Smiley Kids KDV

We helpen uw kind de beste versie van zichzelf te worden!

Hilledijk 196A, 3074 GA Rotterdam

Over Smiley Kids KDV

Met het enthousiaste team van pedagogische medewerkers wordt een sfeer gecreëerd van warmte en veiligheid
Daarnaast staat het spelenderwijs stimuleren van de ontwikkeling van het kind centraal. De nadruk ligt op het werken volgens het pedagogische beleidsplan dat Smiley Kids hanteert. Dit is vertaald in het pedagogisch werkplan.

Visie op mens zijn
Smiley Kids vindt het van belang dat het kind zich ontwikkelt tot een “goed mens”. Een mens dat eerlijk is, respect toont voor zichzelf, de ander en de omgeving. Een mens dat zijn verantwoordelijkheden kent, die openstaat voor het unieke van ieder individu en sociaal denkend is.

Visie op de ontwikkeling van het kind
Ieder kind wordt geboren als individu, met eigen temperament en persoonlijke kwaliteiten. Smiley Kids biedt ieder kind de ruimte om temperament en kwaliteiten tot ontwikkeling te laten komen. Smiley Kids reikt de kinderen handvatten aan om zich zo volledig mogelijk te ontplooien. Hierbij verliezen wij het individueel- en groepsbelang niet uit het oog. Wij zullen het kind ondersteunen in zijn gevoelens en emoties en zullen in onze houding laten blijken dat het kind serieus genomen wordt en dat het er mag zijn.

Visie op gezamenlijk opvoeden
Smiley Kids hecht veel waarde aan de opvoeding thuis. Naast onze eigen visie bieden wij u, als ouder, de ruimte om mee te denken en voorkeuren uit te spreken.
Kinderopvang is een zeer verantwoordelijke vorm van dienstverlening. Smiley Kids gaat op professionele wijze om met deze grote verantwoordelijkheid en heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan.

Extra info

Smiley Kids KDV vernieuwend Wij zijn een laagdrempelige en lerende organisatie. We leren van de kinderen, de ouders, de pedagogisch medewerkers en de omgeving om ons heen. We laten ons inspireren door verschillende pedagogische visies zoals Reggio Emilia en Thomas Gordon. We bieden de kinderen een fantasierijk programma vol beweging en creativiteit, waar ouders en kinderen naar afloop van de opvangperiode krijgen de kinderen een boek met knutsel mee als aandenken aan Smiley Kids. Smiley Kids KDV werkt met Flexkids waarmee ouders en medewerkers een stem hebben in de ontwikkeling van de organisatie. Deze app maakt kindvolgend werken makkelijker. Op iedere groep is een tablet aanwezig die onze professionals in (digitaal) contact brengt met ouders. Dit biedt ouders de gelegenheid om via Flexkids de activiteiten, dagprogramma’s en individuele rapportages in te zien. Kortom: We helpen uw kind de beste versie van zichzelf te worden!

Vacatures bij Smiley Kids KDV