Ambulant hulpverlener A jeugdzorg | 32 tot 36 uur

Ben jij de professional die niet schrikt van complexe problemen en ziet wat een gezin echt nodig heeft. We hebben meerdere vacatures in Den Haag, Zoetermeer en Voorburg bij zowel de jeugdteams als bij de integrale teams. Hierin begeleidt je intensief gezinnen waar onveiligheid speelt en een uithuisplaatsing dreigt. Als ambulant hulpverlener ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding meerdere gezinnen.

Je werkt intensief aan de beheersing van en oplossing voor de urgente situatie. Je analyseert waar de mogelijke knelpunten zitten voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind en onderneemt direct actie. Je biedt en organiseert de ondersteuning en hulp die nodig is en brengt het netwerk in kaart. Daarbij richt je je op het versterken van de eigen kracht van het gezin met behulp van het netwerk.

Ook betrek je relevante externe partijen zoals school, Youz en JB West. Daarnaast bepaal je de trajectduur en zorg je voor een goede overdracht naar de reguliere hulpverlening. Tot die tijd (gemiddeld 6 maanden) verzorg jij zowel de zorgcoördinatie, de hulpverlening als de praktische ondersteuning. Jouw uiteindelijke doel is het gezin op korte termijn weer zelf grip te laten krijgen op de situatie, zodat de veiligheid van de gezinsleden gewaarborgd is en/of voorkomen is dat een kind uit huis geplaatst moet worden.

Elk traject is maatwerk; de hulpvraag en het belang van het kind, jeugdige en gezin staan centraal. Voor en met de jeugdigen en gezinnen bereiken we aantoonbare resultaten; je denkt na over de resultaten die je wil bereiken en maakt hierover afspraken met de client, de verwijzer en het team. Ook leg je hier verantwoording over afDe werkzaamheden worden altijd verricht in samenspraak met het gezin. Je coördineert het hele hulpverleningstraject.

De werkzaamheden kenmerken zich door inhoudelijke verantwoordelijkheid vanuit zelfstandig en professioneel handelen. Het team bestaat uit ambulant hulpverleners met diverse expertise, een teamcoach en een manager. Gedragswetenschappers kunnen op basis van specifieke vragen ingezet worden. Ook kunnen zij geconsulteerd worden op basis van specifieke vragen.

Waar nodig werk je in duos, zodat er voor de gezinnen altijd iemand beschikbaar is. Het is van belang dat je snel de situatie overziet en de veiligheid van het gezin waarborgt. Ook bij lastige situaties weet jij feilloos het hoofd te bieden. Je bent een doorpakker, actiegericht (zowel regisserend als uitvoerend) en weet zonder voorbereiding de juiste interventies te plegen.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina