Juridisch adviseur / wetgevingsjurist Caribisch Nederland – Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – Den Haag

 • Freelance
 • Den Haag

Ben jij het juridische anker en vraagbaak van de directie Zorg en Jeugd in Caribisch Nederland? Dan zoeken we jou!

Als onze juridisch adviseur ken je de wet- en regelgeving die voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport relevant is in Caribisch Nederland en adviseer je proactief over eventuele aanpassingen en wijzigingen. Alles wat een juridische component heeft, komt langs jou: van zorgcontracten met zorgverleners en van bezwaarprocedures tot het maken van nieuw beleid en wetgeving.

Daarnaast is het ook van belang dat je jouw juridische kennis overbrengt aan collega’s die regelmatig te maken hebben met wet- en regelgeving en de uitvoering hiervan. Je denkt mee, analyseert knelpunten en komt met oplossingen en adviezen. Soms ondersteunend, de andere keer coördinerend of oordelend. Je hebt veel ruimte om de functie in te richten naar hoe dat jij denkt dat het de meeste meerwaarde heeft voor de directie.

Klussen op de korte termijn zijn onder andere het herinrichten van de klachtenprocedure van het zorgverzekeringskantoor BES, het actualiseren van de Regeling aanspraken zorgverzekering BES en het helpen bij de juridische kaders rondom jeugd(zorg). Je betrekt waar nodig de collega’s van de directie Wetgeving en Juridische Zaken of vraagt om extern juridisch advies.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-opleiding rechten afgerond.
 • Je hebt minimaal vijf jaar werkervaring als juridisch adviseur / wetgevingsjurist bij een overheidsorganisatie, zorgverzekeraar of zorginstelling.
 • Je hebt een goed analytisch denkvermogen.
 • Je weet je verhaal onderbouwd, vlot en helder voor het voetlicht te brengen, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent resultaatgericht, pragmatisch en denkt in oplossingen.
 • Je maakt verschillende dossiers snel eigen en schakelt gemakkelijk tussen de taken in je werkpakket. Je kunt snel schakelen tussen beleid, wetgeving en uitvoering.
 • Je weet je te verplaatsen in anderen, hebt het vermogen je snelheid indien nodig aan te passen aan de ander en oordeelt niet te snel.
 • Je werkt goed samen en bent in staat om snel een netwerk in Den Haag en in Caribisch Nederland op te bouwen.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en weet om te gaan met bestuurlijke verhoudingen.
 • Je bent in de gelegenheid om een aantal keer per jaar (voor een week) naar Caribisch Nederland af te reizen.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau
schaal 12
Maandsalaris
Min €3.815 – Max. €5.671 (bruto)
Dienstverband
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Minimaal aantal uren per week
32
Maximaal aantal uren per week
36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer: VWS200214(ZJCN) richten aan Jerome Felida.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat, dan verzoeken wij je een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland is de directie binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) die zich bezighoudt met de gezondheidszorg en jeugdzorg in Caribisch Nederland. De directie is gedeeltelijk gevestigd in Den Haag, maar het overgrote deel zit op Bonaire bij het Zorgverzekeringskantoor en Jeugd- en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland. Via videoconferences en werkbezoeken proberen we echt als één directie te werken, ondanks de afstand en het tijdsverschil.

Anders dan in Europees Nederland voert VWS de zorgverzekering en de jeugdzorg in Caribisch Nederland zelf uit. De programmadirectie is daarmee niet alleen verantwoordelijk voor beleid en wetgeving, maar ook voor de uitvoering zelf. De programmadirectie is het aanspreekpunt binnen VWS voor zowel Caribisch Nederland, de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten en voor de andere departementen, zoals het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Afgelopen jaren zijn er stappen gezet in het verbeteren van de gezondheidszorg en jeugdzorg op Caribisch Nederland, maar er liggen nog veel uitdagingen op ons te wachten. Denk daarbij aan het implementeren van de sport- en preventieakkoorden, het opzetten van een meldpunt huiselijk geweld, het uitbreiden van de voorzieningen voor ouderen en het verstevigen van de publieke gezondheidszorgorganisaties. En vergeet ook de crisisaanpak niet! Binnen de programmadirectie is een crisisteam bezig met alle zaken rondom de bestrijding van de COVID-19-pandemie voor het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel: dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden, zieken zo snel mogelijk beter maken, mensen met beperkingen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Zo levert VWS een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5.000 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1.300 mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal zelfstandige bestuursorganen zoals de Nederlandse Zorgautoriteit, het Centrum Indicatiestelling Zorg, het Centraal Administratie Kantoor en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina