Website KSH Kinderopvang

Het moet gewoon leuk zijn

Voor de continuïteit heeft het de voorkeur om deze functie te laten vervullen door 2 personen   

Om de kwaliteit binnen onze organisatie te borgen zoeken wij collega’s die de mouwen graag opstropen en meedenken over het verder verbeteren van ons kwaliteitssysteem. Jij weet wat nodig is om dit vervolgens ook daadwerkelijk neer te zetten. Je hebt ervaring met kwaliteitssystemen. Je bent in deze functie de ambassadeur van kwaliteit en hebt een adviserende rol richting het werkveld en rapporteert periodiek aan het management team. Daarnaast ga je ook aan de slag met het verbeteren, herzien en schrijven van beleidstukken en rapportages.

De functie in het kort

 • Zorgdragen voor het tijdig evalueren en bijstellen  van beleid, werkinstructies en protocollen
 • Volgen van relevantie ontwikkelingen op het gebied van wet en regelgeving, inspectie eisen
  en toetsingskaders.
 • Overzien van (de consequenties van) wet- en regelgeving kinderopvang, inspectie-eisen en
  toetsingskaders in intern en extern beleid. Het vertalen hiervan naar het KSH kwaliteitsbeleid en procedures eventueel in samenwerking met de verantwoordelijke afdeling
 • Maken van analyses (rondom incidenten, klachten, risico’s, audits etc.), opstellen van rapportages en implementeren van verbetermaatregelen;  Adviseren en ondersteunen van het management bij de ontwikkeling, borging en toetsing van
 • het kwaliteitsbeleid van de organisatie;
 • Zorg dragen voor continue monitoring van de kwaliteit;
 • Actueel houden van documentatie en het verstrekken van heldere informatie over kwaliteit via  interne nieuwsbrieven;
 • Plannen, voorbereiden en verwerken van organisatie beoordelingen in diverse vormen als
  audit, riskchanger, Kwaliteitsdag etc. etc.
 • Voorschoolse Educatie (VE): implementatie van beleid en beleidsuitvoering voor de betreffende VE groepen en richting gemeenten.

Doel van de functie

De Kwaliteitsmedewerker is belast met het beleidsmatig bijhouden van de ontwikkelingen t.a.v.
wettelijke voorschriften en KSH normen en draagt actief bij aan de voorbereiding en uitvoering van
beleid op de verschillende beleidsgebieden van KSH. Tevens geeft de Kwaliteitsmedewerker advies en ondersteuning aan leidinggevenden inzake
operationele kwaliteit ten behoeve van kwaliteits-, ouder en kind-, personeels- en organisatiebeleid en  de implementatie hiervan binnen het werkveld.

Een functie dus waar je beleid ontwikkelt en ook praktische werkzaamheden uitvoert zoals het
schrijven van protocollen en het opstellen en bijhouden van planningen.

Je bent verantwoordelijk voor 

Het coachen, begeleiden en direct aansturen van de medewerkers op het gebied van kwaliteit -en
procesontwikkeling. Een adequate opbouw, implementatie en instandhouding van de
kwaliteitsstromen en sturing binnen de organisatie. Het op actieve wijze betrekken van medewerkers  bij oplossingen en verbeteringen op het gebied van kwaliteit. De procesbewaking van aangeleverde  stukken verbonden aan het kwaliteit – en procesontwikkeling. Het signaleren en oplossen van
knelpunten en/of hiaten in het beleid door actuele ontwikkelingen en de jaarlijkse evaluatie van het  kwaliteitssysteem.

Wat wij van jou vragen 

 • pedagogisch opgeleid, HBO werk- en denkniveau
 • Kennis van kwaliteitsbeleid en organisatie
 • Kennis van beleidsontwikkeling
 • Kennis van managementtechnieken ten behoeve van creëren draagvlak en implementatie beleid
 • Kennis van geautomatiseerde gegevensverwerking en bestandsbeheer.
 • Kennis van voorschriften en relevante wetgeving.
 • Ervaring met, en goed zijn in, projectmanagement. Je weet per project relevante partijen te verbinden, houdt te bereiken doelen scherp voor ogen en weet deadlines te bewaken.

Reageren? 

Mail je motivatiebrief en CV voor 24 november 2021 aan Bianca Groesbeek,  b.groesbeek@kinderservicehotels.nl

Deze vacature wordt zowel intern als extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne  kandidaten voorrang.

Om te solliciteren ga naar deze webpagina www.kinderservicehotels.nl.


U kunt solliciteren voor deze en andere vacatures met een CV online. Klik op de onderstaande link om uw CV online te plaatsen en te versturen naar deze werkgever.

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina