Vacaturedetails
Dienstverband
Deeltijds

Volledige vacaturetekst
Functie Omschrijving


Vacature – Begeleider Passend Onderwijs

Introductie

De GSG Leo Vroman is een openbare school voor MAVO, HAVO en VWO in Gouda. We zijn 10 jaar geleden begonnen onze visie op onderwijs te richten op het versterken van het eigenaarschap van onze leerlingen. Wij willen onze leerlingen graag vaardigheden meegeven die ze in het vervolg van hun schoolloopbaan en carrière goed kunnen gebruiken, waarbij je moet denken aan plannen, structureren, organiseren, samenwerken, presenteren en eigen keuzes maken. We hopen dat ze in hun tijd bij de GSG erachter komen wie ze zijn en wat ze nodig hebben om uit te groeien tot zelfstandige volwassenen.

De Begeleider Passend Onderwijs is degene die samen met onze docenten en mentoren op de werkvloer Passend Onderwijs in de praktijk brengt en verbindt. Binnen het door de schoolleiding vastgestelde beleid wordt eerst preventief gekeken naar manieren waarop we op klas- en leerlingniveau inclusief onderwijs kunnen vormgeven, om bij een verdergaande ondersteuningsbehoefte zelf een deel van de ondersteuning in begeleiding/coaching vorm te kunnen geven, onder de verantwoordelijkheid van de ondersteuningscoördinator. De ontwikkeling van Passend/Inclusief onderwijs vraagt om durf en creativiteit, de ideale Begeleider Passend onderwijs voelt de ruimte om in samenspraak met de ondersteuningscoördinator te zoeken naar nieuwe oplossingen.

Werkzaamheden van de Begeleider Passend Onderwijs


begeleiding

 • Bezoekt lessen op verzoek van mentor en ondersteuningscoördinator om te kijken of er op klasniveau of op leerlingniveau een interventie nodig is (basisondersteuning);
 • Verzorgt de begeleiding van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte in trajectvorm (extra ondersteuning);
 • Is vraagbaak voor docenten, mentoren en afdelingsleiders op het gebied van Passend Onderwijs op leerlingniveau;
 • Coacht docenten en mentoren actief op mogelijkheden in de leerlingbegeleiding.

organisatie

 • Is onderdeel van het Ondersteuningsteam Overleg en adviseert vanuit die rol bij de beoordeling van ondersteuningsvragen;
 • Communiceert met afdelingsleiders en mentoren over de begeleiding van zorgleerlingen;
 • Communiceert met leerling en ouders over voortgang begeleidingstraject en over concrete afspraken;
 • Overlegt met orthopedagoog samenwerkingsverband over specifieke leerlingkwesties.

administratie

 • Draagt zorg voor correcte vastlegging zorgdossiers in magister.

borging Passend Onderwijs binnen de school

 • Neemt deel aan Ondersteuningsteam Overleg (structureel, tweewekelijks);
 • Heeft wekelijkse overleg met ondersteuningscoördinator;
 • Geeft de ondersteuningscoördinator input voor verdere ontwikkeling Passend Onderwijs binnen de school;
 • Helpt de ondersteuningscoördinator bij het vormgeven van de jaarlijkse scholing op het gebied van Passend Onderwijs op basis van analyse ontwikkelbehoeften school

Functie-eisen


Belangrijke competenties

 • Communicatief vaardig (nadruk op erkenning en reflectie)
 • Begeleiden en coachen
 • Aanpassingsvermogen
 • Omgevingsbewust handelen
 • Initiatief nemen


De ideale kandidaat….

… heeft een pedagogische achtergrond (door middel van een relevante HBO-opleiding), en is geïnteresseerd in het middelbaar onderwijs in het algemeen en de onderwijskundige visie van de GSG Leo Vroman in het bijzonder. Je bent gedreven om met collega’s antwoorden te vinden op steeds nieuwe begeleidingsvraagstukken en krijgt energie van individuelen gesprekken met leerlingen. Daarnaast ben je bereid je binnen korte tijd te verdiepen in de Wet Passend Onderwijs en de werkwijze van het Samenwerkingsverband Midden-Holland & Rijnstreek.


Arbeidsvoorwaarden


Wat bieden wij?

 • de leukste school van Gouda met de leukste leerlingen uit Gouda en omgeving!;
 • veel mogelijkheden om je binnen het vakgebied en binnen de school te ontwikkelen;
 • veel ruimte om de rol in samenspraak met de ondersteuningscoördinator vorm te geven;
 • een laptop om waar je maar wilt (in één van onze 3 gebouwen of daarbuiten) te werken;
 • prima CAO VO arbeidsvoorwaarden (salarisschaal 7 of 8 – afhankelijk van opleiding en ervaring, reiskosten, etc.)

Sollicitatie informatie

Reageren via Meesterbaan kan tot 11 juli 2022.

Voor meer informatie over de school kijk op: www.gsgleovroman.nl

Voor vragen of andere zaken kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken, mevrouw Elles Zijderhand op: personeelszaken@gsgleovroman.nl of telefonisch 0182-599994.

Over de school


Ons onderwijs

Zo’n 10 jaar geleden hebben we ervoor gekozen ons onderwijs anders vorm te geven. We hebben goed nagedacht over wat leerlingen motiveert en welke vaardigheden voor de toekomst wij ze graag mee willen geven. Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen beter leren als ze zelf keuzes kunnen maken over hoe ze graag willen leren.

Als school moeten wij ze leren welke keuzes ze hebben en ondersteunen bij het maken van de ‘goede’ keuzes. Zo vindt de ene leerling het fijn om zelfstandig in zijn eentje te werken en de andere leerling leert graag samen met anderen. En sommige leerlingen leren door veel te lezen, terwijl een ander graag iets uitprobeert om te zien wat er dan gebeurt.

Er zijn vele manieren om te leren en wij willen onze leerlingen met al die verschillende manieren kennis laten maken. Wij zijn ervan overtuigd dat ze op deze manier veel zelfstandiger worden en meer betrokken zijn. De rol van de leraar is daardoor ook anders geworden. Natuurlijk weet de leraar nog altijd heel veel over zijn/haar vak en wil hij/zij de kennis en vaardigheden die bij zijn/haar vak horen graag aan de leerlingen overbrengen, maar dat is maar een stukje.

Bij ons is de leraar ook begeleider van het persoonlijke leerproces van de leerlingen. Geen kind is tenslotte hetzelfde en dat betekent dat de ondersteuning bij het leren bij iedere leerling anders is. De ene leerling heeft moeite met de inhoud terwijl de ander het bijvoorbeeld lastig vindt om zijn schoolwerk te plannen.

Om dit onderwijs vorm te geven hebben, is een andere inrichting nodig. Onze drie gebouwen zien er daardoor vanbinnen wat anders uit. Wij hebben nauwelijks lokalen of gangen, wij hebben juist een vaste thuisbasis voor onze leerlingen (de leraren komen naar de leerlingen) en veel ruimte voor leerlingen om op hun eigen manier te leren onder begeleiding van de leraar.

Op onze school bieden wij drie onderwijsrichtingen aan:

o MAVO (inclusief de sportklas)

o HAVO

o Atheneum (inclusief de Atheneum Plus-klas)

Onze mensen

Bij een wat andere manier van onderwijs horen mensen die energie halen uit de combinatie van kennis overdragen én persoonlijke begeleiding aan leerlingen geven. Tegelijkertijd willen we ook een afspiegeling zijn van de samenleving, omdat het belangrijk is dat leerlingen zich veilig en begrepen voelen, ongeacht hun achtergrond. Daarom is ons lerarenteam een mooie mix van verschillende mensen!

De docenten die dag in, dag uit met hun leerlingen aan het werk gaan, worden daarbij ondersteund door een heel team van onderwijsondersteuners: onderwijsassistenten, technisch onderwijsassistenten, conciërges, kantinemedewerkers, administratief medewerkers, etc. Samen willen we van de GSG Leo Vroman de school maken waar leerlingen de ruimte krijgen om zichzelf te zijn!

Bekijk onze website voor meer informatie.


Recruitmentinzichten

Vacatureactiviteit

2 dagen geleden geplaatst

Source

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina