Christelijk Gastouderbureau De Herberg Kennemerland

De Herberg logo Groot

Christelijk Gastouderbureau De Herberg Kennemerland

Onze missie is dat alle kinderen een christelijke opvoeding krijgen en dat dit in alle aspecten van het leven terugkomt.

Alkmaar

Over Christelijk Gastouderbureau De Herberg Kennemerland

Christelijk Gastouderbureau De Herberg  vindt het in de eerste plaats belangrijk om kwalitatief goede
kinderopvang te realiseren. CGOB De Herberg hanteert vervolgens een christelijke visie op
kinderen en kinderopvang. In deze visie gaan we uit van de volgende vier basisprincipes:

Elk kind is waardevol.
Elk kind is uniek.
Elk kind heeft talenten.
Elk kind heeft anderen nodig om zich te ontwikkelen.

Door vanuit deze gedachten te handelen kan het welzijn van elk kind gestimuleerd worden,
kan ieder kind tot zijn recht komen en zich ontwikkelen tot een zichzelf en zijn omgeving
respecterend mens. Een kind ontwikkelt zich door aangeboren aanleg, maar ook door wat
het in zijn/haar omgeving meemaakt.
Gastouders vormen een deel van deze omgevingsontwikkeling. Daarom is het belangrijk dat
een kind zich bij de gastouder veilig en vertrouwd voelt.
CGOB De Herberg is ervan overtuigd dat de bijbel het woord van God is en dat Jezus Gods
Zoon is. Wij geloven ook dat Jezus van ieder mens houdt en dus ook van ieder kind en dat
dit ook aan kinderen verteld mag worden.
Zo kunnen kinderen kennismaken met de liefde van God en Jezus. We zijn van mening dat
een kind alleen Gods liefde kan leren kennen, als het kind ook werkelijk liefde ervaart van
mensen om hem of haar heen. Daarom verwachten wij van de gastouders dat zij de
christelijke identiteit ten volle kunnen onderschrijven.
Wij hopen dat de kinderen die door onze gastouder worden opgevangen de liefde van God
leren kennen en dat zij ook zelf vanuit die liefde willen leven. Zo wil CGOB De Herberg een
steentje bij dragen aan de christelijke opvoeding van jonge kinderen.

Het pedagogische doel van CGOB De Herberg is dat kinderen zich in een
vertrouwde omgeving, op hun eigen passende manier, zo optimaal mogelijk kunnen
ontplooien tot zelfstandige en evenwichtige personen die respect hebben voor zichzelf en
voor anderen. We gaan ervan uit dat ieder kind de behoefte heeft zich te ontwikkelen,
ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo, afhankelijk van aanleg en temperament.
Er moet een situatie gecreëerd worden waarin kinderen de ruimte krijgen zich op ieder
ontwikkelingsgebied te ontplooien. Als een kind zijn eigen mogelijkheden en grenzen wil
kunnen ontdekken dan is er een omgeving nodig waar de sfeer de kinderen veiligheid en
vertrouwen geeft.

Extra info

Christelijk Gastouderbureau De Herberg coöperatie U.A. CGOB De Herberg is een coöperatie bestaande uit 10 leden (houders) met verschillende vestigingen door heel het land. CGOB De Herberg Kennemerland is het enige christelijke gastouderbureau in Noord-Holland en bemiddeld in Kennemerland, Zaanstreek en daar buiten.

Vacatures bij Christelijk Gastouderbureau De Herberg Kennemerland