Kinderoppas particulieren

Nanny Service Nederland B. V. – Bussumzoekt een Nanny (18 uur per week) te Bussum MBO geplaatst op24-03-2021 Nanny in BussumBrutosalaris per maand (vast aantal uren) : €17,- peruurWerkdagen en uren : donderdag en vrijdag van 8:30 tot17:30 uurAantal kinderen en leeftijden: drie kinderen, 3jaar, 1,5 jaar en een pasgeboren babyStartdatum: Maart2021Voor een liefdevol gezin in Bussum zijn wijop zoek naar een energieke, enthousiaste en initiatiefrijke Nannydie wil meegroeien met het gezin. Het gezin bestaat uit vader,moeder en drie jonge kinderen.

Twee meisjes die bij de start van deopvang 3 en 1,5 jaar zijn en een pasgeboren jongetje (uitgerekendfebruari 2021). Het oudste meisje is een wijs ensociaal kind. Ze heeft een goede woordenschat en ze kletst de heledag. Ze vindt het prettig om dingen te begrijpen en om de ruimte tekrijgen voor haar eigen initiatieven, verhalen en fantasie.

Zespeelt momenteel veel rollenspellen, bijvoorbeeld haar popvoorlezen of theezetten voor papa, mama en de Nanny. Daarnaastvindt ze het heerlijk om boekjes te lezen, te puzzelen, muziek temaken of te knutselen. Het tweede meisje is dewereld aan het ontdekken. Ze tijgert op hoog tempo door de kamer enoefent met staan en klimmen.

Ze is dol op haar zusje, probeert haarin alles na te doen en lacht het hardst om haar grapjes. Ze vindthet heerlijk om boekjes te lezen, geniet van muziek en ze heeftsinds kort verven ontdekt. De ouders vinden het belangrijk dat deNanny plezier heeft in het ondernemen van activiteiten met dekinderen: lekker samen knutselen aan de hand van thema’s zoalsseizoenen en feestdagen, koekjes bakken, boekjes lezen offantasiespel. Half februari 2021 wordt de jongstevan het gezin verwacht.

Het gezin kijkt erg naar hemuit. Ouders vinden rust, reinheid en regelmaaterg belangrijk, bijvoorbeeld de kinderen lekker hun slaapje in huneigen bedje en op vaste tijden. Respect voor wie de kinderen zijn,voor de emoties en voorkeuren die zij hebben en hen daarvoor deruimte geven, vinden ouders heel belangrijk. Daarnaast hechtenouders eraan om hun kinderen niet volgens traditionele rolpatronenop te voeden, zo wordt er geen onderscheid gemaakt tussenjongens/meisjes speelgoed in het aanbod.

Er wordt gekeken naar hetkind en wat bij hem/haar past, zodat ze zichzelf kunnenontwikkelen. Ouders vinden het belangrijk dat ereen persoonlijke klik is met de Nanny en een open, warme enrespectvolle communicatie en wederzijdse interesse. Op dit momentwerken beide ouders thuis door corona en vinden ze het gezellig omsamen met de kinderen en de Nanny te lunchen. Hetgezin woont in een rustige straat in de bosrijke wijk het Spiegelin Bussum, waar veel jonge gezinnen wonen, in een kleurrijke enwarme 2 onder 1 woning uit 1907.

Het huis heeft een voor- enachtertuin met een achterom en ligt op zo’n vijf minuten lopen vanhet centrum van Bussum en op zo’n tien minuten wandelen van het bosen hei. Vlakbij het huis ligt een basisschool met speeltuin enparkje waar de kinderen graag spelen. Als Nannyben jij verantwoordelijk voor de zorg van de kinderen en stimuleerje de ontwikkeling. Je onderneemt leuke activiteiten, bentcreatief, enthousiast en initiatiefrijk.

Er is ruimte voor jouwvisie en de ouders leren graag van jouw ervaring. Daarnaast vindenouders het fijn als er gekookt is aan het einde van de dag en hethuis weer netjes is en als de Nanny op eigen initiatief kleineklusjes in huis oppakt, zoals het uitruimen van de vaatwasser enhet vouwen van de was. Ben jij de Nanny die bijdit gezin komt werken, reageer dan snel, als jij aan de volgendeeisen voldoet: een kindgerichte opleiding en relevante werkervaringin de Kinderopvang en minimaal een jaarbeschikbaar. Bij interesse of voor meerinformatie bel of whatsapp via 06 41 62 76 92, of bel Amanda op 023737 05 52Jouw kwaliteiten:Je hebt een kindgerichte opleiding afgerond.

Je hebt aantoonbare werkervaring in dekinderopvang. Je bent enthousiast enmeedenkend. Je hebt een grootverantwoordelijkheidsgevoel. Je bent zorgzaamen liefdevol.

Je hebt een passie voorpedagogiek. Je bent flexibel. Wie zijn wij. Nanny ServiceNederland is een professioneel bemiddelings- en begeleidingsbureauvoor Nanny’s en ouders.

Wij bieden professionele kinderopvang aanhuis, voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Wij zienopvang als een samenwerking tussen ouders en Nanny’s om kindereneen liefdevolle en stimulerende omgeving te bieden, waarin ze zichoptimaal kunnen ontwikkelen. Ben jij in het bezitvan een diploma van een kindgerichte opleiding (harde eis). Heb jeaantoonbare ervaring in de kinderopvang en ben je geïnteresseerd.

Reageer dan snel…Werken als Nanny bij NannyService Nederland. Wij vinden het belangrijk omregelmatig contact te hebben met alle Nanny’s en degezinnen. Hierdoor kunnen wij jou optimaal begeleiden. Onsdoel is dat jij als Nanny prettig kunt samenwerken met het gezin endat jij je onderdeel voelt van ons team.

Ook stimuleren wij hetcontact tussen jou en de andere Nanny’s. Wij willen graag dat onzeNanny’s zich pedagogisch blijven ontwikkelen. Onze pedagogischetrainingen worden gegeven onder de noemer “Nanny Academy”. AlleNanny’s werken volgens de Regeling dienstverlening aan huis waarbijzij recht hebben op 4 vakantieweken per jaar en 6 wekendoorbetaling tijdens ziekte.

Interesse in de functie van Nanny (18 uurper week) bij Nanny Service Nederland B. V. – Bussum regioBussum. Reageer nu met je CV en motivatie viade “solliciteer” button.

Acquisitie naaraanleiding van deze vacature wordt niet op prijsgesteld.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina