Beleidsmedewerker A Participatiebeleid (24 uur per week)

Heb jij hart voor én kennis van participatie van cliënten en pleegouders binnen alle niveaus van onze organisatie. Heb jij een verbindende houding die gericht is op het versterken van medezeggenschap van cliënten en pleegouders. Weet jij medewerkers en management te prikkelen, enthousiasmeren en ondersteunen bij het vorm en inhoud geven aan participatie. Dan is Combinatie Jeugdzorg op zoek naar jou.

Jouw rolParticipatie is een belangrijk beleidsthema binnen Combinatie Jeugdzorg. We hebben een lange traditie op het gebied van participatie van jeugdigen en (pleeg)ouders. Cliëntgerichte hulpverlening is de basis van ons werk. Cliënten en pleegouders hebben binnen onze organisatie actief zeggenschap over de hulp in hun persoonlijke situatie en de wijze waarop we hulp organiseren en vastleggen in beleid.

Daarbij onderzoeken we wat de beste manier is om ervaringsdeskundigheid van jeugdigen en (pleeg)ouders in te zetten en verder te ontwikkelen. Als beleidsmedewerker participatiebeleid ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en borgen van participatiebeleid en adviseert hierbij rechtstreeks aan de Raad van Bestuur. Je ondersteunt de medezeggenschapsraden Cliëntenraad en Pleegouderraad en zorgt als ambtelijk secretaris van de onafhankelijke klachtencommissie voor een adequate uitvoering van de interne klachtenprocedure. Je geeft gezicht aan het participatiebeleid binnen en buiten onze organisatie en werkt hierbij samen met anderen.

Je hebt een duidelijke visie op participatie, staat stevig in je schoenen en deinst niet terug voor een stevig gesprek. Vanuit je rol houd je daarbij rekening met verschillende perspectieven en belangen. Op dit moment wordt de structuur m. b.

t. participatiebeleid opnieuw ingericht. Naast de functie beleidsmedewerker A richten we een Participatieteam in, bestaande uit een aantal jeugdzorgwerkers die als kwartiermakers (pleeg)jongerenparticipatie gaan ontwikkelen. Als beleidsmedewerker A werk je mee aan de inrichting van de nieuwe structuur en werk je samen in het Participatieteam.

Je werk bestaat uit…Onderbouwd en zelfstandig geven van (gevraagd en ongevraagd) advies aan de bestuurder. Op regionaal en landelijk niveau vertegenwoordigen van het participatiebeleid van Combinatie Jeugdzorg met oog voor strategische belangen hierbij. Ondersteunen van Cliëntenraad en Pleegouderraad en daarmee samenhangende taken. Ontvangen van klachten van cliënten en (pleeg)ouders en in samenwerking met klagers, medewerkers en de klachtencommissie zorgdragen voor een zorgvuldige klachtbehandeling, onder andere gericht op leren en verbeteren.

Zorgdragen voor actuele kennis van nieuwe ontwikkelingen en relevante wet- en regelgeving op het gebied van participatie. Ontwikkelen en ondersteunen van de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de organisatie. (Door)ontwikkelen en (mede) uitvoeren van diverse thema’s en activiteiten in het kader van participatiebeleid zoals Training Cliëntparticipatie, jongerenaudits, cliënt- en pleegouderfeedback, (privacy)rechten & belangen van cliënten en (pleeg)ouders. Samen met het Participatieteam ondersteunen van de zeggenschap van (pleeg)jongeren en inventariseren van signalen die kunnen leiden tot nieuw beleid.

Jouw werkplekDe beleidsmedewerker A participatiebeleid gaat deel uitmaken van het team Beleid & Kwaliteit. Doel van het team is het voorbereiden, ontwikkelen en (mede) implementeren van beleid en het adviseren van bestuur, management en medewerkers hierbij. Daarnaast werkt de beleidsmedewerker A samen in het nog in te stellen Participatieteam. Jouw inbrengJe beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding.

Je bent bekend met de jeugdzorg. Het hebben van een netwerk (regionaal, landelijk) op het gebied van participatie en ervaringsdeskundigheid is een pré. Je hebt enige kennis van relevante wet- en regelgeving m. b.

t. medezeggenschap, klachtrecht, Rechten van het Kind en privacy. Je toont affiniteit met participatie en ervaringsdeskundigheid en hebt ervaring met het ontwikkelen van of bijdragen aan beleid, bijvoorbeeld door deelname aan projecten of werkgroepen. Je denkt vanuit cliëntperspectief en weet hoe dit in beleid uitgewerkt kan worden.

Je bent in staat om complexe problematiek te duiden en te vertalen naar heldere beleidslijnen en oplossingsrichtingen. Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en kunt heldere beleidsnotities en projectplannen opstellen. Je bent organisatiesensitief, analytisch en weet hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Je bent in staat op verbindende wijze te communiceren met cliënten, (pleeg)ouders en professionals binnen en buiten onze organisatie.

Je weet te enthousiasmeren en hebt een positief kritische houding. Onze inbreng Binnen het team Beleid & Kwaliteit heerst een open, collegiale en prettige werksfeer. Plezier met elkaar en betrokkenheid bij werk en collega’s spelen een belangrijke rol binnen Combinatie Jeugdzorg. Er is ruimte om met elkaar te reflecteren en om met en van elkaar te leren.

CAO Jeugdzorg. Salariëring volgens schaal 10 met een minimum van €2832,- en een maximum van €4255,- bij een volledig dienstverband (36 uur). Een contract voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar. Pensioenregeling van Zorg & Welzijn en een dertiende maand.

Uitgebreid intern scholingsaanbod. Dit zijn wij. Combinatie Jeugdzorg helpt kinderen, jongeren en hun gezinnen bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien. Onze behandeling is gericht op het gezin en de naaste omgeving van het gezin.

Samen werken we zoveel mogelijk in de thuissituatie, waar nodig gecombineerd met hulp op een van onze locaties. Ook is (tijdelijke) opvang mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis. Wij gunnen elk kind een thuis & toekomst. Samen met het gezin zoeken we naar oplossingen die een stevige basis vormen om samen verder te gaan, nu en in de toekomst.

Onze organisatie werkt vooral in Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg. We hebben hoofdlocaties in Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Heibloem en ongeveer 30 kleinere locaties verspreid over de regio. Ook onze circa 450 pleeggezinnen wonen vooral in deze regio. Kijk voor meer informatie ook eens op onze website: https://www.

combinatiejeugdzorg. nl/. Kom jij ons team versterken. Klik dan op onderstaande button.

Zodra we een geschikte kandidaat hebben gevonden sluiten we de vacature, dus reageer vandaag nog. Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand die perfect in het gevraagde profiel past. Stuur dan deze vacature door. Met vragen kun je terecht bij Naomi v.

d. Akker, recruiter. Telefoon: 040 702 2146.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina