Kinderoppas particulieren

Nanny Service Nederland B. V. – Bloemendaalzoekt een Nanny Bloemendaal (2 dagen per week) te Bloemendaal MBOgeplaatst op 04-05-2021 Vacature Nanny inBloemendaal Bruto salaris per uur(vast aantal uren) : 20 uur per week, €15,00 Werkdagen enuren : dinsdag en donderdag van 7:00 tot 17:00 of 8:00 tot 18:00uur Aantal kinderen en leeftijden: twee kinderen van 1jaar en 3 maanden oud. Startdatum: 1 april 2021 Voor een gezellig, jong ensociaal gezin in Bloemendaal zijn wij op zoek naar een betrouwbare,energieke en gezellige Nanny die passie heeft voor het werken metkleine kinderen.

Het gezin bestaat uit vader,moeder een meisje van bijna 1,5 en een baby jongentje van nu 11weken oud. Ouders hebben jarenlang in Hongkonggewoond en zijn vanwege de zwangerschap bijna twee jaar geledenteruggekomen naar Nederland. Ze houden van gezelligheid en hetleven met de dag. Structuur is belangrijk voor de kinderen, maarspontaan in het leven staan brengt veel leuke en mooie momenten metzich mee.

Het gezin is erg sociaal en vinden vrienden en familiebelangrijk. In het weekend zijn ze graag buiten in de natuur ensluiten ze de dag af met een wijntje. Het meisjevan 1 jaar is een pittige tante die ook net als haar ouders zeersociaal is en van gezelligheid houdt. Ze staat graag in debelangstelling en laat graag haar dansmoves zien.

Ze kan goed lopenen is erg ondernemend. Voordat je het weet zit ze boven op deglijbaan. Ze heeft oog voor alles en iedereen om haar heen en erontgaat haar dan ook niks. Ze weet goed wat ze wil en kan dit goedduidelijk maken.

Haar spraak ontwikkelt zich momenteel in rap tempoen brabbelt er momenteel lekker op los. Dekleine man des huizes is een lieve, actieve baby vol inontwikkeling. Hij is inmiddels erg geïnteresseerd in alles watbeweegt. Hij ligt nu elke dag onder de baby gym, waar hij fanatieknaar probeert de grijpen.

Hij groeit goed en gaat inmiddels overvan borstvoeding naar flesvoeding. Er komt steeds meer ritme in dedag wat prettig is. Hij vindt het heerlijk om aandacht te krijgenen geknuffeld te worden. En zeg nou zelf wie niet….

. Het gezin woont in Bloemendaal in een vrijstaand huis aaneen doorgaande weg waar je gratis kunt parkeren. Ook met Ov is het huis prima bereikbaar. Het huis is vanalle gemakken voorzien en heeft een grote tuin waar de kinderenlekker kunnen spelen.

Er is een elektrische bakfiets aanwezig,waardoor alles binnen handbereik is. Winkels, bos, duinen, stand enook speeltuinen of de kinderboerderij. Als Nannyben jij verantwoordelijk voor de zorg van de kinderen en stimuleerje de ontwikkeling. Je onderneemt leuke activiteiten, bent creatiefen je vindt het leuk om met verschillende thema’s te werken.

Daarnaast vinden ouders het fijn als er gekookt is aan het eindevan de dag en het huis weer netjes is. Ben jij de Nanny die bijdit gezin komt werken, reageer dan snel, als jij aan de volgendeeisen voldoet: een kindgerichte opleiding en relevante werkervaringin de Kinderopvang en minimaal een jaar beschikbaar. Bijinteresse of voor meer informatie bel of whatsapp via 06 41 62 7692, of bel Kirsten op 023 737 0552 Jouw kwaliteiten Je hebt een kindgerichte opleidingafgerond. Je hebt aantoonbare werkervaring inde kinderopvang.

Je bent enthousiast enmeedenkend. Je hebt een grootverantwoordelijkheidsgevoel. Je bent zorgzaamen liefdevol. Je hebt een passie voorpedagogiek.

Je bent flexibel. Wie zijn wij. Nanny Service Nederland is een professioneel bemiddelings-en begeleidingsbureau voor Nanny’s en ouders. Wij biedenprofessionele kinderopvang aan huis, voor kinderen van 0 tot 12jaar.

Wij zien opvang als een samenwerkingtussen ouders en Nanny’s om kinderen een liefdevolle enstimulerende omgeving te bieden, waarin ze zich optimaal kunnenontwikkelen. Ben jij in het bezit van eendiploma van een kindgerichte opleiding (harde eis). Heb jeaantoonbare ervaring in de kinderopvang en ben je geïnteresseerd. Reageer dan snel… Werken alsNanny bij Nanny Service Nederland.

Wij vinden het belangrijk om regelmatig contact te hebbenmet alle Nanny’s en de gezinnen. Hierdoor kunnen wij jouoptimaal begeleiden. Ons doel is dat jij als Nanny prettig kuntsamenwerken met het gezin en dat jij je onderdeel voelt van onsteam. Ook stimuleren wij het contact tussen jou en de andereNanny’s.

Wij willen graag dat onze Nanny’s zich pedagogisch blijvenontwikkelen. Onze pedagogische trainingen worden gegeven onder denoemer “Nanny Academy”. Alle Nanny’s werken volgens de Regelingdienstverlening aan huis waarbij zij recht hebben op 4vakantieweken per jaar en 6 weken doorbetaling tijdensziekte. Interesse in de functie van Nanny Bloemendaal (2 dagenper week) bij Nanny Service Nederland B.

V. – Bloemendaal regioBloemendaal. Reageer nu met je CV en motivatievia de “solliciteer” button. Acquisitie naaraanleiding van deze vacature wordt niet op prijsgesteld.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina

Kinderoppas particulieren

Nanny Service Nederland B. V. – Amstelveenzoekt een Nanny Amstelveen (2 dagen) te MBO geplaatst op 12-05-2021Nanny in Amstelveen Bruto salaris per uur (vast aantal uren) : € 15,00 | 20 uur per week Werkdagen en uren : maandagen woensdag van 8:00 tot 18:00 uur Aantalkinderen en leeftijden: 2 kinderen, meisje van 5 jaar en jongen van3 jaar Startdatum: Z. S.

M. Voor een liefdevol enontspannen gezin in Amstelveen zijn wij op zoek naar een energiekeen positieve Nanny voor de maandag en de woensdag. Het gezinbestaat uit vader, moeder, een meisje van vijf en een jongen vannet drie jaar oud. Het oudste meisje van vijf iseen echt meisje meisje.

Ze vindt leuk om tekenen en te knutselen,maar ze vindt het ook heerlijk om lekker buiten te fietsen of in despeeltuin te spelen. Ze zit in groep 2 en gaat met veel pleziernaar school en speelt regelmatig na schooltijd met eenvriendinnetje. Ze zit op hockey en op zwemles. Haar jongere broertje is net drie jaar.

Het is eenenergiek ventje die het heerlijk vindt om buiten te spelen en teklimmen. Daarnaast vindt hij heerlijk om betrokken te worden in dedagelijkse bezigheden en om samen een boekje te lezen op de bank. Het is een lief mannetje die van gezelligheid houdt, net als zijngrote zus. Volgend jaar mei wordt hij vier jaar, ouders zouden hetfijn vinden als de Nanny dan ook zou willen blijven voor wellicht 3middagen, dit is echter geen must.

Ouders zijnop zoek naar een ondernemende en energieke Nanny. Lekker met dekinderen op pad, maar ook bijvoorbeeld samen koekjes bakken ofsamen koken. Het gezin zoekt een Nanny die een stabiele basis biedten goed kijkt naar de behoefte van de kinderen. Beide kinderenworden graag uitgedaagd.

In de ochtend brengen ouders zelf deoudste dochter naar school, de school zit aan het einde van destraat. Op maandag eindigt de school om 14:45 en op woensdag om12:15 uur. Het gezin woont in Amstelveen in dewijk Elsrijk. Zowel per auto als met ov is het gezin goedbereikbaar.

Bij het gezin is het betaald parkeren, maar oudershebben een bezoekerspas. Het stadshart van Amstelveen is om dehoek, evenals de bibliotheek en meerdere speeltuinen. Daarnaastheeft het gezin een elektrische bakfiets, waar je mee op pad kannaar bijvoorbeeld het Amsterdamse Bos, de geitenboerderij maar ookhet Vondelpark. Als Nanny ben jijverantwoordelijk voor de zorg van de kinderen en stimuleer je deontwikkeling.

Je onderneemt leuke activiteiten, bent creatief en jevindt het leuk om met verschillende thema’s te werken. Daarnaastvinden ouders het fijn als er gekookt is aan het einde van de dagen het huis weer netjes is. Ben jij de Nanny diebij dit gezin komt werken, reageer dan snel, als jij aan devolgende eisen voldoet: een kindgerichte opleiding en relevantewerkervaring in de Kinderopvang en minimaal een jaarbeschikbaar. Bij interesse of voor meer informatie bel of whatsapp via06 41 62 76 92, of bel Amanda op 023 737 05 52 Jouwkwaliteiten: Je hebt een kindgerichte opleiding afgerond.

Je hebt aantoonbare werkervaring in dekinderopvang. Je bent enthousiast enmeedenkend. Je hebt een grootverantwoordelijkheidsgevoel. Je bent zorgzaamen liefdevol.

Je hebt een passie voorpedagogiek. Je bent flexibel. Wie zijn wij. Nanny Service Nederland is een professioneel bemiddelings-en begeleidingsbureau voor Nanny’s en ouders.

Wij biedenprofessionele kinderopvang aan huis, voor kinderen van 0 tot 12jaar. Wij zien opvang als een samenwerkingtussen ouders en Nanny’s om kinderen een liefdevolle enstimulerende omgeving te bieden, waarin ze zich optimaal kunnenontwikkelen. Ben jij in het bezit van eendiploma van een kindgerichte opleiding (harde eis). Heb jeaantoonbare ervaring in de kinderopvang en ben je geïnteresseerd.

Reageer dan snel… Werken alsNanny bij Nanny Service NederlandWij vinden het belangrijk om regelmatig contact te hebbenmet alle Nanny’s en de gezinnen. Hierdoor kunnenwij jou optimaal begeleiden. Ons doel is dat jij als Nanny prettigkunt samenwerken met het gezin en dat jij je onderdeel voelt vanons team. Ook stimuleren wij het contact tussen jou en de andereNanny’s.

Wij willen graag dat onze Nanny’s zich pedagogisch blijvenontwikkelen. Onze pedagogische trainingen worden gegeven onder denoemer “Nanny Academy”. Alle Nanny’s werken volgens de Regelingdienstverlening aan huis waarbij zij recht hebben op 4vakantieweken per jaar en 6 weken doorbetaling tijdensziekte. Interesse in de functie van Nanny Amstelveen (2 dagen)bij Nanny Service Nederland B.

V. – Amstelveen regio. Reageer nu met je CV en motivatie via de”solliciteer” button. Acquisitie naar aanleidingvan deze vacature wordt niet op prijsgesteld.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina