Junior Onderzoeker voor lectoraat Residentiële Jeugdzorg

Vacature: Junior Onderzoeker voor lectoraat Residentiële Jeugdzorg (0,4 fte) Per direct, voor een periode van 6 maanden Het Lectoraat Residentiële Jeugdzorg van Hogeschool Leiden zoekt Junior Onderzoeker voor lectoraat Residentiële Jeugdzorg (0,4 fte). Lectoraat Residentiële Jeugdzorg De doelstelling van het lectoraat Residentiële Jeugdzorg is de kwaliteit van zorg (jeugdzorg, GGZ en zorg voor volwassenen, al dan niet in het gedwongen kader) en professioneel handelen te verbeteren. Het lectoraat zet zich met name in voor de verbetering van het leefklimaat en het leerklimaat binnen hulpverleningsinstellingen en het speciaal onderwijs. Om dit te bereiken hebben we ook oog voor het werkklimaat onder medewerkers op de werkvloer.

We gebruiken hiervoor een aantal vragenlijsten die we samen met het werkveld hebben ontwikkeld. In een groot aantal praktijkinstellingen en scholen worden periodiek leef-, leer- en werkklimaat-onderzoeken uitgevoerd, die onderdeel zijn van een continue verbetercyclus, omdat de resultaten actief worden teruggekoppeld en worden verbonden aan kwaliteit van de hulpverlening en/of onderwijs. Het lectoraat voert ook andere projecten uit, gericht op verdieping van vraagstukken en doorontwik-keling van het werkveld. De functie We zijn op zoek naar een Junior Onderzoeker die voor een periode van 6 maanden praktijkgerichte onderzoeksactiviteiten uit kan voeren binnen (langer)lopende projecten.

  Taken bestaan onder andere uit:  het verzamelen en verwerken van data (hoofdzakelijk vragenlijsten en interviews) binnen jouw project, waarin je samenwerkt met collega’s van het lectoraat en contactpersonen in de praktijk;  het analyseren van de verzamelde data o. a. met behulp van SPSS en Atlas. ti en het beschrijven van resultaten in factsheets en rapportages voor praktijkinstellingen; het bijdragen aan de uitvoering van algemene lectoraatswerkzaamheden; mogelijk: het onder supervisie coördineren van gestandaardiseerde leef-, leer- en/of werkklimaatonderzoeken.

De toebedeling van taken vindt periodiek plaats in overleg met andere onderzoekers van het lectoraat. Functie-eisen en competenties  Je hebt een afgeronde wo-opleiding op masterniveau, bij voorkeur in de sociale wetenschappen;  Je beschikt over een perfecte beheersing van de Nederlandse taal;  Je bent in staat onderzoeksresultaten te vertalen naar de praktijk;  Je hebt ervaring met het verwerken van data in SPSS en bij voorkeur ook in Atlas. ti;   Je bent per direct beschikbaar. Je hebt kennis over het werkveld van (jeugd)zorg.

Je werkt nauwkeurig, gestructureerd en zorgvuldig. Je kan goed overzicht houden over grootschalige en langlopende projecten. Daarnaast ben je in staat zelfstandig te werken, maar beschik je ook over goede communicatieve vaardigheden en ben je in staat om te werken in een team en samen te werken met contactpersonen en cliënten van praktijkinstellingen. Ervaring met praktijkgericht onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van een stage, is een pré.

Hogeschool Leiden Hogeschool Leiden is een multisectoriële hogeschool in het hart van de Randstad. De hogeschool heeft ongeveer 12. 000 studenten en 1. 200 medewerkers.

Het onderwijs wordt verzorgd binnen vijf faculteiten met een eigen identiteit, die samenhangt met het karakter van de opleidingen en de verschillende beroepen en werkvelden waarvoor de studenten worden opgeleid. Onze maatschappelijke opdracht is om goed beroepsonderwijs te verzorgen en gekwalificeerde professionals op te leiden die beschikken over een kritische houding en in staat zijn te functioneren in een veranderende beroepspraktijk. Naast kwalificatie voor de beroepspraktijk maken persoonsvorming, socialisatie, internationalisering en het ontwikkelen van maatschappelijke verantwoordelijkheid deel uit van onze opleidingen. Het leren van de student staat daarbij altijd centraal.

Arbeidsvoorwaarden De cao-hbo is van toepassing.  De functie betreft die van Projectmedewerker B zoals benoemd in ons functiehuis en de omvang van de aanstelling is voor 16 uur per week voor de periode van 6 maanden. Afhankelijk van ervaring en opleiding is het salaris minimaal €2. 845,48 en maximaal € 3.

920,50 (schaal 9) bruto per maand op basis van een volledig dienstverband van 36 uur per week. Let op. Het arbeidspatroon is echter gebaseerd op een 40-urige werkweek; de vakanties vallen vrijwel samen met de door Hogeschool Leiden vastgestelde periodes.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina