Gedragswetenschapper VSO Link- En Schakelklassen – De Ambelt – Zwolle

 • Part Time
 • Zwolle
Vakgebied: Gedragswetenschapper
Startdatum: Per direct
FTE: 0.8
Type onderwijs:

Functie omschrijving:
Onze missieDe Ambelt is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs waar betrokken professionals samenwerken binnen onze maatschappelijke opdracht om onderwijs te bieden aan leerlingen met psychiatrische- en gedragsproblemen en maatwerk te leveren in hun ondersteuning. Zo werken wij met de leerlingen aan hun toekomst.
Functieomschrijving
De gedragswetenschapper/behandelcordinator voor het onderwijs participeert in de commissie van begeleiding van de afdeling link- en schakel, verder bestaande uit een intern begeleider, gedragswetenschapper en de locatiedirecteur. Periodiek is ook de jeugdarts en schoolmaatschappelijk werker aanwezig.
De gedragswetenschapper/behandelcordinator adviseert schoolleiding ten aanzien van leerlingenzorg. Hij/zij analyseert en beschrijft de onderwijsrelevante beginsituatie van leerlingen en komt tot handelingsgerichte adviezen. Hij/zij kan psychodiagnostisch en orthodidactisch onderzoek verrichten. Daarnaast heeft hij/zij een taak in de leerlingbegeleiding in samenwerking met de intern begeleider en de gedragswetenschapper. Ook neemt hij/zij deel aan professionaliseringsactiviteiten.
Werktijdfactor (WTF)
0,8 wtf
Functieprofiel

 • Minimaal doctoraal of masteropleiding in de orthopedagogiek of ontwikkelingspsychologie met diagnostische aantekening. Bij voorkeur een opleiding tot GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist;
 • Brede kennis van ontwikkelingspsychologie/psychopathologie op het vakgebied van de kinder- en jeugdpsychologie en/of orthopedagogiek/orthodidactiek en het algemene terrein van de leerlingbegeleiding;
 • Kennis van de gedragspatronen van kinderen met cluster-4 problematiek en van kinderen met diverse culturele achtergronden;
 • Kennis van het samenwerkingsverband, de zorgstructuur van het (V)SO en de sociale kaart in de regio;
 • Vaardigheid in het analyseren van problemen, het zoeken van passende oplossingen en het begeleiden van leerlingen;
 • Vaardigheid in het adviseren van ouders/opvoeders, het onderwijsteam en het management.
 • Kennis van schoolangst en schoolverzuim.


Wij bieden

 • Een baan met afwisseling
 • Veel contacten met leerlingen, ouders, leerkrachten en jeugdhulpverleningsinstellingen
 • Partner in multidisciplinair overleg
 • Mogelijkheden voor collegiale intervisie, uitwisseling en overleg


Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een tijdelijke functie op basis van ziektevervanging tot uiterlijk einde schooljaar 2020-2021. De inschaling zal plaatsvinden conform de CAO-PO in salarisschaal 11 met een eindsalaris van 4.861,- bruto per maand bij een volledig dienstverband en afhankelijk van ervaring.

Omschrijving organisatie:
De Ambelt is een dynamische organisatie met een grote regionale spreiding die voortdurend inspeelt op de actuele ontwikkelingen in het onderwijs en in de orthopedagogiek. Er is sprake van een hoog expertiseniveau van de medewerkers in de verschillende disciplines. De aanwezige deskundigheid wordt actief onderling gedeeld en als vanzelfsprekend steeds aangevuld en verdiept.
De Ambelt heeft scholen in Zwolle, Steenwijk en Hardenberg. Wij bieden onderwijs en ondersteuning aan leerlingen in het basisonderwijs, vmbo en havo. Iedere schooldag zetten deskundige en betrokken professionals zich met hart en ziel in om de leerlingen op de Ambelt ht onderwijs en d ondersteuning te bieden die zij nodig hebben.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina