Kinderoppas particulieren

Nanny Service Nederland B. V. – Brakelzoekt een Nanny Brakel (1 dag en 2 middagen) te MBO geplaatst op27-06-2021 Nanny in Brakel Bruto salaris per maand (vast aantal uren) : €20,00 | 91,36 per maand Werkdagen en uren :maandag en woensdag van 14:00 tot 18:00 uur (vakantie hele dag) enwoensdag (of donderdag) van 9:00 tot 16:00 uurAantal kinderen en leeftijden: 4 kinderen, 10, 8, 5 en 3jaar. Startdatum: september 2021 Voor een liefdevol ensociaal gezin in Brakel zijn wij op zoek naar een energieke enpositieve Nanny.

Het gezin bestaat uit vader, moeder, een meisjevan bijna 10, een jongen van bijna 8 jaar, een meisje van bijna 5en een meisje van bijna 3 jaar oud. Het oudstemeisje is bijna 10 jaar oud. Het is een lief behulpzaam en slimmeisje. Ze wilt graag alles weten en leren.

Ze is erg fantasierijken creatief. Ze vindt het leuk om spelletjes te spelen, samen tekoken of bakken en is geïnteresseerd in muziek en fotografie. Zeheeft een vorm van autisme en gaat naar speciaal onderwijs. Oplange schooldagen wordt om 15:45 uur thuisgebracht met haarbroertje.

Op de woensdag worden ze rond 13:00 uur thuisgebracht. Zevindt het prettig om duidelijke afspraken te maken over de middagindeling en deze afspraken worden gemaakt in overleg. Ze gaat graagna schooltijd met vriendjes en vriendinnetjes in de buurtspelen. Het oudste jongetje is bijna 8 jaar oud.

Het is een enthousiast ventje met veel fantasie. Hij is betrokkenen zorgzaam. Hij vindt het leuk om spelletjes te spelen, met delego te bouwen of buiten te spelen. Daarnaast vindt hij het leuk omte gamen, Hier zijn duidelijke afspraken over gemaakt.

In verbandmet zijn ADHD heeft hij een wat kortere spanningsboog. Het middelste meisje is bijna 5 jaar oud. Ze gaat volgendeschooljaar naar groep 2. De basisschool is goed bereikbaar met deelektrische bakfiets op ongeveer 10 minuten fietsen.

Moederomschrijft haar als een echte kletskous, ze vindt het fijn omlekker buiten te spelen met zand en water. Ze is gek op haarjongere zusje. Daarnaast is ze creatief en vind ze het leuk om tehelpen met koken. Het jongste meisje is bijnadrie jaar oud.

Ze is een nieuwsgierig meisje die graag alles wiltweten. Ze vindt het heerlijk om overal bij betrokken te worden. Zespeelt graag met duplo, haar auto’s of in haar keukentje. Ze heeftTOS, een taal ontwikkelingsstoornis.

Het is voor haar nog lastig omte praten. Op maandag, dinsdag en vrijdag gaat ze naar dedagbehandeling en is ze rond 15:30 uur thuis. Ouders zijn op zoek naar een rustige en stabiele Nanny diestructuur en regelmaat kan bieden en individueel naar het kindkijkt. Het gezin woont in een groene omgeving.

Er is veelspeelruimte aanwezig, waaronder een speelkamer en een ruime tuinmet een trampoline, zandbak en in de zomer een zwembad. Er zijnspeeltuinen in de buurt en het gezin woont tegenover een grasheuvelwaar de kinderen graag spelen met vriendjes en vriendinnetjes in debuurt. Als Nanny ben jij verantwoordelijk voorde zorg van de kinderen en stimuleer je de ontwikkeling. Jeonderneemt leuke activiteiten, bent creatief en je vindt het leukom met verschillende thema’s te werken.

Daarnaast vinden ouders hetfijn als er gekookt is aan het einde van de dag en het huis weernetjes is. Als Nanny ben jij verantwoordelijkvoor de zorg van de kinderen en stimuleer je de ontwikkeling. Jeonderneemt leuke activiteiten, bent creatief en je vindt het leukom met verschillende thema’s te werken. Daarnaast vinden sommigeouders het fijn als er gekookt is aan het einde van de dag en hethuis weer netjes is.

Ben jij de Nanny die bij dit gezin komt werken,reageer dan snel, als jij aan de volgende eisen voldoet: eenkindgerichte opleiding en relevante werkervaring in de Kinderopvangen minimaal een jaar beschikbaar. Bij interesse of voor meerinformatie bel of whatsapp via 06 41 62 76 92, of bel Amanda op 023737 05 52 Jouw kwaliteiten: Je hebt eenkindgerichte opleiding afgerond. Je hebtaantoonbare werkervaring in de kinderopvang. Je bent enthousiast en meedenkend.

Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent zorgzaam en liefdevol. Jehebt een passie voor pedagogiek. Je bentflexibel.

Wie zijn wij. Nanny Service Nederland is een professioneel bemiddelings-en begeleidingsbureau voor Nanny’s en ouders. Wij biedenprofessionele kinderopvang aan huis, voor kinderen van 0 tot 12jaar. Wij zien opvang als een samenwerkingtussen ouders en Nanny’s om kinderen een liefdevolle enstimulerende omgeving te bieden, waarin ze zich optimaal kunnenontwikkelen.

Ben jij in het bezit van eendiploma van een kindgerichte opleiding (harde eis). Heb jeaantoonbare ervaring in de kinderopvang en ben je geïnteresseerd. Reageer dan snel… Werken alsNanny bij Nanny Service Nederland:Wij vinden het belangrijk om regelmatig contact te hebbenmet alle Nanny’s en de gezinnen. Hierdoor kunnenwij jou optimaal begeleiden.

Ons doel is dat jij als Nanny prettigkunt samenwerken met het gezin en dat jij je onderdeel voelt vanons team. Ook stimuleren wij het contact tussen jou en de andereNanny’s. Wij willen graag dat onze Nanny’s zich pedagogisch blijvenontwikkelen. Onze pedagogische trainingen worden gegeven onder denoemer “Nanny Academy”.

Alle Nanny’s werken volgens de Regelingdienstverlening aan huis waarbij zij recht hebben op 4vakantieweken per jaar en 6 weken doorbetaling tijdensziekte. Solliciteer op dezefunctie: Solliciteer op deze functie en wijnemen snel contact met je op. Interesse in de functie van Nanny Brakel (1 dag en 2middagen) bij Nanny Service Nederland B. V.

– Brakel regio. Reageer nu met je CV en motivatie via de”solliciteer” button. Acquisitie naar aanleidingvan deze vacature wordt niet op prijsgesteld.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina