De Toverdroom

Elk kind is uniek!

Dongen - 's Gravenmoer - Raamsdonk - Raamsdonksveer

Over De Toverdroom

Kinderopvang De Toverdroom bestaat uit 6 kleine opvanglocaties in 4 kernen (Dongen, ’s Gravenmoer, Raamsdonk en Raamsdonkveer) en stelt kinderen in de gelegenheid om zich vanuit een veilige basis zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, aangepast aan de ontwikkelingsfasen, mogelijkheden en talenten van elk individueel kind.

Dit alles gebeurt in een sociale, veilige en gezonde omgeving waarin een kind zowel motorische, cognitieve, creatieve als emotionele en sociale vaardigheden leert ontwikkelen en waarbij het zich de algemeen geldende waarden en normen, met betrekking tot mens en milieu spelenderwijs eigen maakt.

Uitgangspunt hierbij is dat elk kind uniek is en dat wij de eigenheid van kinderen respecteren, zodat kinderen ook leren anderen te respecteren.

Wij bieden kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang.

Contact Info

Website http://www.detoverdroom.nl

Vacatures bij De Toverdroom