• Deeltijd
 • Oldenzaal
Vakgebied: Directeur


Startdatum: Per direct


FTE: 0.8-1.0


Type onderwijs:

Functie omschrijving:

Ben jij een onderwijskundig leider en ambieer jij een baan die veel ruimte biedt voor eigen invulling en initiatief? Wil je aan de slag op een brede onderbouwlocatie en leidinggeven aan een nieuw samengesteld team? Stimuleer jij teamvorming en een professionele leercultuur waarin eigentijds onderwijs en aandacht voor persoonlijke groei de verbindende waarden zijn? Lees dan zeker deze vacature!

Mensgerichte, onderwijskundig leider met humor

Samen met de locatiedirecteur en de andere adjunct-directeuren vorm je de schoolleiding van Twents Carmel College, locatie De Thij. We zijn sinds 1 augustus 2021 een onderbouwschool (t/m leerjaar 2) en bieden alle vormen van onderwijs aan.Binnen De Thij (circa 1.000 leerlingen, 80 fte) onderscheiden we drie domeinen met medewerkers: alfa, bta en gamma. In deze functie ben jij verantwoordelijk voor het domein bta. Je geeft leiding en sturing aan het nieuw samengestelde team en draagt zorg voor het personeelsbeleid en de uitvoering en kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast ben je eindverantwoordelijk voor n afdeling met leerlingen, in jouw geval is dit de afdeling met de doelgroepen TH en KT (theoretische leerweg vmbo en kaderberoepsgerichte/theoretische leerweg).Als locatie – en ook in de verschillende teams en vakgroepen – staan we aan de basis van een cultuur waarin we leren van en met elkaar. We denken en werken ontwikkelgericht. We zijn er nog niet, maar commitment is aanwezig! Als lid van de schoolleiding stimuleer je de doorontwikkeling van een professionele leercultuur en bouw je mee aan een onderbouwschool met een eigen identiteit om trots op te zijn.We ambiren de komende jaren ook onderwijskundige stappen te zetten in o.a. het pedagogisch klimaat, kansrijk onderwijs, formatief handelen, (wereld)burgerschap, zelfregulatie en taalbeleid.Daarnaast vinden we het waardevol dat leerlingen meer participeren op school n dat ze leren om meer eigenaarschap te tonen in hun eigen leerproces. Als adjunct-directeur werk je aan een onderwijskundige inrichting die leerlingbetrokkenheid versterkt en eigenaarschap bij zowel de leerling als medewerker stimuleert.

Andere belangrijke opdrachten die om jouw sturing, kennis en ervaring vragen zijn:

 • Het versterken van de doorlopende leerlijnen van PO naar VO en van leerjaar twee naar leerjaar drie en ook de samenwerking met andere onderbouwlocaties van TCC (Losser en Denekamp) intensiveren.
 • De transitie vormgeven van een meer summatieve cultuur naar een cultuur waarin formatief handelen centraal staat en de ontwikkeling en opbrengsten van ons onderwijs zichtbaar maken.
 • Het positioneren van teacher leaders ten behoeve van onderwijsontwikkeling, professioneel leerklimaat en kwaliteitsprocessen.

Adjunct-directeur, heb jij het in je?

Wij zoeken een collega met een onderwijskundige achtergrond, een stevige visie op onderwijsontwikkeling en op zijn tijd een gezonde dosis humor.Je bent in staat verbanden te leggen binnen de verschillende ontwikkelingen in de school en weet daartussen samenhang te creren. Je werkt planmatig, onderzoeksmatig en kort cyclisch en kunt processen in gang zetten, aansturen en evalueren.Voor je teamleden ben je een mensgerichte, empathische en benaderbare coach. Je bent transparant, constructief en in staat om opbouwende feedback te geven. Je geeft ruimte en pakt ook door. Verder heb je affiniteit met onderbouwleerlingen.De Thij bevindt zich in een krimpregio. Dit brengt interessante onderwijskundige en organisatorische uitdagingen met zich mee. Als adjunct-directeur ga je daar creatief en ondernemend mee om, je stelt je flexibel op en handelt steeds in het belang van het best denkbare onderwijs.

Om deze functie goed te kunnen vervullen vragen wij verder het volgende:

 • Je hebt een aantoonbaar academisch werk- en denkniveau en ervaring met het schrijven van beleidsstukken op tactisch en strategisch niveau.
 • Je hebt een master op het gebied van leidinggeven of onderwijswetenschappen gevolgd of bent bereid deze binnen afzienbare tijd te volgen.
 • Je hebt een aantal jaren ervaring op het gebied van leidinggeven aan een team van professionals.

Twents Carmel College

Het Twents Carmel College verzorgt praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) voor leerlingen van 12 tot 18 jaar in Noordoost-Twente. Het betreft een brede scholengemeenschap met 6 locaties.

 • De Thij: leerjaar 1 en 2, brede instroom;
 • Denekamp: leerjaar 1 en 2, brede instroom;
 • Losser: leerjaar 1 en 2, brede instroom, bovenbouw VMBO-GTL;
 • Lyceumstraat: leerjaar 3, 4, 5, 6 HAVO-VWO-GYM;
 • Potskampstraat: leerjaar 2 VMBO, bovenbouw VMBO (BBL-KBL-GTL)
 • Praktijkonderwijs.

De instroomlocatie Denekamp maakt organisatorisch en onderwijskundig deel uit van de locatie de Thij.Twents Carmel College maakt deel uit van Stichting Carmelcollege. Carmel hecht veel waarde aan professionalisering van het management. Het beleid is erop gericht dat alle leidinggevenden beschikken over een masteropleiding op het gebied van leidinggeven of bereid zijn deze te volgen. We faciliteren dit ook in de vorm van management development trajecten waarmee je investeert in jezelf en je de kans krijgt om te groeien. Een managementfunctie bij Carmel biedt ook toegang tot een groot onderwijsnetwerk, een solidair verbond van kennis en ervaring op het gebied van voortgezet onderwijs.

Omschrijving organisatie:

Carmel verbindt VO-scholen verspreid door heel Nederland. Op bijna 50 schoollocaties verzorgen wij een breed onderwijsaanbod. Onze scholen verzorgen praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, vwo en gymnasium. In totaal worden ruim 35.000 leerlingen in hun leerproces begeleid door circa 4.100 medewerkers. De scholen beschikken over een grote mate van autonomie en zelfstandigheid, maar vormen samen een solidair verbond van kennis en ervaring op het gebied van voortgezet onderwijs.


Recruitmentinzichten

Vacatureactiviteit

2 dagen geleden geplaatst

Source

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina