Kinderoppas particulieren

Nanny Service Nederland B. V. – Bosch enDuin zoekt een Nanny Bosch en Duin (3 dagen) te Bosch en Duin MBOgeplaatst op 04-05-2021 Vacature Nanny in Bosch enDuin Bruto salaris per uur (vastaantal uren) : €16,00 | 27-30 uur per weekWerkdagen en uren : woensdag (voorkeur), andere tweedagen naar jouw voorkeur op de maandag, dinsdag of donderdag van8:00 tot 17:30 uur. Aantal kinderen enleeftijden: 3 meiden, een meisje van 5 en een tweeling van 2jaar.

Startdatum: 30 augustus 2021Voor een liefdevol gezin zijn wij op zoek naareen energieke en lieve Nanny. Het gezin bestaat uit vader, moeder,een meisje van vijf en een tweeling van 2 jaar. Het gezin verhuisdin augustus van Amsterdam naar Bosch en Duin en ze zoeken vanafeind augustus een Nanny voor drie dagen perweek. Het oudste meisje wordt in september 6jaar.

Ze vindt het erg leuk om naar school te gaan, daarnaast houdtze van zingen en dansen op bijvoorbeeld kinderen voor kinderen. Ookvindt ze het heerlijk om te knutselen, dat kan kleien zijn, eenelven of feeën tekening maken of een elvenhuis te creëren door eenlege eierdoos te beplakken. Ze zit op zwemles en op hockey. Oudersvinden het leuk als straks vriendjes of vriendinnetjes af en toekunnen komen spelen na schooltijd.

Ze is een vrolijke en zorgzamegrote zus voor haar kleine zusjes, samen hebben ze steeds vakerrollenspellen. De tweeling is net twee jaar. Hetzijn lieve en ondernemende meisjes. Ouders vinden het leuk om deverschillende karaktereigenschappen van de eeneiige tweeling tezien.

Het ene meisje maakt graag grapjes en ze observeert vaakvoordat ze het probeert. Als haar dan iets lukt is ze erg trots. Het andere meisje is iets ondeugender en erg ondernemend. Ze vindthet leuk om te klimmen.

Beide meisjes vinden het leuk om met deduplo te bouwen en kunnen zich hier lange tijd mee vermaken. Daarnaast zijn ze graag buiten, ouders vertelde ons dat een van deeerste woorden die ze konden zeggen: ‘buiten’ was. De tweelingslaapt tussen de middag. Alle drie de meidenhouden van zingen, de jongste gaan steeds meer liedjes mee zingen.

Ze kunnen het goed met elkaar vinden en maken zo nu en dan ruziezoals iedere kind. Bij het gezin staat rust,regelmaat en reinheid centraal. Ze zouden zich aan een dagritme,zodat de kinderen goed weten waar ze aan toe zijn. Ouders vindenhet belangrijk dat de kinderen de ruimte krijgen zich teontwikkelen binnen bepaalde kaders.

Ouders zoekeneen actieve Nanny die goed kijkt naar de behoefte van het kind envoor iedere kind aandacht heeft. Ze vinden het leuk als jebijvoorbeeld koekjes bakt en deze uitdeelt bij buren. Daarnaastvinden ouders het fijn als je aandacht hebt voor de natuur en deseizoenen. Het gezin woont in een groene omgevingen er is een grote tuin aanwezig.

Kort na de verhuizing zullen eenspeelhuisje, zandbak en een trampoline worden geplaatst, zodat dekinderen heerlijk buiten kunnen spelen. Naast de woonkamer is ereen groot souterrain waarin gespeeld kan worden. Er is eenelektrisch bakfiets aanwezig waar je de kinderen mee naar schoolkunt brengen. Het zal fijn zijn dat de Nanny een rijbewijs heeft enauto.

Het gezin is lastig per OV bereikbaar. AlsNanny ben jij verantwoordelijk voor de zorg van de kinderen enstimuleer je de ontwikkeling. Je onderneemt leuke activiteiten,bent creatief en je vindt het leuk om met verschillende thema’s tewerken. Daarnaast vinden ouders het fijn als er gekookt is aan heteinde van de dag en het huis weer netjes is.

Benjij de Nanny die bij dit gezin komt werken, reageer dan snel, alsjij aan de volgende eisen voldoet: een kindgerichte opleiding enrelevante werkervaring in de Kinderopvang en minimaal een jaarbeschikbaar. Bij interesse of voor meerinformatie bel of whatsapp via 06 41 62 76 92, of bel Amanda op 023737 05 52Jouw kwaliteiten:Je hebt een kindgerichte opleiding afgerond. Je hebt aantoonbare werkervaring in dekinderopvang. Je bent enthousiast enmeedenkend.

Je hebt een grootverantwoordelijkheidsgevoel. Je bent zorgzaamen liefdevol. Je hebt een passie voorpedagogiek. Je bent flexibel.

Wie zijn wij. Nanny ServiceNederland is een professioneel bemiddelings- en begeleidingsbureauvoor Nanny’s en ouders. Wij bieden professionele kinderopvang aanhuis, voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Wij zienopvang als een samenwerking tussen ouders en Nanny’s om kindereneen liefdevolle en stimulerende omgeving te bieden, waarin ze zichoptimaal kunnen ontwikkelen.

Ben jij in het bezitvan een diploma van een kindgerichte opleiding (harde eis). Heb jeaantoonbare ervaring in de kinderopvang en ben je geïnteresseerd. Reageer dan snel…Werken als Nanny bij NannyService Nederland. Wij vinden het belangrijk omregelmatig contact te hebben met alle Nanny’s en degezinnen.

Hierdoor kunnen wij jou optimaalbegeleiden. Ons doel is dat jij als Nanny prettig kunt samenwerkenmet het gezin en dat jij je onderdeel voelt van ons team. Ookstimuleren wij het contact tussen jou en de andere Nanny’s. Wijwillen graag dat onze Nanny’s zich pedagogisch blijven ontwikkelen.

Onze pedagogische trainingen worden gegeven onder de noemer “NannyAcademy”. Alle Nanny’s werken volgens de Regeling dienstverleningaan huis waarbij zij recht hebben op 4 vakantieweken per jaar en 6weken doorbetaling tijdens ziekte. Interesse in de functie van NannyBosch en Duin (3 dagen) bij Nanny Service Nederland B. V.

– Bosch enDuin regio Bosch en Duin. Reageer nu met je CVen motivatie via de “solliciteer”button. Acquisitie naar aanleiding van dezevacature wordt niet op prijsgesteld.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina