Adjunct-directeur/locatieleider, SBO Pastoor van Ars – Lucas Onderwijs – Den Haag

Voor SBO Pastoor van Ars zijn wij per 1 augustus 2021 op zoek naar een adjunct-directeur/locatieleider M/V voor 5 dagen in de week.

Durf jij de uitdaging aan om SBO Pastoor van Ars samen met onze directeur te gaan leiden en samen met de adjunct-directeur van KBS De Oase en de locatieleider van Timo DAK (kinderopvang) de weg te plaveien naar het Integraal Kindcentrum dat in 2023 met de drie genoemde partners fysiek zal starten in het nieuwe gebouw aan de Donker Curtiusstraat?

Wij bieden
SBO Pastoor van Ars wil een veilige plek bieden, waar iedere leerling de kans krijgt zijn of haar talenten zo goed mogelijk te ontplooien. Onze medewerkers willen leerlingen ondersteunen in hun ontwikkeling tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers, waardoor zij in vrijheid eigen keuzes kunnen maken.

Het onderwijs binnen onze school wordt zo ingericht dat alle leerlingen optimaal kunnen leren én ontwikkelen. Binnen onze school wordt dan ook de nadruk gelegd op de mogelijkheden die de leerlingen hebben. Dit alles doen we in nauwe samenwerking met de ouders en door gebruik te maken van alle steun die de omgeving ons biedt.

Op SBO Pastoor van Ars handelen we vanuit de normen en waarden ontleend aan de christelijke traditie. We willen bereiken dat elk kind deze waarden respecteert en hanteert.

Belangrijke uitgangspunten voor het aangeboden onderwijs zien we onder andere terug in
 • het bieden van een moderne en uitdagende leeromgeving, waarin de leerlingen betekenisvol en actief kunnen leren;
 • een lesaanbod dat gericht is op een brede ontwikkeling, dus naast aandacht voor de cognitieve ontwikkeling, ook veel aandacht voor sociaal-emotionele, sportieve en creatieve ontwikkeling;
 • acceptatie van anders leren, op een andere wijze, in een ander tempo, ieder kind een eigen ontwikkelingslijn;
 • leerkrachten die uitnodigen, coachen en begeleiden;
 • het accepteren van leerlingen zoals zij zijn, vertrouwen hebben in het feit dat zij iets kunnen en er toe doen;
 • het betrekken van ouders bij de ontwikkeling van hun kind;
 • het betrekken van ouders bij wat er op school gebeurt;
 • het in gesprek gaan met ouders én leerlingen, zodat ook leerlingen zich mede verantwoordelijk en eigenaar kunnen voelen voor hun ontwikkeling;
 • het hanteren van duidelijke structuren en afspraken en zorgen voor regelmaat.
Naast het genoemde onderwijsaanbod en alle onderdelen die hierbij van belang zijn, onderhouden we nauwe banden met de scholen waar onze leerlingen vandaan komen en de scholen waarnaar onze leerlingen uitstromen. Een goede overdracht van de beschikbare informatie is onmisbaar om onze leerlingen passend onderwijs te kunnen bieden.
Wij bieden
 • een uitdagende baan voor een adjunct-directeur met passie voor onderwijs en gericht op ontwikkeling en innovatie;
 • een school met ca. 125 leerlingen verdeeld over 8 groepen;
 • betrokken en positief kritische ouders die bereid zijn om waar mogelijk en gewenst te ondersteunen;
 • een enthousiast en op samenwerking gericht team van ca. 30 medewerkers;
 • een team dat er naast de leerlingen ook is voor elkaar, waar om hulp vragen en ondersteuning bieden ook tussen medewerkers een gewoonte is;
 • verschillende specialisten op het gebied van didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • ruimte en kansen voor persoonlijke ontwikkeling;
 • een school, die werkt vanuit een professionele cultuur en onderdeel is van het schoolbestuur van Lucas Onderwijs.

Wij zoeken
Profiel van de nieuwe adjunct-directeur
Als nieuwe adjunct-directeur vorm je samen met de directeur de schoolleiding, tijdens diens afwezigheid treed je op als locatieleider. Je houdt ervan om samen met de directeur en andere verantwoordelijke coördinatoren inhoudelijk te sparren over de organisatie en onderwijsinhoudelijke kwesties. Je gaat daarbij uitdagingen niet uit de weg.

De transitie naar een integraal kindcentrum zal de komende 2 jaar plaatsvinden. Hierbij zal zeer regelmatig overleg plaatsvinden tussen de verschillende partners. Je zult hier als ‘vertegenwoordiger’ van SBO Pastoor van Ars aan deel nemen.
Wij zoeken een collega die
 • empathisch is en oor en oog heeft voor leerlingen, ouders en medewerkers;
 • goede contacten onderhoudt met partners buiten de school die betrokken zijn bij de ontwikkeling van onze leerlingen;
 • beschikt over humor en dit weet in te zetten tijdens de werkzaamheden;
 • een verbinder is en die belang hecht aan de sfeer binnen het team en daar graag onderdeel van uitmaakt;
 • bij afspraken en verantwoordelijkheden in staat is om te variëren tussen ‘trust en control’;
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden en kan schakelen tussen verschillende communicatiestijlen;
 • besluitvaardig is, staat voor zijn eigen mening en open voor andermans argumenten;
 • samenwerking bevordert en in staat is zowel een sturende als een coachende rol aan te nemen;
 • een visie heeft op onderwijs, die aansluit bij de behoefte van onze leerlingpopulatie, en in staat en bereid is deze te scherpen aan andermans gedachten;
 • open staat voor nieuwe ontwikkelingen en in samenwerking met de partners van het toekomstige Kindcentrum op zoek gaat naar meerwaarde voor de leerlingen en medewerkers;
 • oog heeft voor ambitie, kennis en vaardigheden van het team en ruimte geeft om deze verder te vergroten en te benutten binnen de school;
 • er een overzichtelijke administratie op na houdt en vaardig is met digitale applicaties;
 • bij voorkeur ervaring heeft in een leidinggevende functie en in het bezit is van een diploma als schoolleider (basisbekwaam) of bereid om de opleiding daartoe te volgen.

Solliciteren
Je kunt je sollicitatiebrief met CV tot en met 2 april 2021 e-mailen naar aaltena@pastoorvanars.lucasonderwijs.nl met als onderwerp ‘sollicitatie adjunct-directeur’.

De eerste gespreksronde, voor interne kandidaten van Lucas Onderwijs, is gepland voor maandag 12 april 2021, aan het eind van de middag en het begin van de avond. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Heb je vragen of wil je graag meer weten over deze vacature?
Voor vragen of meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Adam Altena, directeur SBO Pastoor van Ars, via 070-3607759 of aalt@pastoorvanars.lucasonderwijs.nl, ook op onze website www.sbopastoorvanars.nl is informatie beschikbaar.

Adres
Haviklaan 1

2566XA Den Haag

E-mail adres: info@pastoorvanars.lucasonderwijs.nl


Pastoor van Ars


Adres

Haviklaan 1

2566 XA Den Haag
Telefoonnummer:070 360 77 59
E-mail adres: info@pastoorvanars.lucasonderwijs.nl

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina