uit vader,moeder een meisje van bijna 1,5 en een baby jongentje van nu 11weken oud. Ouders hebben jarenlang in Hongkonggewoond en zijn vanwege de zwangerschap bijna twee jaar geledenteruggekomen naar Nederland. Ze houden van gezelligheid en hetleven met de dag. Structuur is belangrijk voor de kinderen, maarspontaan in het leven staan brengt veel leuke en mooie momenten metzich mee.

Het gezin is erg sociaal en vinden vrienden en familiebelangrijk. In het weekend zijn ze graag buiten in de natuur ensluiten ze de dag af met een wijntje. Het meisjevan 1 jaar is een pittige tante die ook net als haar ouders zeersociaal is en van gezelligheid houdt. Ze staat graag in debelangstelling en laat graag haar dansmoves zien.

Ze kan goed lopenen is erg ondernemend. Voordat je het weet zit ze boven op deglijbaan. Ze heeft oog voor alles en iedereen om haar heen en erontgaat haar dan ook niks. Ze weet goed wat ze wil en kan dit goedduidelijk maken.

Haar spraak ontwikkelt zich momenteel in rap tempoen brabbelt er momenteel lekker op los. Dekleine man des huizes is een lieve, actieve baby vol inontwikkeling. Hij is inmiddels erg geïnteresseerd in alles watbeweegt. Hij ligt nu elke dag onder de baby gym, waar hij fanatieknaar probeert de grijpen.

Hij groeit goed en gaat inmiddels overvan borstvoeding naar flesvoeding. Er komt steeds meer ritme in dedag wat prettig is. Hij vindt het heerlijk om aandacht te krijgenen geknuffeld te worden. En zeg nou zelf wie niet….

. Het gezin woont in Bloemendaal in een vrijstaand huis aaneen doorgaande weg waar je gratis kunt parkeren. Ook met Ov is het huis prima bereikbaar. Het huis is vanalle gemakken voorzien en heeft een grote tuin waar de kinderenlekker kunnen spelen.

Er is een elektrische bakfiets aanwezig,waardoor alles binnen handbereik is. Winkels, bos, duinen, stand enook speeltuinen of de kinderboerderij. Als Nannyben jij verantwoordelijk voor de zorg van de kinderen en stimuleerje de ontwikkeling. Je onderneemt leuke activiteiten, bent creatiefen je vindt het leuk om met verschillende thema’s te werken.

Daarnaast vinden ouders het fijn als er gekookt is aan het eindevan de dag en het huis weer netjes is. Ben jij de Nanny die bijdit gezin komt werken, reageer dan snel, als jij aan de volgendeeisen voldoet: een kindgerichte opleiding en relevante werkervaringin de Kinderopvang en minimaal een jaar beschikbaar. Bijinteresse of voor meer informatie bel of whatsapp via 06 41 62 7692, of bel Kirsten op 023 737 0552 Jouw kwaliteiten Je hebt een kindgerichte opleidingafgerond. Je hebt aantoonbare werkervaring inde kinderopvang.

Je bent enthousiast enmeedenkend. Je hebt een grootverantwoordelijkheidsgevoel. Je bent zorgzaamen liefdevol. Je hebt een passie voorpedagogiek.

Je bent flexibel. Wie zijn wij. Nanny Service Nederland is een professioneel bemiddelings-en begeleidingsbureau voor Nanny’s en ouders. Wij biedenprofessionele kinderopvang aan huis, voor kinderen van 0 tot 12jaar.

Wij zien opvang als een samenwerkingtussen ouders en Nanny’s om kinderen een liefdevolle enstimulerende omgeving te bieden, waarin ze zich optimaal kunnenontwikkelen. Ben jij in het bezit van eendiploma van een kindgerichte opleiding (harde eis). Heb jeaantoonbare ervaring in de kinderopvang en ben je geïnteresseerd. Reageer dan snel… Werken alsNanny bij Nanny Service Nederland.

Wij vinden het belangrijk om regelmatig contact te hebbenmet alle Nanny’s en de gezinnen. Hierdoor kunnen wij jouoptimaal begeleiden. Ons doel is dat jij als Nanny prettig kuntsamenwerken met het gezin en dat jij je onderdeel voelt van onsteam. Ook stimuleren wij het contact tussen jou en de andereNanny’s.

Wij willen graag dat onze Nanny’s zich pedagogisch blijvenontwikkelen. Onze pedagogische trainingen worden gegeven onder denoemer “Nanny Academy”. Alle Nanny’s werken volgens de Regelingdienstverlening aan huis waarbij zij recht hebben op 4vakantieweken per jaar en 6 weken doorbetaling tijdensziekte. Interesse in de functie van Nanny Bloemendaal (2 dagenper week) bij Nanny Service Nederland B.

V. – Bloemendaal regioBloemendaal. Reageer nu met je CV en motivatievia de “solliciteer” button. Acquisitie naaraanleiding van deze vacature wordt niet op prijsgesteld.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina

Kinderoppas particulieren

Nanny Service Nederland B. V. – Tiel zoekteen Nanny Tiel (2 dagen per week) te MBO geplaatst op 07-05-2021Nanny in Tiel Brutosalaris per uur (vast aantal uren) : €16,00 | 20,5 uur perweek Werkdagen en uren : maandag en donderdagvan 7:45 – 17:30 uur Aantal kinderen enleeftijden: 3 jongens, 7, 4 en 2 jaarStartdatum: 1 september 2021Het oudste jongentje wordt in september achtjaar. Hij zit momenteel in groep drie van de vrije school.

Hijheeft het erg naar zijn zin op school. Het is een vrolijke,extravent ventje die van gezelligheid houdt. Het is een creatiefventje die het fijn vindt om te knutselen, te tekenen of te dansen. Daarnaast speelt hij graag buiten, klimmen of lekker op de fiets.

Op de woensdag heeft hij hockey training. Vanaf september heeft hijschool tot 14:30 uur. Het middelste jongetjewordt in oktober 5 jaar. Het is een lief, sociaal en vrolijkventje.

Hij zit momenteel in groep 1 en gaat met veel plezier naarschool. Zijn schooldag duurt tot 13:00 uur. Hij kan goed zelfspelen met de auto’s, trein en hij vindt het leuk om te bouwen. Daarnaast speelt hij graag buiten, in de straat steppen, op deskelter of een hut bouwen.

Ouders vinden het gezellig dat er af entoe een vriendje van school met de jongens kan komenspelen. De jongste van het gezin is twee jaaroud. Het is een vrolijk mannetje die dol is op auto’s, stoeien enzijn broers uitdagen. Hij kan goed zelf spelen en hij vindt hetheerlijk om op pad te gaan.

Samen naar de speeltuin, fietsen ofsteppen. Het gezin is op zoek naar een actieveNanny die lekker met de kinderen speelt en met ze op pad gaat. Erzijn meerdere speeltuinen in de buurt, evenals natuurgebieden enwinkels. De kinderen zijn dol op lezen en vinden het leuk om naarde bibliotheek te gaan die ook in de buurt aanwezig is.

Daarnaastvinden de kinderen het fijn om naar een luisterverhaal teluisteren, hierdoor komen ze tot rust. Het zijndrie gezellige en vrolijke jongens met veel energie. Het gezinvindt structuur en duidelijkheid belangrijk en zoekt dan ook eenactieve nanny die stevig in haar schoenenstaat. Het gezin woont in een doodlopende straatwaardoor de kinderen heerlijk in de straat kunnen fietsen, steppenof skelteren.

Het is een fijn huis, waar genoeg ruimte is om tespelen, zowel binnenshuis als in de tuin waar een trampolineaanwezig is. Daarnaast heeft het gezin een abonnement op dedierentuin waar je in de vakanties met de kinderen heen kan gaan. Er is een elektrische bakfiets aanwezig en een auto waar je dekinderen van school kunt ophalen. Het station isop 10 minuten loopafstand en er is voldoende gratisparkeergelegenheid in de straat aanwezig.

Als Nanny ben jijverantwoordelijk voor de zorg van de kinderen en stimuleer je deontwikkeling. Je onderneemt leuke activiteiten, bent creatief en jevindt het leuk om met verschillende thema’s te werken. Daarnaastvinden ouders het fijn dat huis weer netjes is aan het einde van dedag. Ben jij de Nanny die bij dit gezin komtwerken, reageer dan snel, als jij aan de volgende eisen voldoet:een kindgerichte opleiding en relevante werkervaring in deKinderopvang en minimaal een jaarbeschikbaar.

Bij interesse of voor meerinformatie bel of whatsapp via 06 41 62 76 92, of bel Amanda op 023737 05 52Jouw kwaliteiten:Je hebt een kindgerichte opleiding afgerond. Je hebt aantoonbare werkervaring in dekinderopvang. Je bent enthousiast enmeedenkend. Je hebt een grootverantwoordelijkheidsgevoel.

Je bent zorgzaamen liefdevol. Je hebt een passie voorpedagogiek. Je bent flexibel. Wie zijn wij.

Nanny ServiceNederland is een professioneel bemiddelings- en begeleidingsbureauvoor Nanny’s en ouders. Wij bieden professionele kinderopvang aanhuis, voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Wij zienopvang als een samenwerking tussen ouders en Nanny’s om kindereneen liefdevolle en stimulerende omgeving te bieden, waarin ze zichoptimaal kunnen ontwikkelen. Ben jij in het bezitvan een diploma van een kindgerichte opleiding (harde eis).

Heb jeaantoonbare ervaring in de kinderopvang en ben je geïnteresseerd. Reageer dan snel…Werken als Nanny bij NannyService NederlandWij vinden het belangrijk omregelmatig contact te hebben met alle Nanny’s en degezinnen. Hierdoor kunnen wij jou optimaalbegeleiden. Ons doel is dat jij als Nanny prettig kunt samenwerkenmet het gezin en dat jij je onderdeel voelt van ons team.

Ookstimuleren wij het contact tussen jou en de andere Nanny’s. Wijwillen graag dat onze Nanny’s zich pedagogisch blijven ontwikkelen. Onze pedagogische trainingen worden gegeven onder de noemer “NannyAcademy”. Alle Nanny’s werken volgens de Regeling dienstverleningaan huis waarbij zij recht hebben op 4 vakantieweken per jaar en 6weken doorbetaling tijdens ziekte.

Interesse in de functie van NannyTiel (2 dagen per week) bij Nanny Service Nederland B. V. – Tielregio . Reageer nu met je CV en motivatie viade “solliciteer” button.

Acquisitie naaraanleiding van deze vacature wordt niet op prijsgesteld.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina