Directeur (De Achtbaan) – SKOSS – Soest

 • Part Time
 • Soest
Vakgebied: Adjunct-Directeur (primair)
Startdatum: Per direct
FTE: 1,0
Type onderwijs:

Functie omschrijving:


Onderwijskundig directeur (0,8 1,0 fte)

Samenwerking (KC-ontwikkeling) Onderwijsvernieuwing daadkrachtig/professioneel/communicatief/empathisch


DE FUNCTIE IN HET KORT

Vanuit onderwijskundig leiderschap weet u op inspirerende wijze het onderwijs op De Achtbaan vorm te geven. Als directeur vertaalt u stichtingsbrede ontwikkelingen richting eigentijds leren in het onderwijs en zoekt daarbij actief verbinding met partners binnen het IKC en in de wijk. Als directeur weet u de kwaliteiten van het team hierbij te benutten. Samen maakt u de uitgangspunten van een professionele, lerende organisatie zichtbaar in voorbeeldgedrag en handelen. U communiceert helder en duidelijk met teamleden, ouders en leerlingen, en bent zichtbaar. U bent trots op de school en maakt keuzes en neemt besluiten in het belang van de school.


INGANGSDATUM

 • z.s.m. uiterlijk m.i.v. 01-01-2021


BEDRIJFSINFORMATIE

De Achtbaan is een K.C. school in Soest. De samenwerking met BSO, peuteropvang en kinderdagverblijf is praktisch goed ingericht. Er wordt nu gezocht naar meer inhoudelijke samenwerking vanuit een gedeelde visie.De Achtbaan is een echte wijkschool en staat als enige school in de wijk Klaarwater. De meeste van de circa 180 leerlingen komen uit de buurt. De gevarieerde samenstelling van de wijk is dan ook terug te zien in de leerlingpopulatie. De populatie van de wijk is aan het verjongen. Dit biedt de school de potentie om te groeien. De Achtbaan heeft ook een brede maatschappelijke positie in de wijk en benut de omliggende faciliteiten, zoals het grote park in de buurt van de school.Recent is het schoolgebouw gerenoveerd. Het veertig jaar oude gebouw ziet er weer als nieuw uit. Het gebouw is licht door de vele ramen en ademt rust en ruimte uit. De school beschikt over negen lokalen, waarvan er nu zeven in gebruik zijn omdat er wordt gewerkt met twee combinatiegroepen. Verder is er een grote vergaderruimte, voldoende kantoorruimte, een brede gang en een grote centrale hal.Op De Achtbaan wordt resultaat- en handelingsgericht gewerkt op drie niveaus. Bij de kleutergroepen wordt thematisch gewerkt. De leerkrachten hebben goed zicht op de prestaties van de leerlingen en het onderwijsleerproces. Dit wordt gezien als een stevige basis voor verdere kwaliteitsontwikkeling.Sinds 2019 is een intensief traject gestart rondom expliciete directe instructie (EDI). Dit schooljaar wordt EDI verder gemplementeerd, zodat dit een structurele plek krijgt binnen de school.De school vormt een afspiegeling van de maatschappij en wil de leerlingen goed voorbereiden op het samenleven en samenwerken met verschillende mensen. De Achtbaan is een Vreedzame school: de leerlingen wordt geleerd respect te hebben voor anderen en hun opvattingen. Die verschillen maken de school levendig en leerzaam.Het team van De Achtbaan bestaat uit 20 personen (stabiel, positief en betrokken). Naast de directeur is er een adjunct, een IBer en een RTer aanwezig. Ook is er een administratief medewerker en een concirge op de school. Het team is goed op elkaar ingespeeld.SKOSS houdt zes RK basisscholen in Soest en Soesterberg in stand met ruim 1400 leerlingen en 130 personeelsleden. De stichting biedt basisonderwijs van hoogwaardige kwaliteit en geeft een eigentijdse invulling aan de katholieke identiteit. De volgende kernwaarden staan centraal: kindgericht, talentgericht, kwaliteit, inspirerend, ambitieus en verbindend.Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter college van bestuur. De raad van toezicht is de toezichthouder. De schooldirecteuren zijn binnen de vigerende afspraken integraal verantwoordelijk voor hun school. Ze maken deel uit van het management overleg (MO), waarin onderlinge samenwerking op organisatie- en beleidsniveau centraal staat. Bovenschools is er een secretariaat en een HRM-medewerker. Overige ondersteunende expertise op gebieden als financin, huisvesting e.d. wordt extern ingehuurd.


De missie van de stichting luidt: Ieder kind mag er zijn!

Meer informatie vindt u op de website van De Achtbaan Soest en de website van SKOSS.


WAT VRAGEN WIJ?

 • Een onderwijsbevoegdheid PO;
 • Een afgeronde schoolleidersopleiding;
 • Een registratie in het schoolleidersregister;
 • Ervaring als leidinggevende;
 • De Katholieke identiteit van de stichting eigentijds kunnen vertalen naar het onderwijs;
 • Integraal verantwoordelijk directeur.

COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN


Onze toekomstige directeur:

 • Borgt en ontwikkelt vanuit onderwijskundig leiderschap de zorgstructuur en de kwaliteitscyclus;
 • Geeft vanuit een eigentijdse visie leiding aan een team van professionals, benut de kwaliteiten van teamleden en onderscheidt taken en verantwoordelijkheden;
 • Vertaalt ontwikkelingen binnen de organisatie en de omgeving naar onderwijsplannen en uitvoeringsprogrammas voor de school, met aandacht voor gepersonaliseerd leren en KC-ontwikkeling;
 • Zorgt voor verbinding van de school met externe partners, waarbij de doorgaande lijn van 0-12 jaar en actief burgerschap centraal staan;
 • Kan leiding geven aan veranderprocessen en werkt projectmatig;
 • Is zichtbaar en gaat op proactieve, positieve en professionele wijze in gesprek met het team, leerlingen, ouders en de wijk;

Houdt de eigen professionele ontwikkeling actueel en levert een actieve bijdrage aan het MO en het beleid van SKOSS.


WAT BIEDEN WIJ?


Stichting Katholiek Onderwijs Soest-Soesterberg biedt:

 • Een K.C. in ontwikkeling;
 • Een enthousiast team;
 • Gemoderniseerde huisvesting;
 • Betrokken collega-directeuren die gericht zijn op samenwerking;
 • Mogelijkheid tot onderwijsinnovatie;
 • Maatschappelijk georinteerde scholen en burgerschapsvorming van leerlingen.


SCHAAL


Conform D11 CAO-PO


Omschrijving organisatie:

SKOSS beheert zes basisscholen met ongeveer 1300 leerlingen en 130 personeelsleden.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina