Kinderoppas particulieren

Nanny Service Nederland B. V. zoekt eenNanny in Rijen te Rijen MBO geplaatst op 25-05-2021Vacature Nanny inRijenBrutosalaris per maand (vastaantal uren): €2080,-  | 30 uur perweekStartdatum: Halverwege augustus / 1september 2021Werkdagen/tijden: maandag,dinsdag, donderdag van 07. 30-17.

30 uurAantalkinderen en leeftijden: 4 kinderen, tweeling van 6 jaar oud, 3 jaaroud en 2 jaar oudVoor een groot gezin met 4kinderen zijn wij op zoek naar een lieve Nanny die sterk in haarschoenen staat. Jij weet als geen ander hoe je liefdevol consequentkunt zijn. Daarnaast onderneem je graag leuke activiteiten met dekinderen maar zie je ook de behoefte van de kinderen wanneer zeeven toe zijn aan een moment vanrust. Als Nanny ben jijverantwoordelijk voor de zorg van de kinderen en stimuleer je deontwikkeling.

Je onderneemt leuke activiteiten, bent creatief en jevindt het leuk om met verschillende thema’s te werken. Daarnaastvinden ouders het fijn als er gekookt is aan het einde van de dagen het huis weer netjesis.  Het gezin bestaat uit:vader, moeder, tweeling van 6 jaar oud (jongen en meisje), meisje 3jaar oud en een jongen van 2 jaar oud. Daarnaast heeft het gezinook een kat.

Het gezin is op zoek naar een Nanny die haar mannetjeweet te staan, om weet te  gaan metkinderen die soms grenzen op zoeken en de kinderen ieder als eenidentiek persoon kan zien. Daarnaast heeft het gezin een abonnementop de Efteling waar zij graag naartoe gaan. Het gezin ischristelijk en zou het waarderen als de Nanny hen geloofrespecteert. Tweeling: De twee oudste kinderenzijn 6 jaar oud.

De jongen houdt van klussen en helpt graag mee. Hij heeft zijn eigen werkbank waar hij vaak te vinden is en speeltgraag buiten. Daarnaast vindt hij het leuk om zijn moeder mee tehelpen in het huishouden en is hij graagbehulpzaam. Het meisje is een echtmeisje-meisje en weet heel goed wat ze wel en niet wilt.

Ze houdtvan knutselen en kleien en zit sinds kort op gitaarles. Het isbelangrijk dat jij als Nanny iedere dag een half uur de tweelingondersteund met het maken van schoolwerk. Door de lockdown hebbende kinderen een kleine achterstand opgelopen met school. Oudershebben een  abonnement op Squla zodatde kinderen extra kunnenoefenen.

Het 3-jarigemeisje: Ook een echt meisje-meisje en wordt liever niet vies. Zespeelt graag met poppen en moedert graag over haar jongerebroertje. Ze kan heel goed zelfstandig spelen maar vindt het ookleuk om met haar broers en zussen buiten te spelen bijvoorbeeld. Ook zij helpt haar moeder graag mee in het huishouden.

Ze mogen danlekker spetteren met de emmer water wat één groot feestwordt. De 2-jarige jongen: De jongste van hetgezin en een avontuurlijke jongen die graag op ontdekkingstochtgaat. Met zijn ondeugende streken pakt hij iedereen in. Hij klimten klautert het liefst boven op alles.

Hij is graag bij zijn grotebroer in de  buurt waar hij leuk meekan spelen en stoeien. Op dit moment is hij vooral ondeugend degrenzen aan hetopzoeken. Het gezinwoont aan de rand van het bos met een fijne ruime tuin waar dekinderen kunnen spelen maar er zijn ook speeltuintjes in de buurt. In de tuin staat een speelhuisje met een glijbaan en er is eenwaterkraan waar de kinderen graag mee spelen.

Soep maken van aardeen zand is natuurlijk het leukste wat eris. Ben jij deNanny die bij dit gezin komt werken, reageer dan snel, als jij aande volgende eisen voldoet: een kindgerichte opleiding en relevantewerkervaring in de Kinderopvang en minimaal een jaarbeschikbaar. Dezevacature loopt via de locatie ‘Nanny Service Nederland RegioBrabant’. Bij interesse of voor meer informatie bel of whatsapp via06 42 144 920, of stuur een e-mail naaresther@nannyservicenederland.

nlJouwkwaliteiten: Je hebt eenkindgerichte opleiding afgerond. Je hebtaantoonbare werkervaring in de kinderopvang. Je bent enthousiast en meedenkend. Je bent zelfstandig en betrokken.

Jehebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Jebent zorgzaam en liefdevol. Je hebt een passievoor pedagogiek. Wie zijnwij.

Nanny Service Nederland is eenprofessioneel bemiddelings- en begeleidingsbureau voor Nanny’s enouders. Wij bieden professionele kinderopvang aan huis, voorkinderen van 0 tot 12 jaar. Wij zien opvang alseen samenwerking tussen ouders en Nanny’s om kinderen eenliefdevolle en stimulerende omgeving te bieden, waarin ze zichoptimaal kunnen ontwikkelen. Ben jij in het bezitvan een diploma van een kindgerichte opleiding (harde eis).

Heb jeaantoonbare ervaring in de kinderopvang en ben je geïnteresseerd. Reageer dan snel…Werken als Nannybij Nanny ServiceNederland. Wij vindenhet belangrijk om regelmatig contact te hebben met alle Nanny’s ende gezinnen. Hierdoor kunnen wij jou optimaalbegeleiden.

Ons doel is dat jij als Nanny prettig kunt samenwerkenmet het gezin en dat jij je onderdeel voelt van ons team. Ookstimuleren wij het contact tussen jou en de andereNanny’s. Wij willengraag dat onze Nanny’s zich pedagogisch blijven ontwikkelen. Onzepedagogische trainingen worden gegeven onder de noemer “NannyService Academy”.

Alle Nanny’s werken volgens de Regelingdienstverlening aan huis waarbij zij recht hebben op 4vakantieweken per jaar en 6 weken doorbetaling tijdensziekte. Interesse in de functie van Nanny in Rijenbij Nanny Service Nederland B. V. regioRijen.

Reageer nu met je CV en motivatie via de”solliciteer” button. Acquisitie naar aanleidingvan deze vacature wordt niet op prijsgesteld.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina

Kinderoppas particulieren

Nanny Service Nederland B. V. – Amstelveenzoekt een Nanny Amstelveen (3 dagen per week) te MBO geplaatst op04-05-2021 Nanny in AmstelveenBrutosalaris per maand (vast aantal uren) : 30 uur per week, €15,50 peruurWerkdagen en uren : maandag, woensdag envrijdagAantal kinderen en leeftijden: 3 kinderen: 4,2 en1 jaarStartdatum: Z. S.

M. Voor een hechtgezin in Amstelveen zijn wij op zoek naar liefdevolle engestructureerde Nanny. Dit liefdevolle gezinbestaat vader, moeder en drie dochters in de leeftijd van vier,twee en één jaar. Het oudste meisje is 4 jaaroud.

Ze is een slim en actief meisje met een sterke eigen wil. Zeis sociaal en speelt graag met haar zusjes. Ze heeft veel energieen moet lekker bewegen het liefst buiten. Soms moet je haarhiervoor motiveren.

Daarnaast heeft ze ook soms behoefte om somseven alleen te spelen. Duidelijkheid en structuur is voor haarbelangrijk. De middelste dame is 2 jaar oud enook zij heeft weet goed wat ze wil. Ze is rustiger dan haar grotezus, maar ze kan ook goed meegaan in de energie van haar grote zus.

Ze kan goed voor zichzelf opkomen, maar soms moet je haar evenhelpen. Ze is heel vrolijk en houdt van creatieve dingen,knutselen, kleien tekenen en boekjes lezen vindt ze ergleuk. Het jongste meisje is 1 jaar. Ze is eenmakkelijke dreumes die een eigen ritme heeft.

Ze kan goed aangevenwanneer ze iets wil. Ze begint nu met lopen en haar zussen helpenhaar hier graag bij. Verder houdt ze van lekker spelen en kan zegoed haar eigen gang gaan. Bij dit gezin staatliefdevol met elkaar omgaan voorop.

Samen spelen en samen delen isde mantra die vaak herhaald wordt. Ouders vindenhet belangrijk dat er aandacht wordt geschonken aan elkaar alsgezin. Als Nanny wordt je onderdeel van dit gezin. Ze zoeken eenNanny die structuur kan bieden aan de meiden.

Hierbij geven de drieR’s rust, reinheid en regelmaat de kinderen houvast. Ouders vindenhet fijn als je zelfstandig en actief bent. Hethuis is van alle gemakken voorzien, school, winkels en speeltuinenzijn op fietsafstand. Als Nanny ben jijverantwoordelijk voor de zorg van de kinderen en stimuleer je deontwikkeling.

Je onderneemt leuke activiteiten, bent creatief en jevindt het leuk om met verschillende thema’s te werken. Daarnaastvinden ouders het fijn als er gekookt is aan het einde van de dagen het huis weer netjes is. Ben jij de Nanny diebij dit gezin komt werken, reageer dan snel, als jij aan devolgende eisen voldoet: een kindgerichte opleiding en relevantewerkervaring in de Kinderopvang en minimaal een jaarbeschikbaar. Bij interesse of voor meerinformatie bel of whatsapp via 06 41 62 76 92, of bel Kirsten op023 737 05 52Jouwkwaliteiten: Je hebt eenkindgerichte opleiding afgerond.

Je hebtaantoonbare werkervaring in de kinderopvang. Je bent enthousiast en meedenkend. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent zorgzaam en liefdevol.

Jehebt een passie voor pedagogiek. Je bentflexibel. Wie zijnwij. Nanny Service Nederland is eenprofessioneel bemiddelings- en begeleidingsbureau voor Nanny’s enouders.

Wij bieden professionele kinderopvang aan huis, voorkinderen van 0 tot 12 jaar. Wij zien opvang alseen samenwerking tussen ouders en Nanny’s om kinderen eenliefdevolle en stimulerende omgeving te bieden, waarin ze zichoptimaal kunnen ontwikkelen. Ben jij in het bezitvan een diploma van een kindgerichte opleiding (harde eis). Heb jeaantoonbare ervaring in de kinderopvang en ben je geïnteresseerd.

Reageer dan snel…Werken als Nanny bij NannyService Nederland. Wij vinden het belangrijk omregelmatig contact te hebben met alle Nanny’s en degezinnen. Hierdoor kunnen wij jou optimaal begeleiden. Onsdoel is dat jij als Nanny prettig kunt samenwerken met het gezin endat jij je onderdeel voelt van ons team.

Ook stimuleren wij hetcontact tussen jou en de andere Nanny’s. Wij willen graag dat onzeNanny’s zich pedagogisch blijven ontwikkelen. Onze pedagogischetrainingen worden gegeven onder de noemer “Nanny Academy”. AlleNanny’s werken volgens de Regeling dienstverlening aan huis waarbijzij recht hebben op 4 vakantieweken per jaar en 6 wekendoorbetaling tijdens ziekte.

Interesse in de functie van Nanny Amstelveen(3 dagen per week) bij Nanny Service Nederland B. V. – Amstelveenregio . Reageer nu met je CV en motivatie viade “solliciteer” button.

Acquisitie naaraanleiding van deze vacature wordt niet op prijsgesteld.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina