Groepsleerkracht basisonderwijs

Je zal aan de slag gaan op een school inAmsterdam Oud Zuid. Voor twee dagen in de week zal je lesgeven aangroep 5 tot het einde van dit schooljaar. In eerste instantie is devacature voor de donderdag en de vrijdag maar er kan eventueelgeschoven worden in de dagen. Er heerst eeninternationaal klimaat binnen de school waarvan veel kinderenouders hebben uit andere landen, of zelf uit een ander land komen.

Het blijft een Nederlandse school waar de voertaal Nederlands is. De school werkt vanuit een positieve visie en het is belangrijk datje hierin mee kan komen. In hetkort: Je gaat voor 2 dagen in deweek aan de slag;Je zal na de kerstvakantiebeginnen tot minimaal einde schooljaar;Jegebruikt een positieve benadering naar deleerlingen;Je zal lesgeven aan groep5.   

[Lees verder ....}

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina