DIrecteur de Bolster (1,0 fte) – PCBO Amersfoort via Scolix – Leusden

 • Part Time
 • Leusden

DIrecteur de Bolster (1,0 fte)

mensgericht | besluitvaardig | doortastend

Het zien van spelende kinderen, verdeeld over een van de pleinen (mét kastanjebomen) die de monumentale panden van De Bolster rijk is, maakt je elke dag opnieuw blij en doet je beseffen waarom je voor dit vak hebt gekozen. Voor de school begint zeg je iedereen gedag en is er een briefing voor het team. Daarna ben je op het plein te vinden, je heet de kinderen welkom en begroet de ouders. Als de lessen starten is het tijd voor een kop koffie en het beantwoorden van belangrijke e-mails, zodat je alle rust hebt voor het overleg met het MT om de lopende zaken door te nemen, casuïstiek te bespreken en vervolgacties uit te zetten.Daarna neem je de week door met de administratieve ondersteuning en de conciërge. Nog een rondje door de school, hier en daar een kort bezoekje in de klas en dan naar de andere locatie 100 meter verderop om te zien hoe een plusklas werkt aan het project Engels “Talk of the Town”. Na de eerste weken, waarin je vooral veel informatie over De Bolster tot je hebt genomen, ga je samen met het team aan de slag om De Bolster (nog beter) op de kaart te zetten in dit prachtige deel van Amersfoort. Op basis van je analyse stel je met het team een plan op voor de lange termijn, concreet, doel- en resultaatgericht. Je maakt heldere afspraken, deelt verwachtingen, monitort de voortgang, spreekt mensen aan op hun eigen verantwoordelijkheid én viert successen.Als directeur van De Bolster bouw je hiermee verder aan de goede basis die in de afgelopen jaren is gelegd. Het aanbod binnen de school is divers en goed gedifferentieerd, er is zichtbare ondersteuning voor álle kinderen die dat nodig hebben met een breed aanbod voor de meer- en hoogbegaafden. Aan jou om de goede zaken te behouden, te borgen en stapsgewijs te werken aan:

 • het concretiseren en in de praktijk brengen van de beschreven visie;
 • de borging van het uitstekende pedagogische klimaat;
 • profilering van De Bolster in de nieuwe wijk en bestaande wijk: het zichtbaar maken van de kwaliteit van het onderwijs;
 • verdere ontwikkeling van een professionele cultuur en lerende organisatie;
 • een nieuwe organisatiestructuur waarin leiderschap gedeeld wordt.

De directie bestond tot voor kort uit twee directeuren (1,5 fte) die gezamenlijk verantwoordelijk waren voor beide locaties. Vanwege pensionering enerzijds en een nieuwe uitdaging anderzijds is deze vacature ontstaan. Er wordt één sterke en ervaren directeur geworven die de organisatie- en directiestructuur binnen de school kan herzien. Natuurlijk in dialoog met het team en het bestuur.


Ingangsdatum
: 01-03-2021


Informatie over de organisatie

De Bolster staat in het Bergkwartier in Amersfoort. De wijk huisvest relatief veel hoogopgeleide gezinnen. De ongeveer 430 leerlingen zijn verdeeld over twee locaties. De onder- en bovenbouw gaan naar de hoofdlocatie van De Bolster, de middenbouw gaat naar De Stek, die op 100 meter loopafstand ligt. Het team bestaat uit deskundige, betrokken en enthousiaste collega’s. Sommige collega’s zijn net op De Bolster gestart, andere collega’s werken er al vele jaren met plezier. Dat uit zich bijvoorbeeld in weinig lesuitval, want de bereidheid is groot om in te vallen voor een zieke collega. De medezeggenschapsraad en leerlingraad onderschrijven de prettige sfeer en goede onderlinge samenwerking.Ouders van kinderen op De Bolster zijn actief en meedenkend. Ze zijn betrokken en geven de leerkrachten het gevoel dat ze door hen gesteund worden. Er is sprake van een open, brede christelijke identiteit, waarin vooral gedeelde waarden en normen centraal staan.De school staat er goed voor: heeft een goed leerklimaat, een prettig en veilig schoolklimaat, mooie schoolgebouwen met prachtige natuurlijke schoolpleinen. De beoordeling is goed, het team, de ouders en de kinderen zijn enthousiast. Alle ingrediënten zijn aanwezig om de school positief te promoten in de doorgroeiende kinderrijke wijk.

Klik hier voor meer informatie over De Bolster: https://bolster.pcboamersfoort.nl/


PCBO Amersfoort

Een rijkgeschakeerde stichting voor protestants-christelijk basisonderwijs met 13 diverse scholen;12 scholen voor regulier en 1 school voor speciaal basisonderwijs. Onderwijs wordt gegeven vanuit sociaal-christelijke waarden die breed gedragen worden in de samenleving. De scholen staan open voor interculturele en interreligieuze ontmoetingen. Diversiteit is waardevol, omdat verschillen verrijken en overeenkomsten verbinden. Concreet betekent dit elkaar willen leren kennen, met elkaar in gesprek gaan en blijven, samen leren en samen werken met bijvoorbeeld kinderopvang, andere scholen en sportvoorzieningen in wijken rond de school.Om het beste uit elk kind te halen wordt er inclusief gedacht en gewerkt met ambitie: Differentiatie van het onderwijs zodat alle kinderen tot hun recht komen en ze uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen. Dat betekent dat ook alle collega’s bij PCBO Amersfoort worden uitgedaagd zich te blijven ontwikkelen tot een hoge mate van professionaliteit.

Klik hier voor informatie over PCBO Amersfoort: https://pcboamersfoort.nl/

Wat vragen wij


Competenties & vaardigheden


 • Toegankelijk
  : Je hebt een open houding en bent toegankelijk en zichtbaar voor zowel kinderen, ouders als teamleden.

 • Communicatief vaardig
  : Je communicatiestijl is open en transparant, empathisch én je communiceert duidelijk wat je verwacht of nodig hebt van anderen voor de uitvoering van werkzaamheden.

 • Sensitief
  : Je hebt een goed ontwikkelde omgevings- en organisatiesensitiviteit, anticipeert op gevoelens en belangen van anderen en past het handelen hierop aan, toont respect voor verschillende zienswijzen.

 • Situationeel en waarderend leiderschap
  : Je spreekt anderen aan op hun ontwikkeling en bijdrage en stelt je daarbij kritisch op vanuit een begripvolle houding, je denkt mee, creëert vertrouwen en ondersteunt, benoemt kwaliteiten van collega’s en gebruikt deze om ze te motiveren.

 • Doel- en resultaatgericht
  : Je weet algemeen geformuleerd beleid te vertalen naar plannen met duidelijke mijlpalen en eindresultaten, je houdt focus, stelt prioriteiten, geeft vertrouwen en ruimte binnen de vastgestelde kaders en vraagt verantwoording. Door jouw planmatige aanpak ondersteun je medewerkers de geplande resultaten te behalen en in te laten zien wat het resultaat is van de gezamenlijke inspanningen.

 • Besluitvaardig
  : Je durft knopen door te hakken en kunt je beslissing helder uitleggen.

 • Samenwerken
  : Je initieert, stimuleert en draagt actief bij aan een sfeer waarin samenwerking centraal staat en onderhoudt goede relaties met de belangrijkste stakeholders.

 • Persoonskenmerken
  : Je hebt humor, bent betrouwbaar, flexibel en consequent, reflectief en integer.


Functie-eisen

 • Vakmanschap: je beschikt over relevante vakkennis, deskundigheid en vaardigheden om de functie uit te oefenen.
 • Bij voorkeur een afgeronde HBO-Master of Universitaire opleiding.
 • In het bezit van een schoolleidersdiploma.
 • Enkele jaren aantoonbare ervaring als leidinggevende.
 • Ervaring met veranderkundige trajecten.
 • Ervaring met profilering van een (onderwijskundige) organisatie.

Het onderschrijven van de protestants christelijke identiteit van de organisatie; werken en geven van onderwijs vanuit christelijk waarden.


Wat bieden wij?

 • Een school met een stevig fundament en volop kansen om zich verder te ontwikkelen en te positioneren in de wijk.
 • Een betrokken team dat graag samen met jou wil werken aan toekomstbestendig onderwijs.
 • Ruime scholings- en ontwikkelmogelijkheden.
 • Betrokken collega-directeuren, bestuur en stafpersoneel die ondersteunend zijn aan het onderwijs op de scholen.


Schaal
: € 3.459 – € 5.527 | cao PO D12


Selectieprocedure

ScoliX begeleidt deze werving & selectieprocedure voor PCBO Amersfoort. Graag ontvangen wij je cv en motivatiebrief uiterlijk 16 november 2020 voor 09.00 uur via de sollicitatiebutton.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie (BAC) zijn gepland in december.


Belangrijke data

Sluitingsdatum: 16 november 2020

Voorgesprekken ScoliX: 24 – 26 november 2020

1e gesprek BAC: 2 december 2020

2e gesprek BAC: 9 december 2020

Wil je in je agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Thijs Conijn via thijsconijn@scolix.nl of 020 737 00 61.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina