GZ-Psycholoog / Behandelcoördinator Kliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie Almere (32-36 uur)

Vormgeven van kortdurende behandeling voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met complexe psychiatrische problematiek. Jij zorgt ervoor. Zo werk jijVoor wie jij er bent. Jongeren in de leeftijd van voornamelijk 12 tot 18 jaar met complexe psychiatrische problematiek.

In de kliniek hebben we een transmuraal kortdurend specialistisch aanbod zoals acute opnames, diagnostiek en kortdurende behandeling. De behandeling is systeemgericht met als doel de situatie van kind en gezin zo snel mogelijk te stabiliseren. Kortom, je bent er als gz-psycholoog en behandelcoördinator door:te fungeren als eerste aanspreekpunt voor verwijzers en toe te zien op het juiste inhoudelijke en procedurele verloop van zorgtrajecten. een regisserende rol te vervullen bij de aanmelding, coördinatie en opname – en ontslaggesprekken.

de kwaliteit en voortgang van behandelingen te bewaken. vanuit multidisciplinaire samenwerking de activiteiten te faciliteren. samen met de psychiater of klinisch psycholoog verantwoordelijkheid te dragen voor de inhoud van het behandelplan. op indicatie kortdurende behandelingen als farmacotherapie en CGT uit te voeren.

 Jouw nieuwe collega’s van de kliniek wachten al op je. Met jou als behandelcoördinator zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, de opname zo kort en efficiënt mogelijk laten verlopen en een goede overgang naar ambulante zorg te borgen. Daarnaast coördineer je de zorg in overleg met externe betrokkenen, zoals bijvoorbeeld scholen en andere zorgaanbieders.

Binnen het multidisciplinair team werk je nauw samen met andere behandelaren waaronder GZ-psychologen, systeemtherapeut, kinder- en jeugdpsychiaters en klinisch psycholoog. Je neemt deel aan het multidisciplinair overleg. Als behandelcoördinator werk je daarnaast nauw samen met de verpleegkundige- en sociotherapeutische teams, waarbij je samen uitvoering geeft aan de behandeling en het gewenste therapeutische klimaat. Hoe je ons team het beste kunt omschrijven.

 Deskundig, open en collegiaal. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.  Met elkaarBij GGz Centraal rekenen elk jaar zo’n 25.

000 cliënten op ons als de specialist in geestelijke gezondheidszorg. Samen met bijna 3. 000 collega’s willen we elke dag het verschil maken voor onze cliënten. Dit doen wij deskundig en vanuit betrokkenheid.

En door te verbinden, te innoveren en op elkaar te bouwen. Zo werken we samen aan de ggz van nu én van morgen. Meer weten over onze strategische koers. Je leest het hier.

 Onze locaties vind je in het midden van het land. Ons werkgebied strekt zich uit over Eemland, Flevoland, Gooi & Vechtstreek en Veluwe & Veluwe Vallei. Jouw nieuwe werkplek. Fornhese locatie Almere.

 Op deze locatie zijn verschillende behandelingen mogelijk, zoals klinische-, deeltijd- en ambulante behandeling. De focus ligt op het verminderen van de klachten én het ondersteunen van de omgeving. Ouders en/of verzorgers worden actief betrokken bij de behandeling.   Fornhese biedt specialistische kinder- en jeugd ggz voor kinderen van 0 tot 18 jaar en hun naastbetrokkenen.

Vanuit verschillende locaties en samen met ruim 325 collega’s en netwerkpartners ontfermt Fornhese zich over het totale werkgebied van GGz Centraal. Fornhese staat voor een hoge mate van professionaliteit en expertise. Zowel in de directe zorg als in de visie op werkgeverschap. Eigen initiatief, kennisdeling en constructieve samenwerking kenmerkt de collegiale manier van werken.

Wij zorgen voor jouMogelijkheden binnen GGz Centraal zijn er genoeg. Omdat we een grote organisatie zijn met verschillende werklocaties kunnen we inspelen op ontwikkelwensen, functie-inhoud, type behandelprogramma en woon-werkafstand. We zien wie je bent en wat je kan. Ook kun je als gz-psycholoog en behandelcoördinator bij GGz Centraal rekenen op: een bruto maandsalaris tussen € 3.

538, – en € 5. 553, – (CAO GGZ, functiegroep 65) op basis van 36 uur.  een contract voor 32 – 36 uur per week voor onbepaalde tijd. We werken vanuit vertrouwen, dus je krijgt bij ons meteen een vast contract.

een eindejaarsuitkering en een goede pensioenregeling. 166 verlofuren en 35 levensfase-uren op basis van 36 uur.  Zo willen we bijdragen aan een goede werk-privébalans.   een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.

 Daarmee heb je de mogelijkheid om jouw salaris fiscaalvriendelijk in te zetten voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets, aanvullende reiskostenvergoeding of extra verlof.   Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid. Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Wij vragen deze voor je aan en vergoeden de kosten.

 Versterk onsZet jouw talenten in als. gz-psycholoog en behandelcoördinator. op de plek waar het er écht toe doet: versterk. GGz.

Centraal in. Almere. . .

 Wil je meer informatie over de vacature. Bel of app dan met. Cor Anneveldt. (hoofd bedrijfsvoering).

via. +31 622591227 of Margreet van Lookeren Campagne (hoofd behandelprogramma) via +31 623192050. . Voor vragen over de.

sollicitatieprocedure. kun je terecht bij. Recruitment. via.

recruitment@ggzcentraal. nl. of via. +31.

881. 340 415. .  Als we dé geschikte kandidaat hebben gevonden, sluiten we de vacature eerder.

Hebben we onze match nog niet gevonden. Dan zoeken we nog wat langer door. .  

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina