Kinderoppas particulieren

Nanny Service Nederland B. V. – Amersfoortzoekt een Nanny Amstelveen (BSO) te MBO geplaatst op 19-07-2021Nanny in Amstelveen|BSO Bruto salaris per uur (vast aantaluren) : €20,00 |gemiddeld 85 uur per maandWerkdagen enuren : maandag van 14:00 tot 17:30, woensdag en vrijdag van 11:00tot 17:30 uur en in de vakantie hele dagen (1o uur perdag)Aantal kinderen en leeftijden: 4 kinderen, 5 jaar, 4jaar (in februari 2022), 2 jaar en baby (oktober 2021). De jongstetwee gaan gedurende de opvang naar hetkinderdagverblijf.

Startdatum: januari 2022 (eerder ookbespreekbaar) Voor een liefdevol gezin zijn wijop zoek naar een energieke en georganiseerde Nanny die drie dagenper week de buitenschoolse opvang komt verzorgen voor de oudstedochters van het gezin. De jongste twee kinderen gaan naar hetkinderdagverblijf. Het oudste meisje is vijfjaar oud. Ze is een slim, actief meisje die goed weet wat ze wilt.

Ze is sociaal en speelt graag met haar zusjes of met haarvriendinnetjes, maar ze vindt het ook heerlijk om na een drukkeschooldag een momentje voor haar zelf te hebben. Op dit momentvindt ze het leuk om mandalas te kleuren. Ze heeft veel energie enmoet lekker bewegen, het liefste buiten. Hetmiddelste meisje wordt in februari (2022) vier jaar en kijkt ernaar uit om naar school te gaan.

Ze is rustiger dan haar grote zus,maar kan ook goed meegaan in de energie van haar grote zus. Ze isvrolijk en ze kan goed voor zichzelf opkomen. Ze houdt vancreatieve dingen. Knutselen, kleien, tekenen en boekjes lezen vindtze erg leuk.

Het is een meisje die heerlijk kletst en gek is opgezelligheid. De basisschool is goed bereikbaar,in ongeveer 5 minuten (fietsend met de bakfiets) sta je op hetschoolplein om de meiden op te halen. Ouders vinden het fijn als jeaan het begin van de werkdag wat voorbereidingen treft, meedenktmet het gezin, een wasje aan zet en een start maakt met het eten. Je krijgt hier ook extra tijd voor.

Het gezinheeft twee jongere meiden, een meisje van 2 jaar en een babyonderweg. De dreumes is een ondeugende dame die goed weet wat zewil. Gedurende de opvangdagen gaan ze naar het kinderdagverblijf. Mocht het zo zijn dat een kindje ziek is, dan zijn de verwachtingendat de Nanny tijdens haar opvanguren (schoolweken middag envakantieweken hele dag) ook het de jongste twee kinderenopvangt.

Bij dit gezin staat liefdevol metelkaar omgaan voorop. Samen spelen en samen delen is de mantra dievaak wordt herhaald. Ouders vinden het belangrijk dat er aandachtwordt geschonken aan elkaar als gezin. Als Nanny wordt je onderdeelvan het gezin.

Ze zoeken een Nanny die structuur kan bieden aan demeiden. Hierbij geven de drie R’s, rust, reinheid en regelmaat, dekinderen houvast. Ouders vinden het fijn als je zelfstandig enactief bent. Het gezin woont in een ruim huis inAmstelveen met een grote tuin die van alle gemakken is voorzien.

Erzijn genoeg speeltuinen in de buurt en je kan ook gebruiken makenvan de elektrische bakfiets om de omgeving te verkennen. Als Nanny ben jij verantwoordelijk voor de zorg van dekinderen en stimuleer je de ontwikkeling. Je onderneemt leukeactiviteiten, bent creatief en je vindt het leuk om metverschillende thema’s te werken. Daarnaast vinden sommige oudershet fijn als er gekookt is aan het einde van de dag en het huisweer netjes is.

Ben jij deNanny die bij dit gezin komt werken, reageer dan snel, als jij aande volgende eisen voldoet: een kindgerichte opleiding en relevantewerkervaring in de Kinderopvang en minimaal een jaarbeschikbaar. Bij interesse of voor meerinformatie bel of whatsapp via 06 41 62 76 92, of bel Amanda op 023737 05 52 Jouw kwaliteiten Je hebt een kindgerichte opleiding afgerond. Je hebt aantoonbare werkervaring in dekinderopvang. Je bent enthousiast enmeedenkend.

Je hebt een grootverantwoordelijkheidsgevoel. Je bent zorgzaamen liefdevol. Je hebt een passie voorpedagogiek. Je bent flexibel.

Wie zijn wij. Nanny Service Nederland is een professioneel bemiddelings-en begeleidingsbureau voor Nanny’s en ouders. Wij biedenprofessionele kinderopvang aan huis, voor kinderen van 0 tot 12jaar. Wij zien opvang als een samenwerkingtussen ouders en Nanny’s om kinderen een liefdevolle enstimulerende omgeving te bieden, waarin ze zich optimaal kunnenontwikkelen.

Ben jij in het bezit van eendiploma van een kindgerichte opleiding (harde eis). Heb jeaantoonbare ervaring in de kinderopvang en ben je geïnteresseerd. Reageer dan snel… Werken als Nannybij Nanny Service Nederland. Wijvinden het belangrijk om regelmatig contact te hebben met alleNanny’s en de gezinnen.

Hierdoor kunnen wij jou optimaalbegeleiden. Ons doel is dat jij als Nanny prettig kunt samenwerkenmet het gezin en dat jij je onderdeel voelt van ons team. Ookstimuleren wij het contact tussen jou en de andere Nanny’s. Wijwillen graag dat onze Nanny’s zich pedagogisch blijven ontwikkelen.

Onze pedagogische trainingen worden gegeven onder de noemer “NannyAcademy”. Alle Nanny’s werken volgens de Regeling dienstverleningaan huis waarbij zij recht hebben op 4 vakantieweken per jaar en 6weken doorbetaling tijdens ziekte. Solliciteerop deze functie Solliciteer op deze functie en wijnemen snel contact met je op. Interesse in de functie van Nanny Amstelveen (BSO) bijNanny Service Nederland B.

V. – Amersfoort regio. Reageer nu met je CV en motivatie via de”solliciteer” button. Acquisitie naar aanleidingvan deze vacature wordt niet op prijsgesteld.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina