Afdelingsleider MAVO of Brugklas Rijnlands Lyceum Sassenheim

Rijnlands Lyceum Sassenheim

Nieuwsgierig naar onszelf, elkaar en de wereld. Naar onze mogelijkheden. Naar antwoord op vragen. Met elkaar leren en leven. Bijdragen aan een betere en duurzame wereld. Vernieuwend en in beweging. Met zo’n actieve leerhouding ontwikkel je. Groei je. Wij gunnen het iedere leerling, iedere docent. Leer het zelf te doen. Pak je persoonlijke ontwikkelkansen.

Het Rijnlands Lyceum Sassenheim zoekt per 1-8-2021 een gedreven en inspirerende


Afdelingsleider MAVO óf brugklas (1 en 2HV)


0,8 tot 1,0 fte


Wat ga je doen?

 • Je maakt samen met de schoolleiding (rector/conrector) onderdeel uit van het managementteam van de school;
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het schoolbeleid en maakt de vertaalslag naar jouw afdeling in jaarplannen en beleidsnotities;
 • Je voert HR-gesprekken, waaronder beoordelingsgesprekken, met mentoren/docenten en stimuleert hun professionele ontwikkeling;
 • Je geeft leiding aan het vormgeven en uitvoeren van het pedagogisch beleid en het Lob- beleid van de school;
 • Je zorgt samen met de sectievoorzitters voor de ontwikkeling en afstemming van de onderwijsprogramma’s van de afdeling binnen de door de school vastgestelde kaders;
 • Je coördineert/organiseert de uitvoering van het onderwijs in je afdeling;
 • Je verricht werkzaamheden die verbonden zijn aan het specifieke karakter van de afdeling (werving, examen, profielkeuze etc.);
 • Je geeft les aan één of enkele klas(sen).


Wij zoeken:

Een afdelingsleider die het schoolplan van harte wil uitdragen en een eigen bijdrage levert aan de vernieuwingen die het Rijnlands Sassenheim wil doorvoeren.


Je hebt:

 • Een 1e graad onderwijsbevoegdheid
 • Relevante ervaring opgedaan voor deze functie
 • Contactuele vaardigheden
 • Ervaring in het aanspreken, motiveren en coachen van medewerkers
 • De vaardigheid om je te verplaatsen in de denk- en leefwereld van leerlingen
 • De motivatie om je te blijven ontwikkelen


Je bent:

 • In staat om op korte termijn het vertrouwen te winnen van collega’s, leerlingen en ouders;
 • Sterk in reflectie, zowel op het proces als op je eigen functioneren en dat van anderen
 • Nieuwsgierig en onderzoekend
 • Bevlogen
 • Creatief
 • Flexibel
 • Goed in staat te relativeren met een gezonde dosis humor
 • Onderzoekend

In de SRVO Beroepsstandaard schoolleiders staan de competenties en kwaliteiten beschreven die volgens ons belangrijk zijn voor de te benoemen afdelingsleider. De schoolleiding van het Rijnlands Sassenheim werkt vanuit deze standaard.


Ons aanbod:

Naast de warme, inspirerende, lerende omgeving, fijne collega’s, korte lijnen, veel ruimte en verantwoordelijkheid zijn arbeidsvoorwaarden ook van belang. De afdelingsleider wordt aangesteld in salarisschaal LD (cao-vo) met een toelage voor het afdelingsleiderschap. Daarnaast zijn er prima secundaire arbeidsvoorwaarden en is de CAO VO van toepassing.

Om goed in positie te komen en blijven organiseren we een (intern) scholings- en intervisietraject voor de vier afdelingsleiders.

Je komt te werken in een modern schoolgebouw, waarbij duurzaamheid belangrijk is en dat kortgeleden volledig is gerenoveerd. Parkeren is geen probleem en het station is op loopafstand.


Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Is dit profiel op jouw lijf geschreven en kan je niet wachten om invulling te geven aan deze nieuwe functie, dan zien wij graag je reactie tegemoet vóór 16 april a.s. via de sollicitatiebutton op deze pagina. Vragen? Neem contact op met Annechien Verkade, rector Rijnlands Lyceum Sassenheim.


Onze aanpak

Interne kandidaten hebben voorrang in onze procedure. Het overleggen van een “Verklaring Omtrent het Gedrag” (VOG) voorwaarde voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst. De gesprekken vinden plaats in de week van 19 april, vervolggesprekken zijn in de week van 26 april. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Wij hanteren de sollicitatiecode van Stichting het Rijnlands Lyceum die je kunt vinden op: werkenbijrijnlandslyceum.nl

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina