Ondersteuning
Dashboard werkzoekende - Pedagogisch medewerker kinderopvang Rotterdam e.o.
Vacature Informatie
Pedagogisch medewerker kinderopvang Rotterdam e.o.
VacatureKinderopvang.nl [Schiedam (Schiedam)-Zuid-Holland, Capelle aan den IJssel (Capelle aan den IJssel)-Zuid-Holland, Rotterdam (Rotterdam)-Zuid-Holland, Nederland] 298 Dagen Geleden
Overzicht
Dienstverband: Parttime
Duur arbeidsovereenkomst / project:
Salarisbereik: € 1500 - 3000 Per maand
Afdeling: Algemeen
Vacature in branche: Kinderopvang
Functietitel: Pedagogisch medewerker
Geplaatst: 31-08-2017
Vereisten
Hoogste afgeronde opleiding: MBO - WO
Titel graad (bijv. Mr. / Drs. etc):
Minimum relevante werkervaring: Nieuw
Status vacature
Status vacature: Open voor sollicitaties
Start publiceren: 31-08-2017
Aantal vacatures: 10
Stop publiceren: 23-09-2017
VacatureKinderopvang.nl http://www.vacaturekinderopvang.nl [Schiedam (Schiedam)-Zuid-Holland, Capelle aan den IJssel (Capelle aan den IJssel)-Zuid-Holland, Rotterdam (Rotterdam)-Zuid-Holland, Nederland]
Share on Google+ Linkedid Twitter Yahoo Share on Digg Share on facebook
Beschrijving

Ben jij in Rotterdam en omgeving op zoek naar baan in de kinderopvang  ?

Meerdere werkgevers uit de regio Rotterdam plaatsen hun vacatures op VacatureKinderopvang. Registreer snel je account , plaats je CV en solliciteer gelijk op één van de vacatures. Of stel een email alert in om dagelijks de nieuwste vacatures te ontvangen. 

Woon je niet in Rotterdam of omgeving ? Geen probleem. Op VacatureKinderopvang tref je vacatures aan uit geheel Nederland. Registreer snel je account

De vraag in de kinderopvang stijgt. Niet alleen het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang, ook de toenemende eisen op het gebied van bijvoorbeeld opleidingsniveau en kinder/leidster ratio zorgen voor een stijging in banen in de kinderopvang.  Het aantal vacatures zal de komende tijd verder toenemen.

VacatureKinderopvang.nl biedt sinds 2009 aan werkgevers en werkzoekende de mogelijkheid gratis vacatures / CV's te plaatsen, te reageren op vacatures / CV's. VacatureKinderopvang richt zich op alle werkgevers en werkzoekenden in Nederland & Nederlandse Antillen. 

Registreer nu je account en :

 • plaats je CV
 • stel je CV beschikbaar voor werkgevers en laat je gevonden worden
 • stuur je CV mee met sollicitaties
 • stel je persoonlijke mail alert in voor nieuwe vacatures

VacatureKinderopvang is te volgen via :

VacatureKinderopvang streeft ernaar een zo groot mogelijk bereik van vacatures van werkgevers door heel Nederland te krijgen.  Registreer nu je account !

Details overeenkomst

VacatureKinderopvang.nl biedt jou : 

 • gratis registratie en deelname website
 • je persoonlijke mail alerts voor nieuwe vacatures
 • je CV plaatsen
 • je CV beschikbaar stellen voor inzage werkgevers
 • solliciteren op de vacatures

Ook voor BBL3 en BBL4 trajecten

Kwalificaties

Om te werken als pedagogisch medewerker in kinderopvang (volgens CAO Kinderopvang 2016 - 2017) zijn de volgende kwalificaties vereist : 

Kwalificatie-eis pedagogisch medewerker
Voor de functie van pedagogisch medewerker is een opleidingsachtergrond vereist conform a t/m e.1
Voor de functie van pedagogisch medewerker in voorschoolse educatie is tevens een opleidingsachtergrond vereist conform f.

a) Beroepsopleidingen waarvan het diploma kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker in de dagopvang de buitenschoolse- of naschoolse opvang (BSO/NSO).2
b) Beroepsopleidingen waarvan het diploma kwalificeert – naast die van opleidingen onder a en c – indien de functie van pedagogisch medewerker alleen wordt uitgeoefend in de BSO/NSO.2
c) Beroepsopleidingen waarvan door partijen bij de CAO Kinderopvang is bepaald dat een reeds behaald diploma ook kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker in de dagopvang en de BSO/NSO.
d) Een nog niet afgeronde opleiding die kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker in de dagopvang en de BSO/NSO.
e) Een buitenlands diploma dat kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker in de dagopvang en de BSO/NSO.
f) Specifieke VVE-scholing

a) Diploma’s van de volgende beroepsopleidingen kwalificeren voor de functie van pedagogisch medewerker in de dagopvang en BSO/NSO:

MBO

 • Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3) *
 • Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4) *
 • Pedagogisch Werker niveau 3 *
 • Pedagogisch werker 3 Kinderopvang *
 • Pedagogisch Werker niveau 4 *
 • Pedagogisch werker 4 Kinderopvang *
 • Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
 • Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg
 • Onderwijsassistent *
 • Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs) *
 • Sociaal-cultureel Werker (SCW) *

HBO

 • Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO) *
 • Pedagogiek (HBO-bachelor) *
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) *
 • Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) *
 • Pedagogisch management Kinderopvang *
 • Associate Degree Pedagogisch Educatief Medewerker *
 • Associate Degree Kinderopvang *
 • Associate Degree Onderwijsondersteuner Omgangskunde *

indien dit diploma bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) of de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) aan deze opleiding stelt.

b) Indien de functie van pedagogisch medewerker alleen wordt uitgeoefend in de BSO/NSO kwalificeren naast de diploma’s onder a) en c) ook de volgende diploma’s:

MBO

 • Sport- en bewegingsleider (niveau 3) *
 • Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4) *
 • Sport en Bewegen (niveau 3 en 4) *
 • CIOS algemeen sportleider/ster *

HBO

 • Leraar lichamelijke oefening (ALO), *
 • Sport en Bewegen,
 • Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnen kunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding), *

indien dit diploma bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) of de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) aan deze opleiding stelt.

c) Hieronder worden de beroepsopleidingen vermeld waarvan door partijen bij de CAO Kinderopvang is bepaald dat een reeds behaald diploma ook kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker in de dagopvang en de BSO/NSO:

MBO

Beroepsopleidingen binnen MBO/MDGO/MHNO/MSPO/Leerlingwezen/inservice of brancheopleiding:

 • A-Verpleegkundige *
 • Activiteitenbegeleider (AB) *
 • Activiteitenbegeleiding (AB) *
 • Agogisch Werk (AW) *
 • akte hoofdleidster kleuteronderwijs *
 • akte Kleuterleidster A *
 • akte Kleuterleidster B *
 • Arbeidstherapie (AT) *
 • B-Verpleegkundige *
 • Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster (BEP)
 • Brancheopleiding leidster kinderopvang *
 • Cultureel werk (CW) *
 • Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
 • Inrichtingswerk (IW) *
 • Kinderbescherming A *
 • Kinderbescherming B *
 • Kinderverzorging en Opvoeding *
 • Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV) *
 • Kinderverzorgster (KV) *
 • Kinderverzorgster van de centraleraad voor de kinderuitzending *
 • Kleuterzorg (Federatie van medische kleuterdagverblijven in Nederland) *
 • Kleuterzorg, medisch kleuterdagverblijf Arnhem *
 • Kultureel werk (KW) *
 • Leidster Kindercentra (LKC; van OVDB * of onder WEB)
 • Residentieel Werk (RW) *
 • Sociaal-agogisch II richting (MBO SA II) (semi) residentiële hulpverlening *
 • Sociaal Agogisch II (MBO-SA II) afstudeerrichting Kultureelwerk *
 • Sociale Arbeid (SA *, SAII of SA2 *)
 • Sociaal Cultureel Werk
 • Sociaal Dienstverlener (SD) *
 • Sociaal Pedagogisch Werker (SPW; lang * of onder WEB)
 • Sociale Dienstverlening (SD *, SA *, SAI of SA1 *)
 • Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB) *
 • Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven *
 • Verpleegkunde *
 • Verpleegkunde A *
 • Verpleegkunde B *
 • Verpleegkunde Z *
 • Verpleegkundige *
 • Verplegende (VP)
 • Verpleging (VP) *
 • Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang) *
 • Verzorgende beroepen (VZ) *
 • Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG) *
 • Verzorging (VZ) *
 • Z-Verpleegkundige *

HBO

 • Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding) *
 • Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs *
 • Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es) *
 • Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es) *
 • Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es) *
 • Àkte van bekwaamheid NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs) *
 • Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard) *
 • Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B) *
 • Creatieve therapie (waaronder Mikojel) *
 • Cultureel Werk (CW) *
 • docent Dans *
 • docent Drama *
 • Educatieve therapie (Mikojel) *
 • Extramurale gezondheidszorg (EMGZ) *
 • Hogere sociaal-pedagogische opleiding leid(st)er op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling (van Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard) *
 • Inrichtingswerk (IW) *
 • Jeugdwelzijnswerk *
 • Kinderverzorging en Opvoeding
 • Kreatief Edukatief Werk
 • Kunstzinnige therapie *
 • Lerarenopleiding Omgangskunde *
 • Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde *
 • Lerarenopleidng Verzorging/Huishoudkunde *
 • Maatschappelijk Werk (MW) *
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) *
 • Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek *
 • Pedagogische Academie *
 • Sociaal kunstzinnige therapie *
 • Verpleegkunde *

* Kwalificeert ook voor de functie gastouder in loondienst.

d) Een nog niet afgeronde beroepsopleiding kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker in de dagopvang en de BSO/NSO indien sprake is van:

 • Een schriftelijk bewijs dat minimaal 75% van de studiepunten van de totale opleiding van Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, Pedagogische Academie, PABO of IPABO) is behaald of
 • Een overgangsbewijs naar vierde leerjaar van Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, Pedagogische Academie, PABO of IPABO) of
 • Het volgen van een deeltijd HBO-bachelor mits het een opleiding betreft zoals genoemd onder a) of b) en:
  • minimaal 75% van de studiepunten van de totale opleiding is behaald of
  • minimaal 50% van de studiepunten van de totale opleiding is behaald en minimaal 1 jaar relevante stage- en of werkervaring.

e) Een buitenlands diploma kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker in de dagopvang en BSO/NSO als in een gewaarmerkte brief van het IDW (Internationale DiplomaWaardering: www.idw.nl) staat dat het diploma gelijkwaardig is aan dat van een onder a), b), c) of d) kwalificerende opleiding.

f) Specifieke VVE-scholing (3)

 • Onderdeel van de opleidingsachtergrond conform a t/m d bevat ten minste één module over het verzorgen van voorschoolse educatie of
 • Een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of op het werken met voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s
Gewenste vaardigheden
Facebook reacties
Nu solliciteren

Login

Volg ons op Facebook

Poll

Uit welke provincie komt u ?

Onze statistieken

544
Werkgevers
941
Job seekers
514
Bedrijven
138
Actieve vacatures

Vacatures per plaats

Rotterdam (Rotterdam) (21)Amsterdam (Amsterdam) (18)Almere (Almere) (6)De Meern (Utrecht) (6)Berkel en Rodenrijs (Lansingerland) (5)Capelle aan den IJssel (Capelle aan den IJssel) (5)Utrecht (Utrecht) (5)Den Haag (Den Haag) (4)Houten (Houten) (4)Bergschenhoek (Lansingerland) (3)Leiden (Leiden) (3)London (3)Reeuwijk (Bodegraven-Reeuwijk) (3)Zoetermeer (Zoetermeer) (3)Almere-Buiten (Almere) (2)Bergambacht (Krimpenerwaard) (2)Bussum (Gooise Meren) (2)Delft (Delft) (2)Dordrecht (Dordrecht) (2)Drachten (Smallingerland) (2)Driebergen-Rijsenburg (Utrechtse Heuvelrug) (2)Hazerswoude-Rijndijk (Alphen aan den Rijn) (2)Huizen (Huizen) (2)Landsmeer (Landsmeer) (2)Laren (Laren) (2)Voorschoten (Voorschoten) (2)Waalre (Waalre) (2)Zwanenburg (Haarlemmermeer) (2)Alphen aan den Rijn (Alphen aan den Rijn) (1)Amersfoort (Amersfoort) (1)Apeldoorn (Apeldoorn) (1)Beilen (Midden-Drenthe) (1)Bosch en Duin (Zeist) (1)Culemborg (Culemborg) (1)Dieren (Rheden) (1)Ermelo (Ermelo) (1)Heemskerk (Heemskerk) (1)Hellevoetsluis (Hellevoetsluis) (1)Hoorn (Hoorn) (1)IJsselstein (IJsselstein) (1)Leiderdorp (Leiderdorp) (1)Leidschendam (Leidschendam-Voorburg) (1)Leusden (Leusden) (1)Maarssen (Stichtse Vecht) (1)Maastricht (Maastricht) (1)Malden (Heumen) (1)Moordrecht (Zuidplas) (1)Nieuw-Vennep (Haarlemmermeer) (1)Nieuwerkerk aan den IJssel (Zuidplas) (1)Nieuwkoop (Nieuwkoop) (1)Nijkerk (Nijkerk) (1)Nijmegen (Nijmegen) (1)Nootdorp (Pijnacker-Nootdorp) (1)Oegstgeest (Oegstgeest) (1)Poortugaal (Albrandswaard) (1)Puttershoek (Binnenmaas) (1)Rheden (Rheden) (1)Sassenheim (Teylingen) (1)Twello (Voorst) (1)Vleuten (Utrecht) (1)Wateringen (Westland) (1)Zwaag (Hoorn) (1)Zwolle (Zwolle) (1)

Login

Bedankt voor uw bezoek !