Groepsleerkracht VSO Link- en Schakelklas – De Ambelt – Zwolle

 • Part Time
 • Zwolle
Vakgebied: Leerkracht SBO (speciaal)
Startdatum: Per direct
FTE: 1,0
Type onderwijs:

Functie omschrijving:


Locatie Ambelt Herfterlaan 39, Zwolle

De SO en VSO locaties van de Ambelt verzorgen speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen waarvoor het reguliere onderwijs niet (meer) de juiste plek is. Onze missie De Ambelt is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs waar betrokken professionals samenwerken binnen onze maatschappelijke opdracht om onderwijs te bieden aan leerlingen met psychiatrische- en gedragsproblemen en maatwerk te leveren in hun ondersteuning. Zo werken wij met de leerlingen aan hun toekomst. Link- en schakelklasVoor alle jongeren is het van groot belang om onderwijs te volgen. Dit is cruciaal om hun verdere ontwikkeling te stimuleren. Wanneer jongeren op jeugdige leeftijd buiten de samenleving komen te staan en niet meer participeren, is dit een belemmering voor hun functioneren op volwassen leeftijd en wordt deelnemen aan de samenleving alsmaar moeilijker. In de link- en schakelklas zitten jongeren die veelal een stagnatie in de schoolgang hebben. Het doel van de linkklas is om leerlingen weer vertrouwen te geven in het onderwijs en in zichzelf. In de tussentijd wordt gewerkt aan de schoolgerelateerde problemen om zo in de toekomst in staat te zijn een diploma of deelcertificaten te halen. Leerlingen die in de schakelklas zitten orinteren op stage en proberen te schakelen en door te stromen naar arbeid of dagbesteding. Functiebeschrijving

 • Onderwijsactiviteiten voorbereiden en lesgeven aan een groep leerlingen vanaf 12 jaar;
 • Het betreft een groep leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben, gezien de complexe problematiek;
 • Contacten onderhouden met collegas, ouders en begeleidende hulpverleningsinstanties;
 • Het begeleiden van het praktische schoolse stuk van de leerlingen;
 • Het opstellen en evalueren van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en het bespreken daarvan met de Commissie van Begeleiding, leerling en met ouders;
 • Een positieve werksfeer in de klas creren en een veilig klimaat scheppen waarin iedere leerling zich thuis voelt;
 • Eerste aanspreekpunt voor ouders en hulpverleners als het gaat om praktische informatie;
 • Het observeren van het gedrag van de leerling om zo de ontwikkeling te borgen;
 • Individuele leerlijnen te maken, te volgen en aan te passen.


Werktijdfactor (WTF) 1,0 wtf


Functie-eisen

 • Diploma Pabo/Lerarenopleiding 2e graad
 • Master SEN of andere studie speciaal onderwijs is een pr
 • Affiniteit met het speciaal onderwijs cluster-4 en kennis van de doelgroep
 • Flexibele werkinstelling
 • Doorzettings- en relativeringsvermogen
 • Professionele betrokkenheid vanuit de onderwijssetting en kan hierin mogelijkheden en beperking inschatten van zichzelf
 • Inventief en creatief (out of the box denken)


Wij bieden

Een professioneel en lerend team Een dynamische en uitdagende werkplek Collegiale samenwerking


Interne sc
holing


Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een tijdelijke functie tot einde schooljaar 2020-2021. Een eventuele verlenging behoort tot de mogelijkheden De inschaling zal plaatsvinden conform de CAO-PO in salarisschaal L11 met een maximum van 4.434,- bruto per maand bij een volledig dienstverband en een volledige bevoegdheid en afhankelijk van ervaring.

Omschrijving organisatie:
De Ambelt is een dynamische organisatie met een grote regionale spreiding die voortdurend inspeelt op de actuele ontwikkelingen in het onderwijs en in de orthopedagogiek. Er is sprake van een hoog expertiseniveau van de medewerkers in de verschillende disciplines. De aanwezige deskundigheid wordt actief onderling gedeeld en als vanzelfsprekend steeds aangevuld en verdiept.
De Ambelt heeft scholen in Zwolle, Steenwijk en Hardenberg. Wij bieden onderwijs en ondersteuning aan leerlingen in het basisonderwijs, vmbo en havo. Iedere schooldag zetten deskundige en betrokken professionals zich met hart en ziel in om de leerlingen op de Ambelt ht onderwijs en d ondersteuning te bieden die zij nodig hebben.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina

Groepsleerkracht VSO Link- en Schakelklas – De Ambelt – Zwolle

 • Part Time
 • Zwolle
Vakgebied: Leerkracht SBO (speciaal)
Startdatum: Per direct
FTE: 1,0
Type onderwijs:

Functie omschrijving:


Locatie Ambelt Herfterlaan 39, Zwolle

De SO en VSO locaties van de Ambelt verzorgen speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen waarvoor het reguliere onderwijs niet (meer) de juiste plek is. Onze missie De Ambelt is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs waar betrokken professionals samenwerken binnen onze maatschappelijke opdracht om onderwijs te bieden aan leerlingen met psychiatrische- en gedragsproblemen en maatwerk te leveren in hun ondersteuning. Zo werken wij met de leerlingen aan hun toekomst. Link- en schakelklasVoor alle jongeren is het van groot belang om onderwijs te volgen. Dit is cruciaal om hun verdere ontwikkeling te stimuleren. Wanneer jongeren op jeugdige leeftijd buiten de samenleving komen te staan en niet meer participeren, is dit een belemmering voor hun functioneren op volwassen leeftijd en wordt deelnemen aan de samenleving alsmaar moeilijker. In de link- en schakelklas zitten jongeren die veelal een stagnatie in de schoolgang hebben. Het doel van de linkklas is om leerlingen weer vertrouwen te geven in het onderwijs en in zichzelf. In de tussentijd wordt gewerkt aan de schoolgerelateerde problemen om zo in de toekomst in staat te zijn een diploma of deelcertificaten te halen. Leerlingen die in de schakelklas zitten orinteren op stage en proberen te schakelen en door te stromen naar arbeid of dagbesteding. Functiebeschrijving

 • Onderwijsactiviteiten voorbereiden en lesgeven aan een groep leerlingen vanaf 12 jaar;
 • Het betreft een groep leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben, gezien de complexe problematiek;
 • Contacten onderhouden met collegas, ouders en begeleidende hulpverleningsinstanties;
 • Het begeleiden van het praktische schoolse stuk van de leerlingen;
 • Het opstellen en evalueren van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en het bespreken daarvan met de Commissie van Begeleiding, leerling en met ouders;
 • Een positieve werksfeer in de klas creren en een veilig klimaat scheppen waarin iedere leerling zich thuis voelt;
 • Eerste aanspreekpunt voor ouders en hulpverleners als het gaat om praktische informatie;
 • Het observeren van het gedrag van de leerling om zo de ontwikkeling te borgen;
 • Individuele leerlijnen te maken, te volgen en aan te passen.


Werktijdfactor (WTF) 1,0 wtf


Functie-eisen

 • Diploma Pabo/Lerarenopleiding 2e graad
 • Master SEN of andere studie speciaal onderwijs is een pr
 • Affiniteit met het speciaal onderwijs cluster-4 en kennis van de doelgroep
 • Flexibele werkinstelling
 • Doorzettings- en relativeringsvermogen
 • Professionele betrokkenheid vanuit de onderwijssetting en kan hierin mogelijkheden en beperking inschatten van zichzelf
 • Inventief en creatief (out of the box denken)


Wij bieden

Een professioneel en lerend team Een dynamische en uitdagende werkplek Collegiale samenwerking


Interne sc
holing


Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een tijdelijke functie tot einde schooljaar 2020-2021. Een eventuele verlenging behoort tot de mogelijkheden De inschaling zal plaatsvinden conform de CAO-PO in salarisschaal L11 met een maximum van 4.434,- bruto per maand bij een volledig dienstverband en een volledige bevoegdheid en afhankelijk van ervaring.

Omschrijving organisatie:
De Ambelt is een dynamische organisatie met een grote regionale spreiding die voortdurend inspeelt op de actuele ontwikkelingen in het onderwijs en in de orthopedagogiek. Er is sprake van een hoog expertiseniveau van de medewerkers in de verschillende disciplines. De aanwezige deskundigheid wordt actief onderling gedeeld en als vanzelfsprekend steeds aangevuld en verdiept.
De Ambelt heeft scholen in Zwolle, Steenwijk en Hardenberg. Wij bieden onderwijs en ondersteuning aan leerlingen in het basisonderwijs, vmbo en havo. Iedere schooldag zetten deskundige en betrokken professionals zich met hart en ziel in om de leerlingen op de Ambelt ht onderwijs en d ondersteuning te bieden die zij nodig hebben.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina