Kinderoppas particulieren

Nanny Service Nederland B. V. – Amstelveenzoekt een Nanny Amstelveen (3 dagen per week) te MBO geplaatst op04-05-2021 Nanny in AmstelveenBrutosalaris per maand (vast aantal uren) : 30 uur per week, €15,50 peruurWerkdagen en uren : maandag, woensdag envrijdagAantal kinderen en leeftijden: 3 kinderen: 4,2 en1 jaarStartdatum: Z. S.

M. Voor een hechtgezin in Amstelveen zijn wij op zoek naar liefdevolle engestructureerde Nanny. Dit liefdevolle gezinbestaat vader, moeder en drie dochters in de leeftijd van vier,twee en één jaar. Het oudste meisje is 4 jaaroud.

Ze is een slim en actief meisje met een sterke eigen wil. Zeis sociaal en speelt graag met haar zusjes. Ze heeft veel energieen moet lekker bewegen het liefst buiten. Soms moet je haarhiervoor motiveren.

Daarnaast heeft ze ook soms behoefte om somseven alleen te spelen. Duidelijkheid en structuur is voor haarbelangrijk. De middelste dame is 2 jaar oud enook zij heeft weet goed wat ze wil. Ze is rustiger dan haar grotezus, maar ze kan ook goed meegaan in de energie van haar grote zus.

Ze kan goed voor zichzelf opkomen, maar soms moet je haar evenhelpen. Ze is heel vrolijk en houdt van creatieve dingen,knutselen, kleien tekenen en boekjes lezen vindt ze ergleuk. Het jongste meisje is 1 jaar. Ze is eenmakkelijke dreumes die een eigen ritme heeft.

Ze kan goed aangevenwanneer ze iets wil. Ze begint nu met lopen en haar zussen helpenhaar hier graag bij. Verder houdt ze van lekker spelen en kan zegoed haar eigen gang gaan. Bij dit gezin staatliefdevol met elkaar omgaan voorop.

Samen spelen en samen delen isde mantra die vaak herhaald wordt. Ouders vindenhet belangrijk dat er aandacht wordt geschonken aan elkaar alsgezin. Als Nanny wordt je onderdeel van dit gezin. Ze zoeken eenNanny die structuur kan bieden aan de meiden.

Hierbij geven de drieR’s rust, reinheid en regelmaat de kinderen houvast. Ouders vindenhet fijn als je zelfstandig en actief bent. Hethuis is van alle gemakken voorzien, school, winkels en speeltuinenzijn op fietsafstand. Als Nanny ben jijverantwoordelijk voor de zorg van de kinderen en stimuleer je deontwikkeling.

Je onderneemt leuke activiteiten, bent creatief en jevindt het leuk om met verschillende thema’s te werken. Daarnaastvinden ouders het fijn als er gekookt is aan het einde van de dagen het huis weer netjes is. Ben jij de Nanny diebij dit gezin komt werken, reageer dan snel, als jij aan devolgende eisen voldoet: een kindgerichte opleiding en relevantewerkervaring in de Kinderopvang en minimaal een jaarbeschikbaar. Bij interesse of voor meerinformatie bel of whatsapp via 06 41 62 76 92, of bel Kirsten op023 737 05 52Jouwkwaliteiten: Je hebt eenkindgerichte opleiding afgerond.

Je hebtaantoonbare werkervaring in de kinderopvang. Je bent enthousiast en meedenkend. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent zorgzaam en liefdevol.

Jehebt een passie voor pedagogiek. Je bentflexibel. Wie zijnwij. Nanny Service Nederland is eenprofessioneel bemiddelings- en begeleidingsbureau voor Nanny’s enouders.

Wij bieden professionele kinderopvang aan huis, voorkinderen van 0 tot 12 jaar. Wij zien opvang alseen samenwerking tussen ouders en Nanny’s om kinderen eenliefdevolle en stimulerende omgeving te bieden, waarin ze zichoptimaal kunnen ontwikkelen. Ben jij in het bezitvan een diploma van een kindgerichte opleiding (harde eis). Heb jeaantoonbare ervaring in de kinderopvang en ben je geïnteresseerd.

Reageer dan snel…Werken als Nanny bij NannyService Nederland. Wij vinden het belangrijk omregelmatig contact te hebben met alle Nanny’s en degezinnen. Hierdoor kunnen wij jou optimaal begeleiden. Onsdoel is dat jij als Nanny prettig kunt samenwerken met het gezin endat jij je onderdeel voelt van ons team.

Ook stimuleren wij hetcontact tussen jou en de andere Nanny’s. Wij willen graag dat onzeNanny’s zich pedagogisch blijven ontwikkelen. Onze pedagogischetrainingen worden gegeven onder de noemer “Nanny Academy”. AlleNanny’s werken volgens de Regeling dienstverlening aan huis waarbijzij recht hebben op 4 vakantieweken per jaar en 6 wekendoorbetaling tijdens ziekte.

Interesse in de functie van Nanny Amstelveen(3 dagen per week) bij Nanny Service Nederland B. V. – Amstelveenregio . Reageer nu met je CV en motivatie viade “solliciteer” button.

Acquisitie naaraanleiding van deze vacature wordt niet op prijsgesteld.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina