Kinderoppas particulieren

Nanny Service Nederland B. V. -‘s-Hertogenbosch zoekt een Nanny in ‘s-Hertogenbosch Zuid (11-23uur p. w.

) te ‘s-Hertogenbosch MBO geplaatst op 25-05-2021Vacature Nanny in ‘s-Hertogenbosch(zuid)Brutosalaris per maand (vastaantal uren): €877,50-€1140,75Startdatum: z. s. m. (voorkeur 1 juni 2021)Werkdagen/tijden: dinsdagen donderdag van 14.

30-20. 00 uur (de woensdag extra is eenoptie)Aantal kinderen en leeftijden: 2 kinderenvan 5 en 7 jaar oudVoor een actiefgezin met een internationale achtergrond zijn wij op zoek naar eenlieve Nanny die rust, regelmaat enstabiliteit kan bieden aan de kinderen. Daarnaast ben jeondernemend en flexibel en vindt je het leuk om actief met dekinderen er op uit te gaan. De kinderen hebben een bewogen jaargehad wegens verhuizingen waardoor rust en stabiliteit daardoorextra belangrijkis.

AlsNanny ben jij verantwoordelijk voor de zorg van de kinderen enstimuleer je de ontwikkeling. Je onderneemt leuke activiteiten,bent creatief en je vindt het leuk om met verschillende thema’s tewerken. Daarnaast vinden ouders het fijn als er gekookt is aan heteinde van de dag en het huis weer netjesis.  Het gezinbestaat uit: moeder, dochter van 7 jaar, zoon van 5 jaar en eenJack Russel.

Het gezin is op zoek naar eenNanny met een proactieve houding die goed weet hoe zij stabiliteiten veiligheid kan bieden aan de kinderen. Het gezin heeft eenaantal jaren in het buitenland gewoond en spreken Nederlands, Finsen Engels. Het 7-jarige meisje iseen lief, open en zacht meisje. Ze is erg sportief en gaatbinnenkort op ballet en kunstschaatsen.

Daarnaast houdt zij vanknutselen, buitenspelen en skeeleren. Ze maakt snel vriendjes envriendinnetjes maar is ook graag op zichzelf. Het5-jarige jongetje zit op rugby en barst van de energie Hij houdtvan buitenspelen, kunst en geschiedenis, lees graag atlassen enstept graag. Hij vindt al vrij snel alles goed maar wilt graag welzijn vrijheid hebben binnen gesteldegrenzen.

Jouw werkdag begint met de kinderen uitschool halen, in het bezit zijn van een rijbewijs en eigen autoheeft een grote voorkeur. Vervolgens verzorg je voor de kindereneen leuke dag met een activiteit, bereid je het avondeten en eet jesamen met de kinderen rond half 6. Na het avondeten loop je nog metde kinderen en de hond een rondje door het nabijgelegen parkvoordat je de kinderen helpt bij het in bad gaan. Na het badderenlees je samen nog een verhaaltje voor het slapengaan en breng je zenaar bed.

Moeder werkt ver van huis waardoor zij soms wat laterthuis zal zijn, flexibiliteit is dan ook zekergewenst. Ben jij de Nannydie bij dit gezin komt werken, reageer dan snel, als jij aan devolgende eisen voldoet: een kindgerichte opleiding en relevantewerkervaring in de Kinderopvang en minimaal een jaarbeschikbaar. Dezevacature loopt via de locatie ‘Nanny Service Nederland RegioBrabant’. Bij interesse of voor meer informatie bel of whatsapp via06 42 144 920, of stuur een e-mail naaresther@nannyservicenederland.

nlJouwkwaliteiten: Je hebteen kindgerichte opleiding afgerond. Je hebtaantoonbare werkervaring in de kinderopvang. Je bent enthousiast en meedenkend. Je bent zelfstandig en betrokken.

Jehebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Jebent zorgzaam en liefdevol. Je hebt een passievoor pedagogiek. Wiezijn wij.

Nanny Service Nederlandis een professioneel bemiddelings- en begeleidingsbureau voorNanny’s en ouders. Wij bieden professionele kinderopvang aan huis,voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Wij zien opvangals een samenwerking tussen ouders en Nanny’s om kinderen eenliefdevolle en stimulerende omgeving te bieden, waarin ze zichoptimaal kunnen ontwikkelen. Ben jij in het bezitvan een diploma van een kindgerichte opleiding (harde eis).

Heb jeaantoonbare ervaring in de kinderopvang en ben je geïnteresseerd. Reageer dansnel…Werken als Nannybij Nanny ServiceNederland. Wijvinden het belangrijk om regelmatig contact te hebben met alleNanny’s en de gezinnen. Hierdoor kunnen wij jou optimaalbegeleiden.

Ons doel is dat jij als Nanny prettig kunt samenwerkenmet het gezin en dat jij je onderdeel voelt van ons team. Ookstimuleren wij het contact tussen jou en de andereNanny’s. Wij willengraag dat onze Nanny’s zich pedagogisch blijven ontwikkelen. Onzepedagogische trainingen worden gegeven onder de noemer “NannyService Academy”.

Alle Nanny’s werken volgens de Regelingdienstverlening aan huis waarbij zij recht hebben op 4vakantieweken per jaar en 6 weken doorbetaling tijdensziekte. Interesse in de functie van Nanny in’s-Hertogenbosch Zuid (11-23 uur p. w. ) bij Nanny Service NederlandB.

V. – ‘s-Hertogenbosch regio’s-Hertogenbosch. Reageer nu met je CV enmotivatie via de “solliciteer”button. Acquisitie naar aanleiding van dezevacature wordt niet op prijsgesteld.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina

Kinderoppas particulieren

Nanny Service Nederland B. V. – Naardenzoekt een Nanny Naarden (2 dagen) te Naarden MBO geplaatst op19-05-2021 Nanny in NaardenBrutosalaris per maand (vast aantal uren) : 18 uur per week, €15,00 peruur, zodra je de zorg voor de jongste erbij krijgt gaat het loon€16,00. Werkdagen en uren : maandag en dinsdag ofdonderdag en vrijdag van 8:30 tot 17:30 uur Aantalkinderen en leeftijden: 3 kinderen, bijna 3 jaar, 1 jaar en baby opkomst.

Startdatum: juni/juli 2021Voor een liefdevol gezin in Naarden zijn wij op zoek naareen enthousiaste, energieke en ondernemende Nanny voor twee dagenin de week. Het gezin bestaat uit vader, moeder, een meisje vanbijna drie, een jongetje van één en eind april wordt er nog eenjongetje verwacht. Het oudste meisje wordt eindapril drie jaar. Ze is een zelfstandig en vrolijk meisje die goedweet wat ze wilt.

Ze vindt het heerlijk om te puzzelen, kleien ofte kleuren. Daarnaast speelt ze graag in haar keukentje of met haarpop. Ouders merken dat haar fantasiespel steeds meer op gang komt. Daarnaast geniet ze van buiten spelen, heerlijk van de glijbaan, opde trampoline of de step/fiets.

Ze is gek op haar jongere broertjeen vind het heerlijk om met hem te knuffelen. Denu nog jongste jongetje van het gezin is net een jaar. Het is eenvrolijk en extravert mannetje. Hij oefent momenteel met lopen langsde bank.

Hij is een makkelijk ventje die zichzelf heerlijk kanvermaken. Hij speelt graag met de bal of in het keukentje. Hijvindt alles wat beweegt en draait interessant. Tussen de middagslaapt hij nog.

Een heerlijk moment om samen met de oudste eenactiviteit binnenshuis te doen en om al wat aan het eten voor tebereiden. Eind april wordt de jongste van hetgezin verwacht. Het gezin kijkt erg naar hem uit. Het gezin is op zoek voor hun drie jonge kinderen naar eenNanny die proactief is.

Samen knutselen, kleuren of koekjes bakken. Daarnaast vinden ouders het belangrijk dat je lekker met dekinderen op pad gaat en met eigen initiatieven komt. Er is ook eenelektrische bakfiets aanwezig, waar ook een maxi cosi bevestigingin aanwezig is. De winkels en speeltuinen zijn op loopafstandaanwezig.

Op fietsafstand ligt de hei, grote speeltuinen, eenkinderboerderij en genoeg plekken om te picknicken of andereactiviteiten te doen. Ouders zijn net verhuisdnaar Naarden, ze wonen in een fijn huis, er is een ruime tuin mettrampoline en speelhuis met glijbaan aanwezig. Als Nanny ben jij verantwoordelijk voor de zorg van dekinderen en stimuleer je de ontwikkeling. Je onderneemt leukeactiviteiten, bent creatief en je vindt het leuk om metverschillende thema’s te werken.

Daarnaast vinden ouders het fijnals er gekookt is aan het einde van de dag en het huis weer netjesis. Ben jij de Nanny die bij dit gezin komt werken,reageer dan snel, als jij aan de volgende eisen voldoet: eenkindgerichte opleiding en relevante werkervaring in de Kinderopvangen minimaal een jaar beschikbaar. Bij interesse of voor meerinformatie bel of whatsapp via 06 41 62 76 92, of bel Amanda op 023737 05 52 Jouw kwaliteiten Je hebt eenkindgerichte opleiding afgerond. Je hebtaantoonbare werkervaring in de kinderopvang.

Je bent enthousiast en meedenkend. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent zorgzaam en liefdevol. Jehebt een passie voor pedagogiek.

Je bentflexibel. Wie zijn wij. Nanny Service Nederland is een professioneel bemiddelings-en begeleidingsbureau voor Nanny’s en ouders. Wij biedenprofessionele kinderopvang aan huis, voor kinderen van 0 tot 12jaar.

Wij zien opvang als een samenwerkingtussen ouders en Nanny’s om kinderen een liefdevolle enstimulerende omgeving te bieden, waarin ze zich optimaal kunnenontwikkelen. Ben jij in het bezit van eendiploma van een kindgerichte opleiding (harde eis). Heb jeaantoonbare ervaring in de kinderopvang en ben je geïnteresseerd. Reageer dan snel… Werken alsNanny bij Nanny Service Nederland.

Wij vinden het belangrijk om regelmatig contact te hebbenmet alle Nanny’s en de gezinnen. Hierdoor kunnen wij jouoptimaal begeleiden. Ons doel is dat jij als Nanny prettig kuntsamenwerken met het gezin en dat jij je onderdeel voelt van onsteam. Ook stimuleren wij het contact tussen jou en de andereNanny’s.

Wij willen graag dat onze Nanny’s zich pedagogisch blijvenontwikkelen. Onze pedagogische trainingen worden gegeven onder denoemer “Nanny Academy”. Alle Nanny’s werken volgens de Regelingdienstverlening aan huis waarbij zij recht hebben op 4vakantieweken per jaar en 6 weken doorbetaling tijdensziekte. Interesse in de functie van Nanny Naarden (2 dagen) bijNanny Service Nederland B.

V. – Naarden regioNaarden. Reageer nu met je CV en motivatie viade “solliciteer” button. Acquisitie naaraanleiding van deze vacature wordt niet op prijsgesteld.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina