(Basis)arts Complexe Jeugdzorg

Voor een innovatieve organisatie die gespecialiseerd is in zorg voor verstandelijk gehandicapten zoeken wij een Arts Verstandelijk Gehandicapten die de drive heeft om optimale medische zorg te bieden aan de cliënt. Op korte termijn zijn wij op zoek naar een arts met ervaring of affiniteit met (complexe) jeugdzorg. Deze arts houdt zich binnen een multidisciplinair team, met onder andere verpleegkundig specialist en psychiater bezig met diagnostiek en advisering. De doelgroep bestaat uit jeugdigen uit heel Nederland die moeilijk en disruptief gedrag vertonen en bij wie zelfs een zeer intensief hulptraject onvoldoende resultaat heeft opgeleverd.

Het gespecialiseerde team gaat op zoek naar een nieuwe aanpak, op basis van nauwe observatie en geholpen door de nieuwste wetenschappelijke inzichten. De professional die wij zoeken heeft feeling en affiniteit met deze doelgroep en is ambitieus om de beste oplossing te vinden.  Verdere taken van de (Basis)arts Complexe Jeugdzorg zijn:* Het deelnemen aan het multidisciplinaire behandelteam van paramedici en gedragsdeskundigen en samenwerking met de andere professionals;* Het leveren van inhoudelijke bijdragen aan de ontwikkelingen binnen de organisatie en eventuele bijdragen aan de wetenschappelijke onderbouwing van het vak; * Het deel nemen aan intervisiebijeenkomsten; * Het adviseren en coachen van medewerkers betreffende medische vraagstukken; * Het meedenken aan de verdere ontwikkeling van uw functie en het vastleggen van de diverse verantwoordelijkheden. Kenmerkend voor deze organisatie is de integrale aanpak waarbij alle facetten van het leven van cliënten worden meegenomen in de begeleiding en behandeling.

De arts die wij zoeken kan in vaste dienst komen en een traject volgen naar een verdere specialisatie (AVG).  De bijzondere aanpak betekent voor jou als professional dat je niet alleen je taken als arts uitvoert, maar samenwerking zoekt met de cliënt en zijn omgeving om ervoor te zorgen dat de juiste zorg wordt geboden. Hierbij is multidisciplinaire samenwerking van belang.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina