Adjunct Directeur (KC Kosmos) – Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden – Den Haag

Vakgebied: Adjunct Directeur
Startdatum: 01-08-2021
FTE: 24-32
Type onderwijs:

Functie omschrijving:


Over de Gerth van Wijkschool

De Dr J.A. Gerth van Wijkschool is onderdeel van IKC Kosmos, een integraal kindcentrum, waar kinderen van 0 tot 13 jaar welkom zijn voor onderwijs en opvang. Kindcentrum Kosmos wordt gevormd door de Dr. J.A. Gerth van Wijkschool en De Hummelhoek (peuterleerplek) en David Dak (kinderopvang VVE en buitenschoolse opvang). Er wordt dagopvang, peuterspeelzaal, voorschool, buitenschoolse opvang, basisonderwijs en naschoolse activiteiten aangeboden.Vanuit de missie Kindcentrum Kosmos geeft kinderen de ruimte wordt er vanuit n gezamenlijke pedagogische visie gewerkt. Het kindcentrum is gevestigd in een prachtig nieuw gebouw aan de Withuysstraat, hoek Laakkade, met een groot, groen en uitdagend speelplein met vrolijke speeltoestellen.De Dr. J.A. Gerth van Wijkschool biedt onderwijs aan zon 350 leerlingen in 16 groepen. De meeste kinderen komen uit de wijk, die een divers samengestelde populatie kent.Het team bestaat uit 34 leden, waaronder de directeur, een adjunct-directeur, twee intern begeleiders, drie bouwcordinatoren en verschillende specialisten op vakinhoudelijke themas.De school hecht veel waarde aan oprechte ontmoeting tussen ouders, leerlingen en het team. Betrokken zijn, elkaar respecteren en positief nieuwsgierig zijn naar elkaars meningen en visies staat hoog in het vaandel.Vanuit de christelijke identiteit helpt de school de leerlingen op een zelfbewuste manier in het leven te staan. De school is onderwijskundig in ontwikkeling op het gebied van oa. thematisch onderwijs.


De functie

 • Je geeft samen met de directeur leiding aan de school.
 • Je draagt samen met de directeur zorg voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid.
 • Je vervangt de directeur bij diens afwezigheid.
 • Je verricht 3 dagen per week taken als adjunct-directeur. De functie kan desgewenst worden uitgebreid met 1 of 2 dagen lesgeven taken.


Wat verwachten wij van je?

 • Je volgt een schoolleidersopleiding of hebt die gevolgd/afgerond.
 • Je past binnen de identiteit van SCOH en werkt vanuit de kernwaarden ontmoeten, verbinden, betrokken en betrouwbaar.
 • Je bent op de hoogte van de recente onderwijskundige vernieuwingen en kunt deze vertalen naar de behoeften van de school.
 • Je hebt affiniteit met (zorg in) de onderbouw.
 • Je bent enthousiast en weet het team te inspireren en te motiveren.
 • Je bent daadkrachtig, stressbestendig en flexibel.
 • Je bent toegankelijk en jouw benadering van kinderen, ouders en team is empathisch en consequent.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden die zich kenmerken door helderheid, oprechtheid en openheid.
 • Je bent aantoonbaar sterk in organiseren, samenwerken, bewaken en aanspreken.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in een (midden)managementfunctie in het primair onderwijs.


Wat bieden wij je:

 • een enthousiast, hecht en betrokken team, dat zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor de school en de kinderen;
 • de functie wordt gewaardeerd met schaal A11 CAO PO


Omschrijving organisatie:

SCOH komt voort uit de protestants-christelijke traditie. We geven onze traditie vorm op een manier die past bij onze tijd en de omgeving waarin we werken. Met onze principes en uitgangspunten aan de ene kant, en openheid voor nieuwe en andere opvattingen aan de andere. Identiteit betekent voor ons mr dan levensbeschouwing. We zien onze identiteit ook terug in onze kernwaarden, de pedagogische opvattingen van de school en in de onderwijskwaliteit die we nastreven.
Onze identiteit moedigt ons aan om na te denken hoe we in de wereld willen staan. Rituelen zijn waardevol, maar niet het enige. De achterliggende waarden zijn minstens zo belangrijk. Ouders en school hebben allebei een rol bij het uitdragen en naleven van die waarden.
Op onze scholen en peuterspeelzalen komen kinderen van verschillende achtergronden en afkomst bij elkaar. Een rijk palet. Dat biedt kansen. Kansen om kennis te maken met andere waarden. Wij geloven dat leerlingen juist daardoor vertrouwen ontwikkelen. In zichzelf n in de ander.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina