• Deeltijd
 • Amsterdam

Vacaturedetails
Salaris

€ 8.881 per maand

Dienstverband
Voltijds

Volledige vacaturetekst

Hoogleraar Basisvaardigheden en onderwijsleerproblemen

Faculteit/Dienst: Faculteit der Maatschappij- & Gedragswetenschappen
Opleidingsniveau: Gepromoveerd
Functie type: Wetenschappelijk Personeel
Sluitingsdatum: 18 september 2022
Vacaturenummer: 9925
De afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam zoekt een hoogleraar Basisvaardigheden en onderwijsleerproblemen.
De hoogleraar gaat leiding geven aan een onderzoeksgroep die onderzoek doet naar de ontwikkeling van kinderen in het primair onderwijs, met veel aandacht voor leerlingen met speciale zorgbehoeften. De nadruk ligt op het verwerven van fundamentele kennis over processen die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden en op methoden om deze processen via instructie en de sociale vaardigheden van de leerkracht te beïnvloeden. Een deel van het onderzoek is gericht op de verwerving van schoolse basisvaardigheden in het primair onderwijs (lezen, spellen, rekenen) en op de etiologie, diagnostiek en behandeling van leerstoornissen.
De leeropdracht van de hoogleraar zal zich toespitsen op het onderzoek naar en onderwijs over de verwerving van schoolse basisvaardigheden en problemen daarbij. De groep participeert in de bachelor en masteropleiding (Ortho)pedagogiek, de Universitaire PABO van Amsterdam (UPvA) en de Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO).
Wat ga je doen
De hoogleraar geeft leiding aan het hierboven beschreven onderzoeksprogramma en participeert in onderwijs en onderzoek op het gebied van de verwerving van schoolse basisvaardigheden (lezen, spellen, rekenen) en van onderwijsleerproblemen op deze gebieden.
Onderzoek. De hoogleraar verricht onderzoek naar de verwerving van schoolse basisvaardigheden en onderwijsleerproblemen. De hoogleraar spant zich in voor acquisitie van onderzoeksgelden en draagt verantwoordelijkheid voor de begeleiding van promovendi op het terrein van het onderzoeksprogramma. De hoogleraar is nauw betrokken bij de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam.
Onderwijs. De hoogleraar participeert in het onderwijs van de opleidingen van het College en de Graduate School of Child Development and Education, met name de bachelor en masteropleiding (Ortho)pedagogiek, de Universitaire PABO van Amsterdam (UPvA) en de Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO). De hoogleraar verzorgt, ontwikkelt en coördineert daarbij (vooral) onderwijs op het terrein van de leerstoel.
Management. De hoogleraar geeft leiding aan een onderzoeksprogramma op het gebied van de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in het primair onderwijs en de onderwijsleerproblemen die zich bij de verwerving van cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden kunnen voordoen.
De hoogleraar is verantwoordelijk voor het management van zijn of haar onderzoeksgroep en neemt deel aan de managementtaken van de Afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen en de daarbij behorende instituten.
Wat neem je mee
De hoogleraar voldoet aan de volgende functie-eisen:
 • Gepromoveerd in de (ortho)pedagogiek, (ontwikkelings/onderwijs)psychologie, onderwijswetenschappen of een aanverwant wetenschapsgebied.
 • Brede en aantoonbare expertise op het leerstoeldomein.
 • Een visie op onderzoek naar de verwerving van basisvaardigheden en leerproblemen, en de hulp aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften.
 • Zeer goede onderzoekskwaliteiten, onder meer blijkend uit wetenschappelijke artikelen en andere publicaties.
 • Gebleken bekwaamheid in het verwerven van externe financiering voor onderzoek.
 • Geïnteresseerd in valorisatie van onderwijsonderzoek, blijkend uit concrete producten en publicaties.
 • Goede coachende vaardigheden blijkend uit succesvolle begeleiding van promovendi.
 • Goede didactische kwaliteiten en ruime ervaring met het geven van universitair onderwijs, bij voorkeur in bezit van een Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO).
 • Actieve participatie in professionele netwerken op het gebied van onderwijs en onderzoek.
Wat bieden we jou
We bieden een fulltime dienstverband voor 38 uur per week. Het UFO-profiel Hoogleraar is van toepassing.
Het salaris bedraagt, afhankelijk van relevante ervaring bij aanvang van het dienstverband, €6099—€8881 bruto per maand op basis van volledige werktijd (38 uur per week), volgens salarisschaal H2. Dit is exclusief 8% vakantie- en 8,3% eindejaarsuitkering. De Cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing.
Over ons
De Universiteit van Amsterdam is de grootste universiteit van Nederland, met het breedste opleidingsaanbod. Een intellectueel knooppunt met 39.000 studenten, 6.000 medewerkers en 3.000 promovendi. Verbonden door een cultuur van nieuwsgierigheid. Meer lezen.
Binnen de Universiteit van Amsterdam is de bijzondere leerstoel ‘Basisvaardigheden en onderwijsleerproblemen’ gepositioneerd binnen het onderzoeksprogramma ‘Education’ van de Afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen). De hoogleraar zal nauw samenwerken met het overkoepelende onderzoeksprogramma van de pedagogische wetenschappen, ‘Child Development’.
De Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen speelt een leidende rol in het adresseren van de grote maatschappelijke uitdagingen waar de wereld, Nederland en Amsterdam mee worden geconfronteerd, nu en in de toekomst.
Nieuwsgierig naar onze organisatie? Hier leest u meer over werken bij de Universiteit van Amsterdam.
Vragen
Voor vragen over de functie of de afdeling kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met:
 • Prof. dr. Monique Volman (afdelingsvoorzitter), m.l.l.volman@uva.nl
Sollicitatie
Herkent u zich in het profiel en bent u geïnteresseerd in de functie, dan zien we uw sollicitatie graag tegemoet. U kunt via onderstaande link online solliciteren. We ontvangen graag een motivatiebrief en cv als pdf-bestand.
De reactietermijn sluit op 18 september 2022. Sollicitaties die we na de reactietermijn ontvangen, die niet via de link worden verstuurd, of niet compleet zijn, kunnen we helaas niet in behandeling nemen.
Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.
Wij stellen acquisitie niet op prijs

Recruitmentinzichten

Vacatureactiviteit

3 dagen geleden geplaatst

Source

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina