Ondersteuning
Functiematrix kinderopvang

Functiematrix Kinderopvang

(ex artikel 5.1 CAO)

Schema van matrixfuncties en salarisschalen

Salaris
schaal
Primair proces Leidinggevend Facilitair, staf
1      
2     Huishoudelijk Medewerker
3 Groepshulp*1   Telefonist/Receptionist
4     Medewerker technische dienst
5 Gastouder in loondienst*2   Administratief/Secretarieel Medewerker A
6 Pedagogisch medewerker (*1)
Pedagogisch medewerker BSO
  Administratief Medewerker B 
Medewerker planning 
Secretaresse B
7 Praktijkopleider
Bemiddelingsmedewerker gastouderbureau*3
Assistent leidinggevende Administratief Medewerker C 
Systeembeheerder 
Relatiebeheerder 
Secretaresse C
8     Inkoper 
Beleids- of stafmedewerker A
Pedagogisch beleidsmedewerker
9   Leidinggevende A
Hoofd gastouderbureau
Beleids- of stafmedewerker B 
Financieel-administratief medewerker D
10     Beleids- of stafmedewerker C
11   Leidinggevende stafafdeling  
12   Leidinggevende B  
       
       
       
*1 Indien de functie van groepshulp wordt uitgeoefend in een volgens de ‘Regeling in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen’ (I/D-regeling) gefinancierde instroombaan kan, voor zover en zolang deze regeling dit vereist, op deze functie de in de CAO, bijlage 3 artikel 4 opgenomen salarisschaal worden toegepast.
*2 Voor informatie over de pedagogisch medewerker in ontwikkeling en de BBL-leerling, zie artikel 9.5 en 9.6 van de CAO.
*3 Zie ook het overzicht met in de praktijk voorkomende differentiaties op de functie van pedagogisch medewerker die leiden tot indeling in een hogere functiegroep.

 

Inloggen

Log in op uw account als werkgever / werkzoekende.

Registreer

Pedagogisch beleidsmedewerker

Per 1 januari 2019 dient uw organisatie te beschikken over een pedagogisch beleidsmedewerker. Het aantal uur minimale inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker op jaarbasis is afhankelijk van het aantal fte aan pedagogisch medewerkers en het aantal kindercentra, volgens de volgende rekenregel:
(50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers).

Plaats nu gratis uw vacature op de vacaturebank voor de kinderopvang. 16.000 FB-volgers zijn benieuwd naar uw vacature. Registreer nu uw account.

Leerkracht basisonderwijs

Door de samenwerking tussen kinderopvangbranche en primair onderwijs, (brede school of IKC) worden ook steeds vaker functies gecombineerd. Zoals een leerkracht lichamelijke opvoeding die ook aan het werk is als pedagogisch medewerker. Of een pedagogisch medewerker kinderopvang de leerkracht vervangt. 

Of uw organisatie onder primair onderwijs of de kinderopvang valt, plaats nu gratis en onbeperkt uw vacature , 16.000 FB-volgers zijn benieuwd naar uw vacature. Registreer nu uw account.

Volg ons op Facebook

Onze statistieken

663
Werkgevers
1027
Job seekers
625
Bedrijven
125
Actieve vacatures

Login

Log in als werkgever / werkzoekende. Nog geen account ? Registreer gratis uw account. Het plaatsen van vacatures is volledig gratis.

Bedankt voor uw bezoek !