Docent Pedagogisch Werk, Kinderopvang – ROC Mondriaan – Den Haag

Verzorgen van onderwijs:
 • verzorgen van het volledige leerproces;
 • het leveren van een bijdrage aan de vormgeving van een lesprogramma per leerjaar door de selectie van opdrachten en lesmateriaal uit bestaande leerboeken en digitaal materiaal;
 • motiveren en stimuleren van studenten;
 • bijdragen aan de vernieuwing van het onderwijs;
 • afnemen en beoordelen van toetsen;
 • (op ten duur) coachen, begeleiden en instrueren van beginnende docenten, instructeurs en assistenten.


Uitvoeren van de studieloopbaanbegeleiding
:

 • zorgdragen voor de begeleiding van studenten;
 • coachen en begeleiden van studenten bij de uitvoering van het leertraject;
 • onderhouden van contacten met ouders/verzorgers/werkveld.


Leveren van een bijdrage aan de kwalificering
:

 • beoordelen en waarderen van het portfolio/examendossier;
 • bewaken van het opleidingenportfolio;
 • communiceren van de resultaten aan de student.


Professionalisering
:

 • bewaken van de eigen professionele ontwikkeling (wet BIO);
 • bijdragen aan de professionalisering.


Overige activiteiten
:

 • deel uitmaken van een resultaatverantwoordelijk team;
 • verrichten van organisatorische activiteiten;
 • zorgdragen voor de administratieve verwerking van uiteenlopende onderwijs gerelateerde zaken;
 • uitvoeren van stagebezoeken.

Deze functie is structureel. De aanstelling zal in een tijdelijk dienstverband aanvangen.

Wij bieden je een prettige werkomgeving bij een dynamische en op ontwikkeling gerichte organisatie. Het betreft een functie op functieniveau LB. Het salaris bedraagt minimaal € 2.915,- en maximaal € 4.359,- bruto bij een volledige betrekking (1 fte is 37 uur per week). Doorgroei naar salarisschaal LC behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast bieden wij gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering van 8,33% in december, reiskostenvergoeding, een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering en 30 vakantiedagen. Bovendien kent ROC Mondriaan goede scholings- en opleidingsmogelijkheden. We zijn de grootste opleider voor middelbaar beroepsonderwijs in regio Haaglanden met onder meer 240 opleidingen, ruim 20.000 mbo-studenten en 5.000 cursisten educatie en volwassenonderwijs. Mondriaan leidt zijn studenten op tot vakmensen: goed voorbereid op een vervolgopleiding en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daarnaast draagt Mondriaan bij aan de ontwikkeling van zijn studenten tot verantwoordelijke burgers. Zo vinden onze studenten een waardevolle plek in de maatschappij en dragen ze bij aan de economische en sociale groei van de regio.

Naast opleider zijn we een stabiele en betrokken werkgever voor circa 2.100 collega’s. Elke collega brengt een eigen achtergrond en talent mee. Met elkaar bereiden we jongeren voor op de arbeidsmarkt van morgen. Binnen ROC Mondriaan vind jij jouw plek bij de School voor Dienstverlening Zorg en Welzijn Den Haag,

ROC Mondriaan School voor Dienstverlening Zorg en Welzijn Den Haag verzorgt de opleidingen Dienstverlening (Helpende Zorg en Welzijn en Facilitaire Dienstverlening, niveau 2) en Pedagogisch Werk en Maatschappelijke Zorg (niveau 3). Bij de school werken ruim 80 collega’s die het onderwijs verzorgen en een staf van 10 medewerkers. Met elkaar geven we vorm aan het onderwijs, op basis van een gezamenlijke visie waarbij de kansen voor de student centraal staan en we de verbinding met het dynamische werkveld zoeken.
We vragen van een nieuwe collega deskundigheid en een lerende houding, die past bij de diversiteit en leefwereld van onze studenten.

De school zoekt per direct voor de opleiding Dienstverlening niveau 2 en Pedagogisch werk niveau 3 een Docent Pedagogisch Werk, Kinderopvang voor 0,8 fte.

 • een tweedegraads bevoegdheid of een afgeronde relevante hbo opleiding pedagogiek en een Pedagogisch Didactische Getuigschrift, bezig met een van de voornoemde opleidingen of bereid deze te gaan volgen (zij-instroom);
 • inzicht in de structuur van de Welzijnsbranche;
 • theoretische kennis en praktijkkennis op het vakgebied (Zorg en) Welzijn of aantoonbare affiniteit daarmee;
 • theoretische kennis en praktijkkennis op het vakgebied van de opleiding Pedagogisch Werker;
 • een goed beeld hebben van de student van de opleiding Pedagogisch Werk;
 • kennis van het kwalificatiedossier van de opleiding Pedagogisch Werk;
 • situatief les kunnen geven (onderwijs in de praktijk);
 • leerstof kunnen vertalen naar praktijk/stagesituatie;
 • bij voorkeur recente onderwijservaring in het mbo;
 • kennis van didactische methoden en technieken en vaardigheid in het toepassen ervan;
 • in staat zijn (of open staan) voor de inzet van technologie in het onderwijsleerproces;
 • verantwoordelijkheid nemen voor afstemming en afspraken met collega’s en de praktijk;
 • goede communicatieve vaardigheden;
 • oplossingsgerichte en proactieve houding;
 • grote mate van zelfstandigheid;
 • ontwikkelingsgericht kunnen werken;
 • ondernemingszin;
 • vaardigheid in het coachen, motiveren en stimuleren van studenten.

Voor alle aanstellingen geldt dat men in beginsel op elke plek binnen ROC Mondriaan ingezet kan worden. Voor benoeming is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. Het opvragen van referenties en eventueel een assessment en/of proefles maken onderdeel uit van de procedure. Alleen kandidaten die aan de functie-eisen voldoen, kunnen worden uitgenodigd voor een gesprek.

Deze vacature is zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Voor meer informatie over de vacature kan je contact opnemen met mevrouw W. Arends, schooldirecteur, te bereiken via telefoonnummer 06-20099922.

Heb je belangstelling voor deze functie en voldoe je aan het gewenste profiel, dan kun je vóór 4 juni 2021 solliciteren via de sollicitatiebutton. Gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 7 juni 2021.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina