Einstein Zorgcoach

 • Part Time
 • Friesland

Sinds het schooljaar 2018-2019 hebben we voor leerlingen met een informatieverwerkingsprobleem (ASS/ hoogbegaafdheid etc) een voorziening, namelijk de Einstein Class. Deze groep krijgt zijn onderwijs in een apart schoolgebouw waar in een rustige omgeving ruimte is voor leren en ontspanning. De Einstein Class is de verzamelnaam voor 4 arrangementen (van lichte tot zeer zware ondersteuning) voor leerlingen met ASS en andere informatieverwerkingsproblematiek en is een initiatief van CSG Anna Maria van Schurman (onderdeel van CVO-NWF), Renn4, het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard en de Gemeente Waadhoeke. De initiatiefnemers brengen allemaal hun eigen expertise in binnen het gebouw. De Einstein Class is de enige in zijn soort in Friesland, speciaal binnen het regulier onderwijs.

Voor het eerst werken Onderwijs en Zorg echt samen!

 • In de Einstein Class worden trajecten geboden voor jongeren die tijdelijk meer nodig hebben dan het extra ondersteuningsaanbod binnen de (eigen) reguliere school. Binnen de Einstein Class kan optimaal ingespeeld worden op de individuele ondersteuningsbehoefte van de jongere. We bieden in vier arrangement (van licht naar zwaar) ondersteuning aan. Arrangement 4 (onderwijs-zorg arrangement) krijgt maatwerk geleverd op zowel onderwijs als zorggebied in het speciale Einstein gebouw.
 • Binnen de Einstein Class werk je met collega’s (gedragsdeskundigen, docenten, pedagogisch medewerkers, gebiedsteammedewerkers en zorgproffesionals) aan de doorgaande ontwikkellijn voor leerlingen. De Einstein Class bestaat uit vier arrangementen, de leerlingen in arrangement 4 zitten in groepen van max 10 in een ruimte. In totaal zijn er volgend jaar ongeveer 80 Einstein leerlingen binnen de complete Einstein Class
 • Werktijden zijn van 8.00-17.00 uur.

Per 1 augustus 2021 zoeken wij een Einstein Coach (pedagoog / zorgmedewerker binnen de Einstein Class)

Het gaat om een reguliere vacature met een omvang van totale werktijdfactor van 0.8 fte.
Het betreft het begeleiden van leerlingen binnen de Einstein Class, een speciaal concept voor leerlingen met Autisme.

Functieomschrijving Einstein Coach:

De Einstein Coach:

 • Medewerker heeft een SKJ registratie
 • is laagdrempelig, toegankelijk en goed aanspreekbaar voor ouders, leerlingen en school
 • werkt vanuit de pedagogische driehoek, waarbij hij/zij voornamelijk gericht is op het domein school, maar waar nodig ook binnen de de andere twee domeinen (te weten thuis en vrije tijd) werkzaamheden kan verrichten.
 • is in staat om als doorverwijzer op te treden door de kennis over en betrokkenheid bij verschillende hulpverleningsinstanties (netwerk)
 • is uitnodigend en betrokken
 • heeft affiniteit met de doelgroep en het onderwijs
 • heeft affiniteit, interesse en kennis van autisme spectrum stoornis (ASS)
 • kan leerlingen helpen te ontprikkelen als ze vast gelopen zijn.
 • heeft kennis van ontwikkelperspectiefplannen (OPP) en planmatig handelen en kan dit in de organisatie uitdragen
 • werkt op een oplossingsgerichte wijze, waarbij hij vooral gericht is op de talenten, mogelijkheden en kwaliteiten van de ander
 • kan in teamverband werken
 • beschikt over coachende capaciteiten
 • kan ‘out of the box’-denken (is flexibel en kan adequaat inspringen op uiteenlopende vragen)
 • is een afgestudeerd pedagoog/maatschappelijkwerker/jeugdzorgwerker
 • kan zich schriftelijk en mondeling goed uiten

Opleiding

 • HBO werk- en denkniveau met SKJ registratie

Omvang en inschaling

 • 0.8 fte met ingang van schooljaar 2021-2022
 • Indicatie schaal 8 CAO VO / op basis van ervaring en opleiding
 • Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke aanstelling (schooljaar) met uitzicht op vast.

Einstein Class

Galjoen 29

8802 NE Franeker

Meer Informatie omtrent de Einstein Class kunt u vinden op onze website: www.annamaria.nl

Functievereisten

Opleiding

 • HBO werk- en denkniveau met SKJ registratie

Enthousiast?
Twijfel niet en solliciteer vóór 17 juni 2021.

Wil je eerst meer weten over deze functie? Bel dan met dhr. T. Haarsma leidinggevende Einstein Class 06-22 08 43 23.

 • De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 21 juni 2021
 • Een meeloopmoment maakt onderdeel uit van de procedure

Solliciteren via de link: Einstein Zorgcoach (0,80 FTE) – Vereniging voor CVO in Noord- en West-Fryslân (recruitee.com)

Bedrijfsprofiel

De Christelijke Scholengemeenschap Anna Maria van Schurman (AMS) gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noordwest-Friesland te Franeker. Op dit moment werken er bij AMS ruim 120 mensen en heeft de school meer dan 1150 leerlingen.

Onze scholengemeenschap is een christelijke scholengemeenschap. Voor ons is de Bijbel een belangrijke inspiratiebron, met name als het gaat over de manier waarop wij vinden dat je met elkaar en met de omgeving moet omgaan. Verder beginnen we de schooldag met een bezinningsmoment en wordt aandacht geschonken aan de Christelijke feestdagen. Wij geloven dat ieder mens van God heel eigen speciale (unieke) mogelijkheden heeft gekregen.

Daarom proberen we op school met bovenstaande noties rekening te houden. Elke dag hopen we te bereiken dat we met elkaar, groot en klein, oud en jong, zò omgaan, dat gesproken kan worden van hulpvaardigheid, rechtvaardigheid, dienstbaarheid en solidariteit. Kortom: een humane school, waar leerlingen zich thuis voelen.

Alle ouders/verzorgers die hun kind aanmelden moeten er rekening mee houden dat het bijzondere karakter van onze scholengemeenschap ook in de lessituaties en lessenverdeling naar voren komt. Alle leerlingen volgen godsdienstlessen en doen mee aan dagopening en eventueel andere godsdienstig gerichte gebeurtenissen in het schooljaar.

Onze school is een open christelijke scholengemeenschap, d.w.z. dat wij voor iedereen die dat wil onderwijs willen verzorgen, ook voor mensen met een andere achtergrond. Wat wij verwachten is dat ouders en leerlingen onze uitgangspunten respecteren. In ons onderwijs leren wij leerlingen ook respect te hebben voor andersdenkenden.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina