Over Stichting GroeiBriljant

Stichting GroeiBriljant is er voor kinderen van twee tot vier jaar en heeft diverse peuteropvanglocaties in Rotterdam. Ons uitgangspunt is dat alle kinderen uniek zijn en allemaal moeten kunnen opgroeien tot prachtige individuen. Onze organisatie biedt een veilige omgeving met zorg en respect voor ieder kind. Dat doen we door kindgerichte en professionele opvang te bieden in nauwe samenwerking met ouders/verzorgers, basisscholen, buurtcentra en andere professionals in de wijk. Ieder kind is Briljant!

Vacatures bij Stichting GroeiBriljant