Ervaren jeugdzorg professional

Ben jij een ervaren, gedreven jeugdbeschermer/gezinsvoogd die graag voor één van onze christelijke opdrachtgevers jouw expertise wil inzetten. Dan kom ik graag in contact met jou. Als jeugdbeschermer/gezinsvoogd ga jij aan de slag met gezinnen in de gedwongen hulpverlening binnen de jeugdzorg/jeugdbescherming nadat een rechter een jeugdbeschermingsmaatregel heeft opgelegd. Deze maatregel wordt opgelegd wanneer er sprake is van ernstige problematieken in een gezin, bijvoorbeeld verslaving, ziekte, dak- thuisloosheid, misbruik en/of huiselijk geweld.

Veelal is er in eerste instantie geprobeerd het gezin op vrijwillige basis hulp te bieden en zo te werken naar een oplossing. Wanneer dit niet lukt en de veiligheid van het kind/kinderen in het gezin niet gewaarborgd kan worden, kan de rechter een gedwongen maatregel opleggen. Jouw taken als jeugdbeschermer/gezinsvoogd zijn: Het voeren van gesprekken met cliënten, het systeem en keten partners; Het in kaart brengen van de zorgvraag/zorgbehoefte; Het geven va een voorlopig indicatiebesluit en begeleidings- en opnameadvies; Het bemiddelen en adviseren bij het zoeken naar een passend hulpaanbod en waar nodig cliënt doorverwijzen; Het uitvoeren van de werkzaamheden omtrent intake, start van de zorg en indicatiestelling; Het coördineren van interne doorstroom van cliënten; Het verschaffen van informatie aan hulpverleners en betrokken partijen; Het rapporteren in cliëntsystemen en het beheren van applicaties; Het onderhouden van contact met ketenpartners die betrokken zijn bij het proces.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina