Vacaturedetails
Salaris

€ 3.090 – € 4.671 per maand

Dienstverband
Deeltijds

Volledige vacaturetekst
De gemeente Deurne is op zoek naar een:

Begeleider/ Hulpverlener Interne Rebound


32-36 uur per week, schaal 10, HR21 normfunctie medewerker beleidsuitvoering


(Onder voorbehoud goedkeuring fuwacommissie)

Interne rebound

De rebound is een onderwijsvoorziening voor leerlingen van de IVO-scholen in Deurne. De voorziening is bedoeld voor leerlingen die als gevolg van diverse problematiek behoefte hebben aan een tijdelijk meer gestructureerde omgeving in een kleine groep. De leerling kan in de rebound een nieuwe start maken zonder van school te hoeven wisselen. Er kan gewerkt worden aan gedragsverandering en eventuele achterstanden. Dit altijd met als doel terug te kunnen keren binnen de reguliere school. IVO Deurne is een regioschool die midden in de samenleving staat. Een regioschool die bestaat uit vier deelscholen die onderwijs aanbieden van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Vier deelscholen die ieder een eigen identiteit hebben en waarbij de dynamiek van de vier samen leidt tot een kleurrijk en veerkrachtig geheel.

Hoe zit jouw dag eruit?

Je komt je eigen lokaal binnen, logt in op je PC en bekijkt je mail. Vervolgens pak je het rooster met daarop de leerlingen die vandaag in de interne rebound komen. In Magister draai je de verschillende weekroosters uit, zodat de leerlingen kunnen zien wat er deze week van hen verwacht wordt. Eerder deze week heb je verschillende docenten benaderd met de vraag om toetsen door te sturen omdat jij die in de klas gaat afnemen. De leerlingen druppelen stuk voor stuk binnen. Je heet hen welkom en geeft ze hun weekrooster. Je vertelt wat belangrijk is deze week en je spreek kort door wat je van hen verwacht. De sfeer is ontspannen.

Iedereen die binnen is gaat aan de slag met het opgedragen werk. Eén leerling is er nog niet; hij is wederom te laat. Als hij een kwartier later binnenkomt neem je hem even apart; het lijkt een patroon te worden. Je bent onderzoekend naar de reden van zijn gedrag en je gaat daarover met hem in gesprek. Samen kijken jullie wat er nodig is om hem te helpen ander gedrag te gaan vertonen.

Tijdens de ochtend loop je regelmatig de klas door en kijk je of iedereen nog vooruit kan. Je geeft uitleg wanneer dat nodig is en houdt in de gaten of het tempo er nog in zit. Je stimuleert en zorgt dat er ruimte is voor een grapje en een grol. Zo wordt op een spelende wijs geoefend met vaardigheden die belangrijk zijn in de klas. Om 12.10 uur loopt de lesdag voor de meesten af.

In de middag heb je nog een belafspraak met een ouder en staat er een overleg gepland met ouders voor het aanmelden van hun kind bij speciaal onderwijs. Bij dit gesprek sluit ook de ondersteuningscoördinator en mentor aan.

Vervolgens overleg je met een Gezins- en Jongerencoach over een leerling van de interne rebound waarbij je merkt dat extra ondersteuning in de thuissituatie de leerling misschien verder kan helpen.

Wanneer je door de school loopt, word je door verschillende docenten aangesproken over de voortgang van een leerling en krijg je ook te horen hoe oud-leerlingen van de rebound nu functioneren in de klas. Regelmatig krijg je de vraag of er nog plek is in de interne rebound. Je geeft aan dat men dat met de ondersteuningscoördinator op kan pakken. Samen met de ondersteuningscoördinator van de betreffende deelschool bekijk jij altijd of de leerling gebaat is met een plaatsing in de interne rebound.

Later op de dag bespreek je met de ondersteuningscoördinator kort nog wat bijzonderheden en maak je afspraken om de leerroute van een leerling te bespreken die het niet gaat redden binnen het aanbod. Gezamenlijk zoeken jullie altijd naar de best passende route voor elke leerling.

Wat verwachten wij van jou?

Vanuit de rebound geef je begeleiding aan een gevarieerde groep leerlingen wat betreft leeftijd en problematiek. Je hebt onder andere de volgende taken:

 • Het begeleiden van een kleine, gevarieerde groep leerlingen die om diverse redenen in de rebound onderwijs en begeleiding krijgen.
 • Het planmatig pedagogisch handelen (groepsgericht en individueel) om leerlingen vaardigheden aan te leren die nodig zijn om onderwijs in een zo regulier mogelijke setting te volgen.
 • Het opstellen van een leerplan ter bevordering van het terugkeren binnen de reguliere school.
 • In samenwerking met het onderwijs op basis van het leerplan bepalen en samenstellen van de leer- en oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en de indeling en fasering van de lessen.
 • Het voeren van gesprekken met ouders van leerlingen.
 • Het zorgdragen voor een zorgvuldige en regelmatige communicatie met betrokken docenten en ondersteuningscoördinatoren, en eventueel betrokken hulpverlening.
 • Het voeren van een halfjaarlijks periodiek rebound-overleg met betrokken deskundigen.
 • Het begeleiden van individuele en groepen leerlingen.
 • Het begeleiden van leerlingen bij projecten, werkstukken e.d.
 • Het onderhouden van contacten met o.a. leerplicht, jongerenwerk en ketenpartners.
 • Optioneel: Het bieden van begeleiding aan stagiaires.


Wat neem jij mee als begeleider/ hulpverlener Interne Rebound:

 • Je hebt een afgeronde hbo-opleiding Pedagogiek, Social Studies of soortgelijke opleiding.
 • Je bent SKJ-geregistreerd. Affiniteit met onderwijs en doelgroep jongeren is gewenst, onderwijsbevoegdheid is een pre.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het werken met jongeren met verschillende problematieken; daarbij kun je denken aan autisme, adhd, add, odd en/of depressieve klachten.
 • Je bent pedagogisch zeer competent: je creëert een veilige (leer)omgeving ook als dat als gevolg van diverse leerling problematiek erg lastig is.
 • Je bent organisatorisch competent en zorgt voor een overzichtelijke, ordelijke, taakgerichte sfeer in de groep; het is van groot belang dat je kunt werken vanuit een helikopterview.
 • Je gaat op een prettige manier met de leerlingen om en zorgt ervoor dat er een goede sfeer van samenwerken heerst.
 • Je weet leerlingen te motiveren.
 • Je werkt zelfstandig maar kunt ook goed samenwerken.
 • Je bent communicatief vaardig en in staat professioneel te reflecteren.
 • Je bent in staat om te differentiëren in werkvorm, tempo en niveau en bent hierin creatief.
 • Je toont initiatief, bent flexibel en veelzijdig.
 • Je bent van nature sterk in organiseren en planmatig werken.


Wie de gemeente Deurne is?

In het hart van De Peel ligt de gemeente Deurne. Deurne is een bruisende gemeente met een sterke centrale kern, goede ‘stadse’ voorzieningen en verbindingen. Ze is gelegen in een gevarieerd landelijk gebied met veel natuur, landbouw en veeteelt. De levendige kerkdorpen hebben een rijk verenigingsleven en een sterke gemeenschapszin. Bij Deurne past het “tuinpad van mijn vader” en tegelijkertijd het onderdeel zijn van Brainport Eindhoven en Greenport.

De gemeente Deurne kent een aantal grote opgaven en ontwikkelingen op duurzaamheid, de transitie van ons buitengebied en stedelijke versterking en innovatie. Daarnaast richten we ons op passende economische dragers en gezondheid. En dat is nog maar een deel. Meer specifiek staan we voor een groot aantal woningbouwopgaven, waarbij veel inbreidingsvraagstukken met al zijn complexiteit spelen.

Zorg in Deurne

Zorg in Deurne

De gemeente Deurne voert sinds 1 januari 2017 de zorgtaken uit in het gebiedsteam Zorg in Deurne. Deze taken bestaan uit Wmo/ Jeugdzorg/ Bijzondere Bijstand en Minimaregelingen. Zorg in Deurne bestaat uit multidisciplinaire clusters (gezins- en jongerencoaches, wijkcoördinatoren, Wmo-consulenten), die in 3 wijkteams samenwerken. Daarnaast bestaat de 2e lijn van Zorg in Deurne uit het Schakelteam, gedragswetenschappers, jeugd- en gezinswerkers, jeugdconsulenten, cliënt-ondersteuning 18+ en 18-, een Autisme Expert Jeugd en een GGZ-consulent.

Pas jij binnen onze organisatie?

De gemeentelijke organisatie is continu in ontwikkeling. Onze medewerkers zorgen voor deze ontwikkeling. Wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe collega die werkt volgens onze BROSkernwaarden. Als echte BROS-collega ben je:

Bevlogen

Passie, plezier, energie en toewijding voor Deurne.

Resultaatgericht

Haalt doelstellingen en concrete resultaten.

Geeft niet op, stelt plannen bij en houdt doel voor ogen.

Ondernemend

Denken, durven, doen.

Blijft verbeteren en verlegt grenzen.

Samenwerkend

Actief op zoek naar samenwerking.

Gebruikt kennis en talenten.

Leeft zich in en schakelt in rollen.

1+1=3.

Wat krijg je ervoor terug?

 • Een enthousiast, hardwerkend team (met veel verschillende expertises en persoonlijkheden) wat volop in beweging en ontwikkeling is en waarin je de gelegenheid krijgt om je professionele, autonome rol verder te ontwikkelen en samen te leren.
 • Coaching on the job, intervisie en ondersteuning door de gedragswetenschapper.
 • De ruimte om nieuwe ideeën te introduceren en samen te kunnen bouwen aan kwaliteit.
 • Opleidingsmogelijkheden die nodig zijn voor je professionele ontwikkeling.
 • Je salaris ligt tussen de € 3.090 en € 4.671 bruto per maand: het betreft een indicatieve waardering. De functie moet nog voorgelegd worden aan de Functiewaarderingscommissie HR21.
 • Een individueel keuzebudget bestaande uit vakantiegeld, eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage van 17,05%.
 • Een tegemoetkoming ziektekosten van € 168,- of € 296,- bruto per jaar (afhankelijk van je salaris).


Interessant, maar heb je toch nog vragen?

Neem dan contact op met Mariëlla Bastiaans. Zij wordt je nieuwe teamleider. Zij is te bereiken op telefoonnummer 06 12 78 05 25.

Direct solliciteren?

Dit kan via
het sollicitatieformulier op onze website. Dit kan
tot en met 3 juli 2022. Je ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na sluitingsdatum van ons bericht over de verdere sollicitatieprocedure. Sollicitatiegesprekken worden gepland op maandag 11 juli 2022.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.


Recruitmentinzichten

Vacatureactiviteit

2 dagen geleden geplaatst

Source

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina