Afdelingsmanager Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd

 • Part Time
 • Den Haag
Weet jij onze medewerkers continu te motiveren en te begeleiden naar het behalen van hun doelen? Klinken coachen, inspireren en enthousiasmeren jou bekend in de oren? Als jouw streven is om de beste ondersteuning te realiseren voor onze deelnemers en medewerkers, dan ben jij misschien wel onze nieuwste aanwinst als afdelingsmanager. Je gaat aan de slag op een compleet nieuwe afdeling met een nieuw pand, nieuwe partners, een nieuw team en een nieuwe doelgroep (lees verderop in de vacature ‘Over het Leger des Heils’ voor meer informatie over de afdeling). Er ligt een stevige uitdaging voor een pionier om te gaan bouwen.

Als Afdelingsmanager ben je verantwoordelijk voor zowel de personele aansturing als de cliëntenzorg. Je onderhoudt contact met de gemeente, justitie, reclassering en anderen ketenpartners rondom de trajecten van de cliënten. Voor de medewerkers draag je de verantwoordelijkheid voor hun inzet, functioneren en doorgroeimogelijkheden. Je bewaakt de vastgestelde middelen ten aanzien van financiën, materiaal en je medewerkers (poen, pand en personeel). Je geeft leiding aan de medewerkers binnen je team. Je bent veel in contact, maar weet ondertussen het handelen van de medewerkers in zicht te houden. Je coacht medewerkers in het werken met deze doelgroep en voert met regelmaat overleg met ieder persoonlijk en in groepsverband. Je bewaakt de kwaliteit van zorg en streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. Omdat je de ontwikkelingen in de gaten houdt ben je alert en innovatief. Je ontwikkelt beleid en geeft inhoud aan de implementatie. Je weet veranderingen vorm en inhoud te geven en medewerkers hier actief bij te betrekken. Je hebt een positief christelijke levensovertuiging en weet dit concreet te maken in gedrag waarbij je een voorbeeldfunctie hebt ten aanzien van het team.

De Afdelingsmanager maakt deel uit van een cluster, onder leiding van een Regiomanager. Het cluster wordt gevormd door meerdere Afdelingsmanagers, welke ieder leidinggeven aan een of meerdere afdelingen met verschillende producten. Deze producten zijn grofweg te verdelen in Volwassenen en Jeugd. Je draagt verantwoording af aan de Regiomanager. In periodieke overleggen wordt door de regiomanager ook aan jouw ontwikkeling aandacht besteed. Wij vinden de ontwikkeling van onze medewerkers heel belangrijk. We zullen je dan ook stimuleren om te blijven leren. Dit kan bijvoorbeeld door de trainingen die wij aanbieden via onze Leger des Heils Academie. De eerste drie jaar dat je bij ons werkt, nemen we jou mee in een traject waarin jouw deskundigheid nog meer zal worden bevorderd. We zullen je uitdagen om nieuwe dingen te proberen. Een foutje? Die mag je gewoon maken. Wij voorzien graag in de tools om er vervolgens van te leren. Leren op je werkplek: zodat jij én wij er beter van worden.

Primaire arbeidsvoorwaarden:
Arbeidsvoorwaarden volgens CAO Sociaal Werk, schaal 10. Het bijbehorende salaris is minimaal € 3.142,- en maximaal € 4.712,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband. De inschaling is afhankelijk van opleiding, ervaring en leeftijd.

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Opname pensioenfonds PFZW
 • Mogelijkheid tot deelname aan het meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden
 • 170 uur Verlofuren per jaar bij fulltime dienstverband
 • Opbouw van een Individueel Keuze Budget, bestaande uit 8 % vakantietoeslag, eindejaarsuitkering van 8,3 % en € 10,- per maand tegemoetkoming in de zorgkosten


Duur:

Aanstelling is voor de duur van 12 maanden. Daarna behoort voortzetting van het contract tot de mogelijkheden. Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 7.000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor ongeveer 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.

Afdelingsinformatie:
De Kleinschalige Forensische Voorziening (KV) is onderdeel van het programma Vrijheidsbeneming op Maat van de Dienst Justitiële Inrichtingen, behorend tot het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het doel van de KV is een alternatief te bieden aan preventief gehechte jongens die anders geplaatst worden in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI). De KV biedt deze jongeren – die in afwachting zijn van hun vonnis – verblijf, sanctie en hulpverlening met behulp van de eigen omgeving. De KV biedt plaats aan maximaal 8 jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar. Tijdens hun verblijf gaan zij naar school en hebben zij contact met hun ouders. De activiteiten die in hun leven positief en goed verlopen worden ook vanuit het verblijf in de KV voortgezet. De tijd in de KV wordt daarnaast benut om een stevig plan te maken om zaken aan te pakken die risicovol zijn. Om dit plan op te stellen – en na verblijf uit te voeren – werken pedagogisch medewerkers, huismeesters, jongens, ouders en de aan de KV verbonden ambulante hulpverleners nauw samen. De verblijfstijd van jongeren verschilt en is gemiddeld zo’n vijf weken.

De Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd in Den Haag is een samenwerking tussen het Leger des Heils en Familysupporters. Leger des Heils en Familysupporters beschikken over expertises die elkaar overlappen en die elkaar kunnen versterken. De kracht en de samenwerking van beide organisaties ligt in de integrale zorg, waarin zorglijnen doorlopen en samenkomen in de zorg en perspectief van de deelnemer. Het Leger des Heils is in het bijzonder gespecialiseerd in leefklimaat en begeleiding. Familysupporters is in het bijzonder gespecialiseerd in behandeling. Samen nemen de organisaties verantwoordelijkheid voor de opzet, ontwikkelingen en uitvoering van de forensische kleinschalige voorziening in Den Haag.

 • Je hebt een HBO diploma, aangevuld met een managementopleiding
 • Je hebt ervaring als leidinggevende in de hulpverlening en/of justitiële sector
 • Relationele beveiliging en forensische scherpte zijn voor jou bekende begrippen
 • Je bent 24 uur per week beschikbaar
 • Je kunt trends en ontwikkelingen herkennen en hierop anticiperen
 • Je hebt een zakelijke en directe instelling, zonder de kenmerkende mensgerichtheid van het Leger des Heils uit het oog te verliezen
 • Je hebt kennis van en ervaring in de zorg voor gedetineerden
 • Je bent een netwerker
 • Je gaat verantwoordelijk om met mensen en middelen
 • Je bent integer, betrouwbaar en representatief
 • Je kunt objectief kijken naar je eigen handelen, resultaten en doelstellingen
 • Je bent in staat om bij een indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen
 • Jij hebt een positief christelijke geloofsovertuiging en kan daarom onze doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven. Wil je hier meer over lezen? Kijk dan op www.legerdesheils.nl/identiteit

Solliciteer uiterlijk maandag 12 juli via de solliciteerbutton op onze website.

Wat kun je verwachten als je bij ons solliciteert?
Bij het invullen van je sollicitatie zal worden gevraagd naar je christelijke levensovertuiging, en hoe je deze vormgeeft in het dagelijks leven. We verzoeken je alleen te reageren indien je voldoet aan de opleidingseisen en een christelijke levensovertuiging hebt. Indien je niet aan deze beide voorwaarden voldoet, zullen we de procedure niet met jou ingaan.
Als we een match zien op papier, dan nemen we telefonisch contact met je op. We nodigen je dan van harte uit voor een kopje koffie/thee tijdens een sollicitatiegesprek op locatie! Zo kun je gelijk kennismaken met een manager en/of teamlid. Hieruit kan eventueel een tweede gesprek volgen. Als het tweede gesprek goed is verlopen gaan we je salaris en overige arbeidsvoorwaarden opstellen. Zijn we het met elkaar eens? Dan kun je aan de slag!

Zien we toch geen match op basis van je brief/CV? Dan nemen we binnen een week na je sollicitatie contact met je op en leggen we uit waarom dat zo is.

Na de sluitingsdatum verdwijnt de vacature van de website. Wil je de tekst graag bewaren, dan adviseren wij om deze tijdig op te slaan.
Conform het wervings- en selectiebeleid van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten bij gelijke kwaliteiten altijd voorrang.

Contactpersoon en informatie:
Heb je nog vragen over deze vacature? Voel je vrij om contact met ons op te nemen:
Functie-inhoud: Bouke Hartman (projectmanager) – 06 23978557
Algemeen: Hannah van der Burg (recruiter) – 06 15397439

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina